Ogłoszenia

Informacja Dyrekcji 

Zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 13grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

 1. W okresie od 20 grudnia do dnia 09.01.2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.   Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. Przerwa świąteczna pozostaje bez zmian.

3. Plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów pozostaje bez zmian.

4.Praca z uczniami przy laptopach trwa 30 min. Pozostała część zajęć ( 15 min.) to praca samodzielna uczniów pod nadzorem nauczyciela.
5.Godziny pracy psychologa  szkolnego p. Beaty Buczek Fornal realizowane będą stacjonarnie na terenie szkoły w formie konsultacji, porad uczniom i rodzicom w każdy:

– wtorek  8.00 – 11.00

–  środę  13.30 – 15.30.

6.    Pedagog szkolny będzie dostępny stacjonarnie w każdą: –  środę 7.10 – 8.55

7. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą z uczniami na terenie szkoły w czasie dogodnym dla nauczyciela i ucznia.

8.    Logopedzi prowadzić będą z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną zajęcia w formie zdalnej. Jest możliwość prowadzenia zajęć logopedycznych w formie stacjonarnej po uprzednim ustaleniu z rodzicem ucznia dowozu dziecka na zajęcia.

9. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania zorganizowane będą zajęcia w szkole lub umożliwiona zostanie realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

10.  W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami. 

11. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, zapewniona będzie opieka świetlicowa i nauczanie        z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

12. Wnioski należy składać do 17.12.2021 r. do sekretariatu szkoły.

13. Świetlica szkolna czynna będzie w okresie od 20.12-22.12.2021 oraz 03.01 – 05.01.2022 w godz. 7.00 – 15.30.

14.W tym czasie organizowane będą dowozy dla dzieci przedszkolnych. W związku z tym uczniowie      z klas I-III spoza Ruśca mogą skorzystać z dowozów.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny: 43/6766443 lub 502545399

                                                                                                                                            Dyrekcja

Ogłoszenie

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział w charytatywnym konkursie pod hasłem

„Ile waży Święty Mikołaj”

Szczegółowe zasady konkursu w pliku do pobrania.

Regulamin_konkursu_charytatywnego_ILE_WAZY_SW_MIKOLAJ_2021_www_10_11_2021-1

Informacji o konkursie udziela także jego koordynator – p. Anna Barwaśna

Dla trzech klas, które uzbierają najwyższa kwotę, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wyróżniona także zostanie osoba, która indywidulanie dostarczy największą  ilość monet.

Monety przynosimy do dnia 26 stycznia 2022 r.

Szanowni Rodzice!

Dotychczasowa ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.W związku ze zmianą numeru telefonu prosimy o upowszechnienie tej informacji. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne.

Poniżej link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD:https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Konkurs dla klas na najładniejszy kotylion niepodległościowy

Odbierz darmowy pakiet badań

Masz 40 lat lub więcej?

Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych i bądź zdrów!

Kiedy ostatnio robiłeś sobie badania? No właśnie…

A przecież dzięki regularnym badaniom np. krwi i moczu ograniczasz ryzyko późnego wykrycia choroby i długiego pobytu w szpitalu!

Wybierz pakiet badań i zrób je za darmo

Postaw na profilaktykę i ciesz się długim życiem. Zrób to dla siebie i swoich bliskich. Już teraz skorzystaj z programu badań diagnostycznych Profilaktyka 40 Plus. Bezpłatnie i bez kolejki.

Jak się zgłosić?

To proste. Sam wystawiasz sobie e-skierowanie na badania. Bez wizyty u lekarza. Wystarczy, że wypełnisz ankietę o swoim zdrowiu. Zrobisz to elektronicznie (przez Internetowe Konto Pacjenta) lub telefonicznie (pod numerem 22 735 39 53).

Badania wykonasz w całej Polsce

Najpóźniej po 2 dniach roboczych od wypełnienia ankiety, dostaniesz skierowanie na pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych. Potem wybierasz jedną z niemal 100 placówek w Łódzkiem i idziesz na badania. Wyniki otrzymasz na miejscu lub elektronicznie. Pamiętaj! Skonsultuj je ze swoim lekarzem rodzinnym.

WYSTAW SOBIE SKIEROWANIE NA BADANIA

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus 

 

Harmonogram dyżurów pedagogicznych na rok szkolny 2021/2022
Dzień tygodnia Imię i nazwisko nauczyciela Godziny dyżuru pedagogicznego
poniedziałek Anna Barwaśna 10.00 – 11.00
Edyta Majchrzak 9.30 – 10.00
Grażyna Dolata 9.50 – 10.30
Joanna Sulima-Flaszka 10.45 – 11.30
Urszula Kowalska 10.45 – 11.30
Agnieszka Stępień 10.45 – 11.30
Mariusz Studziński 9.15 – 9.50
wtorek Małgorzata Marciniak 10.35 – 11.05
Magdalena Puchała 8.55 – 9.40
Marzena Kamieniak 10.45 – 11.30
Ilona Kamieniak 8.55 – 9.40
Teresa Łudczak 10.45 -11.30
ks. Dariusz Rębecki 13.35 – 14.30
środa Wojciech Foręc 10.45 – 11.30
Dorota Foltyńska 8.30 – 9.30
Iwona Kurzawa 9.00 – 9.30
Ilona Ochocka 9.50 – 10.35
Artur Wlazłowski 10.45 – 11.30
czwartek Jolanta Kieruzel 9.50 – 10.35
Beata Ucińska 10.45 – 11.30
Anna Trojanowska 11.50 – 12.30
Robert Trojanowski 11.50 – 12.30
piątek Elżbieta Pilarczyk – Janus 11.50 – 12.30
Anna Kubiak 9.50 – 10.35
Julita Pluta 10.45 – 11.15
Małgorzata Nowak 8.00 – 8.45

 

ZBIERAMY ELEKTROŚMIECI

 

 

 

INFORMACJA

W każdy pierwszy i trzeci wtorek danego miesiąca

w godzinach 16:00 – 18:00 (w sali nr 8, w ZS-P  w Ruścu )

przyjmuje psycholog,

do którego po bezpłatną poradę może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Rusiec.

 

List ministra zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków (do pobrania)

Tydzień  Informacyjny o szczepieniach
L.p. Tematyka osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Wystąpienie dyrekcji do MEiN o przekazanie środków ochrony  w ramach dyrektor szkoły sierpień
deklarowanej pomocy
2. Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu biologicznym SARS-CoV-2,  plakat – G. Dolata 30.08.2021r.
drogach rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby oraz skutków dla zdrowia-
 wykorzystanie pakietów edukacyjnych MEiN
3. Szczegółowe omówienie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa wychowawcy 01.09.2021r.
4. Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub na zebraniach aktualnych wychowawcy 07.09.2021r.
komunikatów GIS, MEiN  z wytycznymi dotyczącymi postępowań
 w sytuacji zagrożenia pandemią
5. Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na teren budynku szkolnego dyrektor szkoły cały rok
6. Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni przy salach gimnastycznych, dyrektor szkoły cały rok
pomieszczeń wejściowych, stołówki w środki dezynfekujące
 wraz z dołączonym komunikatem o obowiązku dezynfekcji rąk
7. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji butów na matach dezynfekujących dyrektor szkoły cały rok
wyłożonych przed drzwiami wejściowymi do szkoły
8. Organizacja „Tygodnia informacyjnego o szczepieniach”, w tym:
a) przeprowadzenie lekcji wychowawczych przy wsparciu higienistki szkolnej wychowawcy, higienistka 08.09.2021r.
na temat szczepień, ich skuteczności i potrzeby poddawania się im,
b)zorganizowanie otwartego spotkania/online z rodzicami o charakterze wychowawcy 07.09.2021r.
informacyjno-edukacyjnym o szczepieniach
9. Udostępnienie informacji rodzicom i uczniom powyżej 16 r. życia wychowawcy 07.09.2021
o punktach szczepień w okolicy/ zorganizowanie punktu szczepień w placówce
10. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji, psycholog cały rok
będącym w stresie w związku z zachorowaniem członków rodziny na Covid-19,
obawy przed zakażeniem
11. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat ochrony wzroku w pracy nauczyciel informatyki 06-10.09.2021
    z monitorem, ergonomii stanowiska nauki, higieny w nauce zdalnej.
12. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. szczepień – profilaktyki chorób zakaźnych. wychowawcy 06.-10.09.2021
13. Szczepienia uczniów od 12. roku życia – propagowanie informacji na stronie internetowej szkoły dyrektor 06-10.09.2021

 

Zmiana godziny odwozów dzieci z Dąbrowy Rusieckiej

Od 06.09.2021 r. ulega zmianie godzina wyjazdu spod szkoły uczniów z Dąbrowy Rusieckiej. Po siódmej godzinie lekcyjnej grupa ta będzie miała postawiony autobus około godziny 15.05 (odjazd razem z grupą  z Zalasów i Dębiny).

 

Wyprawka dla naszych pierwszoklasistów 🙂

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie będą dowożeni do szkoły wg harmonogramu.

Autobus szkolny „Gimbus”

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Przewoźnik „Jaguar” Katarzyna Kusiak, Korablew

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Autobus szkolny „Gimbus”

Dąbrowa Rusiecka 13.35

Jastrzębice –14.30

Korablew  – godz. 14.45

Przewoźnik „Jaguar” Katarzyna Kusiak

 

Kuźnica – godz. 14.30

Dąbrowa Rusiecka godz. 15.05

Zalasy i Dębina  godz. 15.05

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24.03.2021 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach
1 – 8. Ich zakupu dokonują rodzice we własnym zakresie.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa I

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo 
1. ks. dr Paweł Płaczek Pan Bóg jest naszym Ojcem, część 1 i 2 Święty Wojciech

 

Klasa II

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. ks. dr Paweł Płaczek Chcemy poznać Pana Jezusa – część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa III

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i ćwiczenia). Święty Wojciech

 

Klasa IV

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jestem chrześcijaninem (podręcznik). Święty Wojciech

 

Klasa V

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. s. Beata Zawiślak,
ks. Marcin Wojtasik
Bóg szuka człowieka, część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa VI

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
Jezus nas zbawia – część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa VII

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze Słowem (podręcznik). Święty Wojciech

 

Klasa VIII

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Aby nie ustać w drodze (podręcznik). Święty  Wojciech

 

Informacja dla Rodziców dotycząca przebiegu procesu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych 

Zgłoszenie do SP w ZS-P w Ruścu na rok szkolny 2021-2022

Zarządzenie Wójta Gminy Rusiec 

Rekrutacja szkoła-obowiązek informacyjny

 

Informacja dla Rodziców

W związku z pandemią umożliwia się Rodzicom

dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Należy pamiętać o podaniu informacji: imienia, nazwiska dziecka oraz klasy.

Numer konta: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020

 

 

Zarządzenie Dyrektora  nr 1/2021

ZARZĄDZENIE Nr 1