Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

DATA TEMATYKA UWAGI
01 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2020 r. (środa) Dzień KEN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie
z zapisami Karty Nauczyciela
1 listopada 2020 r.

(niedziela)

Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny od pracy
2 listopada 2020 r.

(poniedziałek)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
11 listopada 2020 r.

(środa)

Święto Niepodległości Dzień ustawowo wolny od pracy
12-13 listopada 2020 r.

(czwartek, piątek)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8-10 grudnia 2020 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty
do 11 grudnia 2020 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców

o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

do 18 grudnia 2020 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców

o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych oraz przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

do 23 grudnia 2020 r.

(środa)

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny
23-31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 stycznia – dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 stycznia 2021 r.

(piątek)

Nowy Rok Dzień ustawowo wolny od pracy
4- 17 stycznia 2021r. Ferie zimowe
do 29 stycznia 2021 r.

(piątek)

Ustalenie ocen śródrocznych
4 lutego 2021

(czwartek)

Śródroczna rada klasyfikacyjna
marzec 2021 Rekolekcje wielkopostne
9 marca Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
3 maja 2021 r.

(poniedziałek)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja Dzień ustawowo wolny od pracy
do 14 maja 2021 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
do 28 maja 2021 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia
25, 26, 27 maja 2021

(wtorek,środa,czwartek)

Egzaminy klas ósmych Dni wolne od zajęć dydaktycznych
do 7 czerwca 2021 r.

(piątek)

Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne
3 czerwca 2020 r.

(czwartek)

Boże Ciało Dzień ustawowo wolny od pracy
do 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) Sprawdziany, egzaminy klasyfikacyjne 1.      wynikające z odwołań
od przewidywanych ocen rocznych2.      wynikające
z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,
18 czerwca 2021 r. Termin wystawienia ocen rocznych
22 czerwca 2021 r.

(wtorek)

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
25 czerwca 2021 r.

(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2021 r.
– 31 sierpnia 2021 r.
Ferie letnie
29 czerwca 2021 r. (wtorek) Termin składania wniosków
o egzaminy poprawkowe oraz odwołań od oceny rocznej wystawionej niezgodnie
z przepisami prawa.
25, 26 sierpnia 2021 r.

(środa, czwartek)

Egzaminy poprawkowe

 

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKONYM 2020 – 2021

 

I.       pierwszy tydzień września 2020 r. zebrania klasowe
II.     17 listopada 2020 r. zebrania klasowe,

możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów

III.    9 lutego2021 r. zebranie podsumowujące I semestr, zebrania klasowe
IV.   24 – 28 maja 2021 r. zebrania klasowe kl.1 – 3
V.    25 maja 2021 r. zebrania klasowe kl. 4 – 8,

możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów