Ogłoszenia

List ministra zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków (do pobrania)

Tydzień  Informacyjny o szczepieniach
L.p. Tematyka osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Wystąpienie dyrekcji do MEiN o przekazanie środków ochrony  w ramach dyrektor szkoły sierpień
deklarowanej pomocy
2. Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu biologicznym SARS-CoV-2,  plakat – G. Dolata 30.08.2021r.
drogach rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby oraz skutków dla zdrowia-
 wykorzystanie pakietów edukacyjnych MEiN
3. Szczegółowe omówienie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa wychowawcy 01.09.2021r.
4. Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub na zebraniach aktualnych wychowawcy 07.09.2021r.
komunikatów GIS, MEiN  z wytycznymi dotyczącymi postępowań
 w sytuacji zagrożenia pandemią
5. Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na teren budynku szkolnego dyrektor szkoły cały rok
6. Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni przy salach gimnastycznych, dyrektor szkoły cały rok
pomieszczeń wejściowych, stołówki w środki dezynfekujące
 wraz z dołączonym komunikatem o obowiązku dezynfekcji rąk
7. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji butów na matach dezynfekujących dyrektor szkoły cały rok
wyłożonych przed drzwiami wejściowymi do szkoły
8. Organizacja „Tygodnia informacyjnego o szczepieniach”, w tym:
a) przeprowadzenie lekcji wychowawczych przy wsparciu higienistki szkolnej wychowawcy, higienistka 08.09.2021r.
na temat szczepień, ich skuteczności i potrzeby poddawania się im,
b)zorganizowanie otwartego spotkania/online z rodzicami o charakterze wychowawcy 07.09.2021r.
informacyjno-edukacyjnym o szczepieniach
9. Udostępnienie informacji rodzicom i uczniom powyżej 16 r. życia wychowawcy 07.09.2021
o punktach szczepień w okolicy/ zorganizowanie punktu szczepień w placówce
10. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji, psycholog cały rok
będącym w stresie w związku z zachorowaniem członków rodziny na Covid-19,
obawy przed zakażeniem
11. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat ochrony wzroku w pracy nauczyciel informatyki 06-10.09.2021
    z monitorem, ergonomii stanowiska nauki, higieny w nauce zdalnej.
12. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. szczepień – profilaktyki chorób zakaźnych. wychowawcy 06.-10.09.2021
13. Szczepienia uczniów od 12. roku życia – propagowanie informacji na stronie internetowej szkoły dyrektor 06-10.09.2021

 

Zmiana godziny odwozów dzieci z Dąbrowy Rusieckiej

Od 06.09.2021 r. ulega zmianie godzina wyjazdu spod szkoły uczniów z Dąbrowy Rusieckiej. Po siódmej godzinie lekcyjnej grupa ta będzie miała postawiony autobus około godziny 15.05 (odjazd razem z grupą  z Zalasów i Dębiny).

 

Wyprawka dla naszych pierwszoklasistów 🙂

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie będą dowożeni do szkoły wg harmonogramu.

Autobus szkolny „Gimbus”

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Przewoźnik „Jaguar” Katarzyna Kusiak, Korablew

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Autobus szkolny „Gimbus”

Dąbrowa Rusiecka 13.35

Jastrzębice –14.30

Korablew  – godz. 14.45

Przewoźnik „Jaguar” Katarzyna Kusiak

 

Kuźnica – godz. 14.30

Dąbrowa Rusiecka godz. 15.05

Zalasy i Dębina  godz. 15.05

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24.03.2021 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach
1 – 8. Ich zakupu dokonują rodzice we własnym zakresie.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa I

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo 
1. ks. dr Paweł Płaczek Pan Bóg jest naszym Ojcem, część 1 i 2 Święty Wojciech

 

Klasa II

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. ks. dr Paweł Płaczek Chcemy poznać Pana Jezusa – część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa III

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i ćwiczenia). Święty Wojciech

 

Klasa IV

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jestem chrześcijaninem (podręcznik). Święty Wojciech

 

Klasa V

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. s. Beata Zawiślak,
ks. Marcin Wojtasik
Bóg szuka człowieka, część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa VI

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
Jezus nas zbawia – część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa VII

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze Słowem (podręcznik). Święty Wojciech

 

Klasa VIII

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Aby nie ustać w drodze (podręcznik). Święty  Wojciech

 

Informacja dla Rodziców dotycząca przebiegu procesu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych 

Zgłoszenie do SP w ZS-P w Ruścu na rok szkolny 2021-2022

Zarządzenie Wójta Gminy Rusiec 

Rekrutacja szkoła-obowiązek informacyjny

 

Informacja dla Rodziców

W związku z pandemią umożliwia się Rodzicom

dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Należy pamiętać o podaniu informacji: imienia, nazwiska dziecka oraz klasy.

Numer konta: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020

 

 

Zarządzenie Dyrektora  nr 1/2021

ZARZĄDZENIE Nr 1