Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
(szczegóły w dokumencie do pobrania poniżej)
———————————————————————————————————————————

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja (3)

 

 

—————————————————————————————————————————–

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu

(szczegóły w pliku poniżej do pobrania)

Informacja

Informacja z otwarcia ofert
(szczegóły w pliku poniżej do pobrania)

 


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

1.ogłoszenie o zamówieniu.2024

2. SWZ tryb podstawowy   SWZ.2023

3.Formularz ofertowy – załącznik nr 1

4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

5.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej –załącznik nr 3

6. Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy –załącznik nr 4

7. Umowa – projekt – załącznik nr 5

————————————————————————————————————————————————–

Informacja o wyborze oferty Sprzęt TIK i multimedialny
———————————————————————————————————————————–
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. DOSTAWY SPRZĘTU TIK I MULTIMEDIALNEGO
———————————————————————————————————————————————————————-
Odpowiedzi na pytania 3,4,5 dot. dostawy sprzętu TIK i multimedialnego
w ramach projektu pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu”
———————————————————————————————————————————————————————-

W związku z realizacją przez Gminę Rusiec w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu projektu pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, proszę o przygotowanie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozeznaniu Rynku. Informację zwrotną proszę przesłać do dnia 21.06.2023 r., godz. 10.00. na adres: ksiegowosc@zsprusiec.pl. Decyduje dzień i godzina dostarczenia oferty.

Rozeznanie Rynku – Szkolenie dla nauczycieli

Formularz-oferty

OŚWIADCZENIE-O-BRAKU-PODSTAW-DO-WYKLUCZENIA

——————————————————————————————————————————-
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące dostawy sprzętu TIK i multimedialnego
——————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————-
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu muzycznego dla projektu. pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin dostawy: 7 dni, od udzielenia zamówienia.
Proszę o wypełnienie i podpisanie formularza OPZ, a także Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, odesłanie obu dokumentów – w formie skanu z podpisem osoby upoważnionej i pieczątką firmy na email ksiegowosc@zsprusiec.pl lub złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec w terminie do dnia 19.06.2023 r. do godz. 10.00. Decyduje dzień i godzina dostarczenia oferty.
ZAŁACZNIKI:

 

——————————————————————————————————————————-

 

Zaproszenie do składania ofert 

Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu TIK i multimedialnego dla projektu. pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty można składać poprzez stronę www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ogloszenie_161880_opublikowane w BK

PassMark CPU Benchmarks 08062023

Zapytanie-ofertowe

Załącznik-nr-1-Formularz-oferty-_2_

zał.-nr-2-Rusiec-OPZ-TIK

Załącznik-nr-3-Projekt-umowy-_1_

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-_2_

———————————————————————————————————————————

 

 

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności

dot. „Dostawa sprzętu do EEG Biofeedback.”

Biodeedback-wniosek-o-wyjaśnienie-4-odpowiedź

Biodeedback-wniosek-o-wyjaśnienie-3-odpowiedź

———————————————————————————————————————————–

 

 

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w serwisie Baza Konkurencyjności

dot. „Dostawa sprzętu do EEG Biofeedback.”

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-50715-158729 (1)

 

Zaproszenie do składania ofert 

Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu do EEG Biofeedback wraz z modułem stymulacyjnym dla projektu. pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty można składać poprzez stronę www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

ogloszenie_158729_opublikowane w bazie konkurencyjności

Zapytanie-ofertowe-_3_

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-_1_

Załącznik-nr-3-Projekt-umowy

Załącznik-nr-1-Formularz-oferty-_1_

Rusiec-biofeedback-OPZ-05-2023

 

———————————————————————————————————————————–

 

INFORMACJA O WYBORZE I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Informacja o wyborze i unieważnieniu dot. pomoce dydaktyczne

 

———————————————————————————————————————————–

 

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 3

O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. POMOCY DYDAKTYCZNYCH

wniosek-o-wyjaśnienie-3-odpowiedź

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-50715-152497_z odpowiedzią


 

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 2

O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYATNIA OFERTOWEGO DOT. POMOCY DYDAKTYCZNYCH

pytania_do_ogloszenia_nr_2023-50715-152497

wniosek o wyjaśnienie 2- odpowiedź


 

 

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1

O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYATNIA OFERTOWEGO DOT. POMOCY DYDAKTYCZNYCH

wniosek o wyjaśnienie 1 – odpowiedź

ogloszenie_152497_aktualizacja o odpowiedź_05.04.2023

—————————————————————————–

Informacja o wyborze dot. Realizacja szkoleń dla nauczycieli
w Publicznym Przedszkolu w ZSP w Ruścu – część 3.
—————————————————————————————————————————————–
Zaproszenie do składania ofert 
Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla projektu. pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty można składać poprzez stronę www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
———————————————————————————————————————————-
Informacja o wyborze ofert dot. adaptacji łazienek oraz dostawy materiałów budowlanych
———————————————————————————————————————————–
Odpowiedź na wniosek nr 1 dot. szkolenia dla nauczycieli
———————————————————————————————————————————————————————-
Informacja o wyborze dot. dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
———————————————————————————————————————————–
Zaproszenie do złożenia oferty 
Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń cz.3 dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
załączniki:

 

Informacja o wyborze i unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze i unieważnieniu postępowania dot. Realizacja szkoleń dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w ZSP w Ruścu

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI ROZEZNANIA RYNKU DOT. SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO

Odpowiedź na wniosek nr 1 dot. sprzętu komputerowego i multimedialnego

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 5 O WYJAŚNIENIE TREŚCI ROZEZNANIA RYNKU

DOT. SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Odpowiedź na wniosek nr 5

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia ofertyna dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnegow projekcie pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu”realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Załączniki:

Rozeznanie Rynku – Sprzęt TIK

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1,2,3, 4 O WYJAŚNIENIE TREŚCI ROZEZNANIA RYNKU

DOT. SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Odpowiedź na wniosek nr 1

Odpowiedź na wniosek nr 2

Odpowiedź na wniosek nr 3

Odpowiedz na wniosek nr 4

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie adaptacji łazienek na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (część 1) oraz/lub zakup materiałów budowlanych (część 2) w projekcie.pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zaproszenie do złożenia oferty 
Gmina Rusiec wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 

Informacja

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZS-P RUSIEC

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu ogłasza przetarg na dostawę artykułów żywnościowych

do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu.

Dokumenty do przetargu:

1.Ogłoszenie o zamówieniu (do pobrania) ogłoszenie o zamówieniu.2022

2. SWZ (do pobrania) SWZ.2022

3.Formularz ofertowy – (do pobrania) formularz ofertowy.2022

4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  (do pobrania) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.2022

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – (do pobrania) oświadczenie o spełnieniu warunków.2022

6.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – ( do pobrania) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.2022

7. Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy – (do pobrania) wykaz pojazdów.2022

8. Umowa – projekt – (do pobrania) umowa-projekt

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zapytania ofertowego nr z dnia 18.08.2022 r. „Na przeprowadzenie  prac remontowych wraz z materiałem w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu, zalanych przez wodę, a osuszonych.

Scan oferta

 

Dyrekcja ZS-P w Ruścu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac  remontowych wraz z materiałem w pomieszczeniach szkolnych, które zostały zalane i osuszone.

Aktualny telefon do kontaktu w sprawie oferty to: 43 676-60-21 lub 798-550-155

(kliknij poniższy link, aby pobrać i otworzyć)

Zapytanie ofertowe nr 1

 

Plan przetargu na artykuły żywnościowe na rok 2022 (kliknij link poniżej, aby pobrać)

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022/2023_BZP 00134923_01_P

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu

INFORMACJA_O WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (kliknij, żeby pobrać)

 

Informacja z otwarcia ofert 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  (kliknij link, żeby pobrać)

 

Ogłoszenie o zamówieniu
dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

Przetarg_żywnościowy_2021_BZP 00301247_01 (3)    (kliknij w linki, żeby pobrać)

OFERTA_2022

FO_2022_ZAŁĄCZNIK_NR_1

OŚWIADCZENIE_WYKONAWCY_ZAŁĄCZNIK_NR_2

PROJEKT_UMOWY_ZAŁĄCZNIK_NR_3

OSWIADCZENIE_WYKONAWCY_ZAŁĄCZNIK_NR_4

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
Wersja nr 1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2021 nr 2021/BZP 00164654/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

Zamawiający:

Nazwa: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUŚCU Krajowy numer identyfikacyjny:2 7692010477
Adres: ul. Wieluńska 33
Miejscowość: Rusiec Kod pocztowy: 97-438 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zsprusiec.pl
Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@zsprusiec.pl Numer telefonu kontaktowego: 436766288
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa
 • Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 • Numer NIP lub REGON.
 • Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4 Orientacyjna wartość zamówienia5 Przewidywany termin wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat aktualizacji8
1 2 3 4 5 6 7
2    .    D    O    S    T    A    W    Y
1.2.1 Artykuły żywnościowe Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt

1 ustawy

177 000,00 PLN IV kwartał

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 • tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 • tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa.
 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 • przetarg nieograniczony;
 • przetarg ograniczony;
 • negocjacje z ogłoszeniem;
 • dialog konkurencyjny;
 • partnerstwo innowacyjne;
 • negocjacje bez ogłoszenia;
 • zamówienie z wolnej ręki;
 • konkurs;
 • umowa ramowa;
 • dynamiczny system zakupów.
 • Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 • Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 • Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 • Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.