Ogłoszenia

Harmonogram dowozów uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Przystanki, godziny przywozów i osoby sprawujące opiekę nad uczniami w autobusach pozostają bez zmian. Godziny przyjazdów i odjazdów są godzinami przybliżonymi.

Autobus 2

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Autobus 1

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Autobus 2

Dąbrowa Rusiecka 13.40 (klasy 1-3 i 4-6)

Jastrzębice –14.30,  wtorek 15.25

Korablew  – godz. 14.45, wtorek 15.40

Autobus 1

Kuźnica – godz. 14.30, wtorek 15.25

Dąbrowa Rusiecka – godz. 14.40, wtorek godz.15.30

Zalasy, Antonina i Dębina  – godz. 15.05, wtorek 15.55

LISTA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZS-P W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

(poniżej do pobrania)

LISTA-UCZNIÓW-KLAS-PIERWSZYCH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

Organizacja pracy szkoły w dniu 4 września 2023 r.

Przywozy uczniów zgodnie z harmonogramem dowozów na rok szkolny 2023/2024  (godziny przywozów i przystanki pozostały bez zmian)

8.00 – 8.50 msza św.

8.50 – 9.00 przejście pod opieką wychowawców do szkoły

9.00- 10.00 uroczysty apel w sali gimnastycznej – uczniów obowiązuje strój galowy
i obuwie zmienne z jasnym spodem

10.00-10.30 – spotkania z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu:

 • 1a sala 6   wych. Dorota Foltyńska
 • 1b sala 6 wych. Marzena Kamieniak
 • 2a sala 10 wych. Aneta Adamczyk
 • 2b sala 13 wych. Teresa Łudczak
 • 3 sala 3 wych. Edyta Majchrzak
 • 4a sala 14 wych. Ilona Kamieniak
 • 4b sala 20 wych. Grażyna Dolata
 • 5 sala 11 wych. Wojciech Foręc
 • 6a sala 18 wych. Mariusz Studziński
 • 6b sala 15 wych. Joanna Sulima – Flaszka
 • 7a sala 19 wych. Anna Barwaśna
 • 7b sala 16 wych. Urszula Kowalska
 • 8a sala 12 wych. Małgorzata Marciniak
 • 8b sala 9 wych. Iwona Kurzawa

 

 

Około godziny 10.30 rozpoczną się odwozy uczniów (pod opieką wychowawców klas i wychowawców świetlicy)

 • 10.30 Dąbrowa Rusiecka (kl.1-3, przedszkole)
 • 10.30 Kuźnica – Pawłów
 • 10.45. Jastrzębice – Korablew
 • 10.45 Dąbrowa Rusiecka – Antonina- Zalasy

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE UCZNIOWIE BĘDĄ ODBIERAĆ Z BIBLIOTEKI OD DNIA 05.09.2023 r. PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

WYPRAWKA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach 1 – 8. Rodzice ich zakupu dokonują we własnym zakresie.

Poniżej zestaw obowiązujących podręczników do religii w roku szkolnym 2023-2024:

Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-11-01/18-PO-1/20
2 ks. dr Paweł Płaczek

 

„Chcemy poznać Pana Jezusa” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-12-01/18-PO-1/21
3 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Jezus nas karmi”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ-13-01/18-PO-1/22
4 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Jezus jest naszym życiem” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-14-01/18-PO-6/23
5 s. Beata Zawiślak,
ks. Marcin Wojtasik
„Bóg szuka człowieka”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ–21–01/18-PO-2-20
6 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
„Jezus nas zbawia”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ-22-01/18-PO-2/21
7 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
 „Bóg wskazuje nam drogę” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-23-01/18-PO-2/22

 

 

8 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-24-01/18-PO-7/23

 

 

 

 

 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2022/2023

8.00 – msza święta

9.00 – 11.30 – uroczysty apel

11.30 -12.00 – spotkania z wychowawcami w klasach

12.00 – odwozy

————————————————————————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIE

Jutro, tj. we wtorek 20 czerwca,  w naszej szkole odbędzie się

uroczyste przekazanie sztandaru nowemu Samorządowi Uczniowskiemu.

Z tej okazji wszyscy ubieramy się na galowo.

——————————————————————————————————————————————————————

 

 

Podsumowanie projektu „Mistrzyni Szymborska”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, uczniów i rodziców,

na podsumowanie

realizowanego od stycznia projektu

„Wszędzie jest wyspa TU – Mistrzyni Szymborska”.

Spotykamy się w środę (21 czerwca br.) o godzinie 9.50 w szkolnej świetlicy.

 

 

Projekt okładki ulubionej książki

 

Regulamin konkursu bibliotecznego

Organizator: p. Małgorzata Nowak, p. Anna Barwaśna

Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI, VII – VIII

Cele konkursu:

– Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

– Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania.

– Rozwijanie zdolności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

– Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa.

– Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze.

Zasady uczestnictwa:

– Uczestnik konkursu ma za zadanie zaprojektować okładkę swojej ulubionej książki.

– Praca konkursowa musi być wykonana w formacie A-4 (format kartki do drukarki).

– Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wycinanka, wyklejanka, kolaż) z wyłączeniem techniki komputerowej.

– Na pracy plastycznej musi być napisany tytuł książki oraz imię i nazwisko autora.

– Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

Kryteria oceny:

– Zgodność z tematem konkursu.

– Samodzielność wykonania.

– Rodzaj techniki plastycznej.

– Estetyka wykonania.

– Oryginalność pomysłu.

Terminarz konkursu:

Prace będą przyjmowane przez organizatorów konkursu do dnia

19.06.2023 r. w bibliotece szkolnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20.06.2023 r.

Prawa autorskie:

Uczestnik z chwilą złożenia pracy zgadza się na publiczne udostępnienie prac w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

Bohater mojej ulubionej książki

Regulamin konkursu bibliotecznego

Organizator: p. Małgorzata Nowak, p. Anna Barwaśna

Uczestnicy: uczniowie klas I – III

Cele konkursu:

– Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

– Wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania.

– Rozwijanie zdolności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

– Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa.

– Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze.

Zasady uczestnictwa:

– Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybranego bohatera literackiego.

– Praca konkursowa musi być wykonana w formacie A-4 (format kartki do drukarki).

– Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wycinanka, wyklejanka, kolaż) z wyłączeniem techniki komputerowej.

– Praca plastyczna musi zawierać nazwę wybranej postaci literackiej oraz tytuł i autora utworu, z którego ona pochodzi.

– Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).

Kryteria oceny:

– Zgodność z tematem konkursu.

– Samodzielność wykonania.

– Rodzaj techniki plastycznej.

– Estetyka wykonania.

– Oryginalność pomysłu.

Terminarz konkursu:

Prace będą przyjmowane przez organizatorów konkursu do dnia

19.06.2023 r. w bibliotece szkolnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20.06.2023 r.

Prawa autorskie:

Uczestnik z chwilą złożenia pracy zgadza się na publiczne udostępnienie prac w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

UWAGA! UWAGA!

Ogłaszamy kolejny i ostatni już konkurs w ramach projektu MISTRZYNI SZYMBORSKA.

Konkurs polega na głosowej interpretacji (pięknym odczytaniu) wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej.

Kto może wziąć udział? – uczniowie klas 4-8.

Konkurs odbędzie się 13 czerwca.

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w zmaganiach – do 12 czerwca.

Organizatorzy:

J.Sulima – Flaszka

A. Barwaśna

Drodzy Uczniowie!
Zachęcamy Was do udziału w dwóch konkursach. Szczegóły poniżej.
Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego
pt. „Najpiękniejsze EKO – miejsce w Powiecie Bełchatowskim”.
 • Tematem konkursu jest ukazanie najpiękniejszego ekologicznego miejsca na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Odnalezienie takich skarbów, jakie dała nam Matka Natura.
 • Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 fotografię.
 • Wymagany format zdjęcia to 20×30 cm – wywołany na papierze błyszczącym oraz forma elektroniczna (format pliku fotografii JPG, rozmiar w Pix.2398×3602)
 • Praca konkursowa musi być pracą własną, niepublikowaną wcześniej.
 • Do fotografii należy wypełnić kartę zgłoszenia (zostaną przesłane na pocztę office Outlook)
Regulamin Powiatowego Konkursu plastycznego
na plakat promujący Dni Ziemi i Światowy Dzień Ochrony Środowiska
pn.: „Nasza Ziemia – Nasz Dom”.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu promującego Dzień Ziemi i Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
 • Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Nasza Ziemia – Nasz Dom”, które powinno być uwzględnione w tematyce wykonanej pracy konkursowej.
 • Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną w formacie A1 (wymiar 59,4×84,1 cm).
 • Praca biorąca udział w konkursie nie może być nigdzie wcześniej przedstawiana i nagradzana.
 • Prace dostarczamy do 24 maja 2023 r.

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy

Organizuje konkurs fotograficzny

dla uczniów szkól podstawowych klas IV – VIII

TU MIESZKAM – TU JEST MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

TU MIESZKAM – TU JEST MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Koło turystyczno – geograficzne przy Szkole Podstawowej im. 72 P.P. „Radom” w Konopnicy oraz nauczyciel przyrody.

2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań i umiejętności w dziedzinie fotografii

– rozwijanie umiejętności obserwacji elementów przyrody

– kształcenie postawy proekologicznej – propagowanie walorów naszego regionu

II. Zasady konkursu

1. Termin nadsyłania prac konkursowych – do 05. maja 2023 r.

2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej klas IV- VIII.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w okresie wiosennym.

5. Praca konkursowa winna być wykonana w formie kolorowej odbitki o wymiarach co najmniej 13×18 lub przesłana w wersji elektronicznej, w formacie JPG na adres e-mail: nauczyciel.janikj@wp.pl lub nauczyciel.turalczyk@wp.pl

Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Do konkursu nie będą przyjmowane również zdjęcia będące efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę komputerową.

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace – fotografie.

7. Do każdej pracy należy dodać etykietę zawierającą następujące informacje: – imię i nazwisko autora – klasę – miejsce wykonania zdjęcia

8. Prace konkursowe w formie kolorowej odbitki należy dostarczyć do opiekuna koła turystyczno – geograficznego pani Joanna Janik lub pani Renaty Turalczyk nauczyciela przyrody.

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.

10. Termin składania prac upływa 05 maja 2023 r.

11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej szkoły.

12. W przypadku prac nagrodzonych lub wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji związanej z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Jury Konkursu stanowią – opiekun koła oraz wybrani nauczyciele i uczniowie należący do koła.

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: Ø Zgodność z tematem przewodnim Ø Atrakcyjność fotografowanych obiektów Ø Umiejętności artystyczne autora pracy (kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu)

3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trze przez uczestników konkursu.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO – KLASOWEGO

„EKO TORBA”

Cele konkursu:

· rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci

· wzmacnianie zachowań proekologicznych

· propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby

· rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci

 

Regulamin konkursu:

1. Adresat konkursu:

· Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-VIII szkoły podstawowej.

 

2. Przedmiot konkursu:

· zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu grafiki (ilustracji) na eko – torbie papierowej,

· temat grafiki/ilustracji musi być związany z ekologią (z zachowaniami proekologicznymi),

· technika wykonania, wielkość torby są dowolne,

· jedna klasa może przygotować tylko jedną torbę,

· do torby należy przymocować przywieszkę z danymi autorów, np.klasa IVB.

 

3. Prace należy dostarczyć do 26.04.2023 r. (środa)do pani M. Puchały lub I. Kamieniak

 

4. Kryteria oceny:

– pomysłowość,

– zgodność tematyką konkursu,

– estetyka wykonania.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

· Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi: do 28.04.2023 r.

· W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów (I, II i III miejsce), dla których przewidziane są pkt dodatnie i dzień bez pytania.

· Wszystkie prace będą zaprezentowane na wystawie.

 

 

„Czy znasz polskie przysłowia i powiedzenia?”

Konkurs dla kl.4-8

Cele konkursu

1. Wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł – w tym z „Księgi przysłów polskich”.

2. Zapoznanie uczniów z najpopularniejszymi przysłowiami.

3. Sprawdzenie znajomości przysłów polskich.

Przygotowanie konkursu

1. Ogłoszenie konkursu na dwa tygodnie przed terminem.

2. Stworzenie listy uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie (chętni zgłaszają się do organizatora do dnia 26.04.23r.).

3. Ogłoszenie terminu właściwego konkursu szkolnego – 10.05.23r.

4. Przygotowanie odpowiedniej liczby kart z zadaniami.

5. Zakup nagród.

Przebieg konkursu

1. Każdy z uczestników indywidualnie rozwiązuje test.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt.

3. Sprawdzenie testów przez jury i podanie indywidualnej punktacji.

4. O zwycięstwie decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

5. Wyniki konkursu zostaną podane w ciągu tygodnia od jego przeprowadzenia.

 

Organizator:

Joanna Sulima – Flaszka

 

UWAGA !!! KONKURS 🙂

Mamy przyjemność ogłosić kolejny konkurs w ramach realizacji projektu „Mistrzyni Szymborska”.

Tym razem wybieracie dowolny wiersz Mistrzyni (taki, który przypadł Wam do gustu) i interpretujecie go w formie artystycznej, bowiem hasło przewodnie tego przedsięwzięcia to: „Wiersz Szymborskiej obiektem artystycznym”.

CELE KONKURSU:

– inspirowanie uczniów do poszukiwania ciekawych form artystycznych jako sposobu przekazu treści,

– promowanie twórczości Noblistki w odmiennej formie,

– nabywanie umiejętności wyrażania treści za pomocą języka sztuki.

Warunki konkursu:

– format – dowolny,

– przedmiotem konkursu jest przedstawienie dowolną techniką wiersza poetki, jako „obiekt artystyczny” (praca przestrzenna),

– technika dowolna (różnorodność doboru materiałów),

– praca musi być indywidualna, a jeden uczestnik może przekazać tylko jedną pracę,

– praca powinna być podpisana pseudonimem!!!

TERMIN WYKONANIA/oddania PRACY – 22.05.23r.

DO KOGO? – p. Joanna i p. Anna B.

NAGRODY – OCZYWIŚCIE, ŻE BĘDĄ – ROZDANIE PODCZAS UROCZYSTEGO PODSUMOWANIA PROJEKTU ( w czerwcu).

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe gospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 

Termin Akcji: 15- 23 KWIETNIA 2023

 

Miejsce Akcji: WYZNACZONE MIEJSCE NA PARKINGU SZKOLNYM

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.

Nie zbieramy świetlówek i tonerów.

 

 

„Wy(ko)miksuj się z dopalaczy!!!”

Regulamin konkursu na komiks

o tematyce profilaktyki uzależnień

od substancji psychoaktywnych

Cele konkursu:

 1. przedstawienie problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 2. promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od tzw. dopalaczy,
 3. poszukiwanie twórczych form wyrazu.

 

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII-VIII.
 2. Prace konkursowe należy złożyć u p. Ani Kubiak lub Ani Barwaśnej do dnia 4 maja 2023 r.

 

Prace konkursowe.

 1. W konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „komiksami”, których tematyka zgodna jest z celami konkursu. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu, w którym autorzy przedstawią historię dotyczącą tego, jak dopalacze kradną życie.
 2. Komiks może być wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków.
 3. Wersja papierowa komiksu musi być zaprezentowana na pojedynczej sztywnej planszy/sztywnym kartonie w formacie A3.
 4. Komiks powinien być dziełem oryginalnym zawierającym tytuł.
 5. Na drugiej stronie komiksu należy umieścić informację o tym, kto jest autorem/kim są autorzy pracy (imię i nazwisko, klasa). Komiks konkursowy może być dziełem maksymalnie dwóch osób.
 6. Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu komiksu do konkursu.

 

Ocena prac

 1. Organizator decyduje o tym, czy praca zostaje zakwalifikowana do konkursu.
 2. Prace oceniane będą przez powołane przez organizatorów jury.
 3. Jury konkursu przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 4. zgodność z tematyką Konkursu,
 5. oryginalność podejścia do tematu i pomysł,
 6. czytelność komunikatu,
 7. walory estetyczne,
 8. walory kompozycyjne.

 

KONKURS

Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁY

„Życie i działalność Tadeusza Kościuszki”

KONKURS PRZYGOTOWANY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUŚCU

 

I. Cele konkursu:

 

1. Propagowanie wśród uczniów wiedzy historycznej o patronie szkoły.

2. Zachęcanie uczniów do poznawania biografii bohaterów narodowych.

3. Propagowanie i rozwijanie zdrowej rywalizacji między klasami IV-VIII.

4. Rozbudzanie estetyki i dbałości o obyczaje szkolne.

 

II. Uczniowie uczestniczący w konkursie powinni przygotować się z wiedzy na temat życia i działalności naczelnika Tadeusza Kościuszki.

 

III. Konkurs zostanie ogłoszony w pierwszym tygodniu kwietnia 2023, przez wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej .

 

IV. Zasady przeprowadzania konkursu:

1. Do konkursu przystępują trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy IV-VIII szkoły podstawowej .

2. Reprezentanci, piszą test dotyczący życia Tadeusza Kościuszki. Zwycięża ta klasa, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu punków wszystkich trzech zawodników.

3. Konkurs odbędzie się 17 kwietnia 2023r.

 

3. Indywidualnie zwycięża ten uczeń, który uzyskał największą ilość punktów.

 

4. Komisja konkursowa składa się z wychowawców.

 

5. Nagrody:

1. Finaliści – nagrody rzeczowe,

2.  Uczestnicy finału otrzymają dyplomy.

 

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

(z możliwością wykorzystania jej w koszyczku, na oknie, na stole, drzwiach itp.)

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest:

A. Trojanowska, E. Majchrzak, B. Ucińska, A. Barwaśna.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1-8 naszej szkoły.

– Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę.

– Praca nie może być kartką świąteczną.

– Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa- I-III klasa

II grupa- IV-VIII klasa

3. CELE KONKURSU:

· rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;

· rozwijanie wrażliwości estetycznej;

· stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

· powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;

· umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

4. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby wielkanocne wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 3 KWIETNIA 2023 r. do organizatorów

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2) Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– oryginalność,

– pomysłowość,

– estetyka wykonania.

– zastosowanie elementów ekologicznych.

3) Organizator przewiduje wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.

4) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na szkolnym apelu.

7. Otrzymane prace przechodzę na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy.

 

Konkurs matematyczny dla klas 1-3

28 marca w klasach 1-3 odbędzie się  konkurs matematyczny. Do zmagań konkursowych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów.  Każdy nauczyciel po sprawdzeniu wytypuje trzy najlepsze rozwiązania (prace).

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.

§ 2

Zagadnienia ogólne

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Ruścu.

2. Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na poczcie elektronicznej.

§ 3

Cele konkursu

1. Promowanie matematyki jako ważnej dziedziny nauki.

2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów klas młodszych.

3. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.

4. Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie matematyki.

§ 4

Zakres wiedzy i umiejętności

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową. Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, wiedzy praktycznej i logicznego myślenia.

 

 

 

§ 5

Zasady konkursu

1. W konkursie matematycznym mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas: 1a, 1b, 2a, 3a, 3b.

2. Zapisy do udziału w konkursie zakończą się w dniu 22.03. 2023r. (Załącznik nr 1)

3. Zadania konkursowe opracowują i przygotowują nauczyciele powołani przez Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Ruścu.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.03. 2023r.

5. Uczestnicy będą rozwiązywali zadania testowe w swoich salach lekcyjnych pod nadzorem wychowawcy klasy.

6. Na rozwiązanie zadań zawartych w teście będą przeznaczone 2 godziny lekcyjne.

7. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora i własnego brudnopisu.

8. Zadania rozwiązane na podpisanym przez organizatora brudnopisie będą zaliczane na korzyść ucznia.

9. Organizatorzy zobowiązani są podpisane prace konkursowe sprawdzić, napisać protokół (załącznik nr 2) i ustalić laureatów konkursu (I, II, III miejsce w każdej z klas biorących udział) do dnia 14 kwietnia 2023r.

10. W sytuacjach wzbudzających wyraźne wątpliwości (np. taka sama liczba punktów) – organizatorzy konsultują się z Zespołem Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej co do zajętego przez ucznia miejsca (ustala się miejsca równoległe lub wyróżnienia).

11. Wręczenie nagród odbędzie się podczas najbliższej od rozstrzygnięcia konkursu szkolnej uroczystości.

 

 

Organizatorzy konkursu: Dyrektor:

Teresa Łudczak

Aneta Adamczyk

Edyta Majchrzak

Marzena Kamieniak

Dorota Foltyńska

 

Regulamin konkursów portret Pitagorasa i krzyżówka z matematycznym hasłem 😉

REGULAMIN KONKURSU krzyżówka

Regulamin konkursu plastycznego

 

Regulamin konkursu na plakat „Słowa mają moc”

Regulamin Konkursu na plakat SŁOWA mają moc

 

AKCJA GUZIK 🙂

Cukierek za guzik

Każdy z Was może nam pomóc w zorganizowaniu niecodziennej wystawy,

ale potrzebne są guziki – małe, duże, kolorowe – jakie kto ma 😉

Jedna osoba może przynieść maksymalnie 10 guzików (do p. Joanny S-F lub do p. Anny B.)

TERMIN – do 10 marca.

CZEKAMY I WIERZYMY W WAS 😉

 

UWAGA KONKURS!!!

P. Joanna S-F i p. Anna B. mają przyjemność ogłosić kolejny konkurs

w ramach realizacji projektu MISTRZYNI SZYMBORSKA – lapbook na temat życia i twórczości poetki.

Liczy się kreatywność, estetyka wykonania.

Na Wasze prace czekamy do 31 marca.

Zaproszenie na konferencję

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ

od lutego 2023 r.


Poniedziałek

16.00 – 17.30 Hetman Młodzik
17.30 19.00 Hetman Trampkarz
19.00 20.30 Karate


Wtorek
17.00 18.00 Hetman Skrzat
18.00 19.30 Hetman Senior


Środa

17.00 18.30 Strażacy Seniorzy
18.30 20.30 Hetman (tenis)


Czwartek
16.00 17.00 Hetman Skrzat
17.00 18.30 Hetman Żak
18.30 20.30 Karate


Piątek
16.00 – 17.30 Hetman Trampkarz
17.30 19.00 Koszykówka DR
19.00 – 20.30 Oldboje

 

Ogłoszenie 

W ramach nowego projektu, który realizować będziemy naszej szkole po feriach zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym. Szczegóły w regulaminie poniżej.

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO
„Mistrzyni Szymborska na portrecie”

Konkurs jest jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach realizacji innowacji-projektu
stworzonego z racji obchodów „Roku Szymborskiej”.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności uczniów, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • włączenie się w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej,
 • propagowanie autorytetów,
 • pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

REGULAMIN  KONKURSU:

 1. Organizatorkami są koordynatorki szkolnego projektu „Wszędzie jest wyspa TU – projekt Mistrzyni Szymborska” – p. Joanna Sulima – Flaszka i p. Anna Barwaśna.
 2. Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia 2023r., a kończy 24 lutego 2023r.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 naszej szkoły.
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie portretu poetki Wisławy Szymborskiej – dowolną techniką.
 5. Format pracy A4 lub A3.
 6. Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi przez uczniów.
 7. Każda praca powinna być podpisana (na odwrocie) PSEUDONIMEM. Do pracy należy dołączyć na osobnej kartce informacje – a) pseudonim, b) imię i nazwisko, c) klasa.
 8. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 9. Prace będą oceniane pod względem:
 • trudności wykonania i pomysłowości,
 • wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności),
 • samodzielności wykonania.
 1. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
  i wyrażeniem zgody na zamieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku w grupie projektu „Mistrzyni Szymborska”. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
 2. Prace należy składać do p. Anny lub p. Joanny do dnia 24 lutego.
 3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 3 – I, II i III miejsce. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

Informacja dla rodziców dzieci korzystających z dowozów szkolnych 

    W związku ze zmianą przewoźnika od 02 stycznia 2023 r. nastąpi niewielka zmiana

w godzinach dowozów i odwozów dzieci szkolnych.

W poniższym dokumencie (do pobrania) przedstawiono rozkład jazdy autobusów

do poszczególnych miejscowości

(wraz z godzinami porannymi – kurs do szkoły, godzina odjazdu autobusu podana została w skrajnej lewej kolumnie, kurs powrotny – z godziną  podaną  w krańcowej prawej kolumnie) .

Zmiany nie dotyczą dzieci, które korzystają z dowozów obsługiwanych przez szkolnego gimbusa (tj. z Jastrzębic, Korablewa i dzieci z klas I-III dojeżdżjących do Dąbrowy Rusieckiej).

SUrzad w Ru22122813330

 

 

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko księgowego

Informacja (2)

 

Nabór na wolne stanowisko księgowego

Dyrekcja ZS-P w Ruścu ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego.

Szczegóły w dokumencie poniżej (do pobrania)

Nabór na wolne stanowisko księgowego (3)

Ogłoszenie o nowym naborze na stanowisko księgowego

Dyrektor ZS-P w Ruścu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko księgowego.

Szczegóły w linku poniżej (do pobrania)

Nabór na wolne stanowisko księgowego

 

Informacja

Dyrekcja ZS-P w Ruścu informuje, iż w dniu 2 listopada 2022 r. zakończył się nabór

na wolne stanowisko księgowego.

Ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania związane ze stanowiskiem,

ogłoszony zostaje nowy nabór.

informacja (1)

 

 

Konkurs na stanowisko księgowego w ZS-P Rusiec

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu ogłasza konkurs na stanowisko księgowego.

Szczegóły oferty w pliku do pobrania niżej.

Nabór na wolne stanowisko księgowego – pdf

 

 

 

 

Konsultacje nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ruścu od dnia 01.09.2022 r.

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień tygodnia Godzina dyżuru
1. Adamczyk Aneta czwartek 11.50-12.35
2. Barwaśna Anna środa 9.50-10.35
3. Buczek-Fornal Beata Środa co 2 tyg. 16.45-17.15
4. Dolata Grażyna środa 9.50-10.30
5. Foltyńska Dorota poniedziałek 8.55-9.40
6. Foręc Wojciech poniedziałek 10.45-11.30
7. Kamieniak Ilona piątek 9.50-10.35
8. Kamieniak Marzena wtorek 10.45-11.30
9. Kieruzel Jolanta poniedziałek 13.45-14.30
10. Kowalska Urszula środa 12.50-13.35
11. Kubiak Anna Czwartek 8.00-8.45
12. Kurzawa Iwona poniedziałek 8.55-9.40
13. Łudczak Teresa środa 12.50-13.35
14. Majchrzak Edyta poniedziałek 11.30-12.15
15. Marciniak Małgorzata czwartek 10.35-11.30
16. Nowak Małgorzata czwartek 13.35-14.20
17. Ochocka Ilona poniedziałek 10.45-11.30
18. Pilarczyk-Janus Elżbieta wtorek 9.50-10.35
19. Pluta Julita wtorek 11.30-12.30
20. Puchała Magdalena czwartek 11.50-12.35
21. Ks. Rębecki Dariusz
22. Stępień Agnieszka wtorek 11.50-12.35
23. Studziński Mariusz czwartek 10.45-11.30
24. Sulima-Flaszka Joanna wtorek 10.45-11.30
25. Trojanowska Anna wtorek 9.50-10.35
26. Trojanowski Robert środa 11.50-12.30
27. Ucińska Beata poniedziałek 10.45-11.30
28. Wlazłowski Artur czwartek 11.00-11.45

 

Witamy w nadchodzącym nowym roku szkolnym 2022/2023. 

Już 01.09. 2022 r. rozpocznie się kolejny nowy rok szkolny. Informujemy, iż zajęcia we wszystkich klasach prowadzone będą w trybie stacjonarnym.

                     Ze względu na stopień zaawansowania prac wykończeniowych związanych  z termomodernizacją wszystkich budynków szkolnych

– 02 wrzesień 2022 r. –  będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli godzin dyrektorskich.

                     W ten sposób zyskujemy cały weekend na sprzątanie placówki.

   Nadmieniamy, iż dla naszych pracowników ZS-P w Ruścu będzie to bardzo pracowity weekend.

Stołówka szkolna rusza od 05.09.2022 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dowozów uczniów.

Przywozy uczniów w roku szkolnym 2022/2023 

Autobus szkolny „Gimbus”

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Przewoźnik dodatkowy

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Autobus szkolny „Gimbus”

Dąbrowa Rusiecka 13.35

Jastrzębice –14.30

Korablew  – godz. 14.45

Przewoźnik dodatkowy

Kuźnica – godz. 14.30

Dąbrowa Rusiecka, Zalasy i Dębina  – godz. 15.05

Od 01.09.2022 r. dodatkowo jeden raz w tygodniu w każdy wtorek  organizowany będzie odwóz autobusem szkolnym „Gimbus” 

Jastrzębice, Antonina, Dąbrowa Rusiecka – godz. 15.25

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Dyrekcja

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W związku z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonymi na terenie ZS-P w Ruścu informujemy o nietypowej formie inauguracji roku szkolnego 2022/2023.

W dniu 01.09.2022 r. przywóz uczniów nastąpi bezpośrednio przed plac kościelny, gdzie do godziny 8.00 opiekę przejmą nauczyciele świetlicy i wychowawcy klas. Woźne przedszkolne zobowiązane zostaną do odbioru dzieci z autokarów spod placu kościelnego i bezpiecznego doprowadzenia na teren szkoły i przedszkola.

Program uroczystości:

1. Msza Święta godz. 8.00 – 8.50

2. Przejście pod opieką wszystkich nauczycieli do GOK-u w Ruścu godz. 9.00 – 9.15

3. Apel godz. 9.15 – 10.30 ( sala GOK)

4. Spotkania w grupkach z wychowawcami godz. 10.30 – 11.00

 

Odwozy spod GOK-u w Ruścu – godz.11.00 pod opieką wychowawców klas i nauczycieli świetlicy wg harmonogramu:

11.00 Dąbrowa Rusiecka (gimbus)/ Kuźnica-Pawłów (autobus) – uczniowie klas 1-8 spod GOK-u

11.10 Dąbrowa Rusiecka (gimbus)/ Kuźnica-Pawłów (autobus) – dzieci przedszkolne z placu szkolnego

11.25 Jastrzębice-Korablew (gimbus)/Dąbrowa Rusiecka-Zalasy (autobus) – uczniowie klas 1-8 spod GOK-u

11.35 Jastrzębice-Korablew (gimbus)/Dąbrowa Rusiecka-Zalasy (autobus) – dzieci przedszkolne z placu szkolnego.

 

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24.03.2021 r.w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach 1 – 8.

Ich zakupu rodzice dokonują we własnym zakresie.

Podręczniki do religii Wydawnictwa Świętego Wojciecha na rok szkolny 2022/2023 

 • Klasa 0 – „Kocham Pana Jezusa” (dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek
 • Klasa I – „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części) redaktor ks. dr Paweł Płaczek
 • Klasa II – „Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek
 • Klasa III – „Pan Jezus nas karmi” Podręcznik z ćwiczeniami (dwie części) red. ks. Paweł Płaczek
 • Klasa IV – „Jestem chrześcijaninem”
 • Klasa V – „Bóg szuka człowieka” (dwie części) redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik
 • Klasa VI – „Jezus nas zbawia” (dwie części) redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik
 • Klasa VII – „Bóg wskazuje nam drogę” Podręcznik z ćwiczeniami (dwie części) red. ks. Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak
 • Klasa VIII – „Aby nie ustawać w drodze” Podręcznik do religii do klasy 8. Jackowiak Danuta, Szpet Jan

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Organizacja pracy szkoły w dniu 24.06.2022 r.

Przywozy uczniów odbędą się zgodnie z harmonogramem przyjętym we wrześniu.

8.00 – 8.50 – msza św.

9.00 – 11.00 – uroczystość zakończenia roku szklonego 2021/2022 w sali gimnastycznej,

godz. 10.00 – rozdanie świadectw uczniom klas 1-3 w salach lekcyjnych,

godz. 11.00 – rozdanie świadectw:

absolwentom (sala gimnastyczna),

uczniom klas 4-7 (w przypisanych salach lekcyjnych).

12.30 – odwozy uczniów pod opieką wychowawców klas i nauczycieli świetlicy wg harmonogramu:

12.30 Dąbrowa Rusiecka (gimbus)/ Kuźnica-Pawłów (autobus)

12.45 Jastrzębice-Korablew (gimbus)/Dąbrowa Rusiecka-Zalasy (autobus)

 

 

INFORMACJA

W dniach 24-26 maja 2022 r., w czasie trwania egzaminów klas ósmych,

prowadzony będzie dyżur pedagogiczny.

Wyznaczeni nauczyciele będą dyżurować w godzinach 7.00 – 15.30.

 

 

LISTA  REKRUTACYJNA DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZS-P W RUŚCU

NA ROK SZKOLNY  2022/2023

L.p Imię i nazwisko
1. Boras Zuzanna
2. Bzikowska Aleksandra
3. Drzazga Lilianna
4. Janik Oliwier
5. Kałuziak Filip
6. Kieruzel Frnciszek
7. Klasztorny Igor
8. Kowalczyk Hanna
9. Koziróg Bartłomiej
10. Krawczyk Marika
11. Ławniczek Jan
12. Łudczak Pola
13. Łudczak Wiktoria
14. Łuka Nathan
15. Malinowska Anna
16. Maliszak Wojciech
17. Nowak Filip
18. Olejnik Sonia
19. Płuciennik Kacper
20. Pruchnicka Natalia
21. Puchalski Filip
22. Sarowska Monika
23. Schabowicz Brajan
24. Sikora Aleksander
25. Stolarczyk Aleksander
26. Stolarczyk Alicja
27. Stolarczyk Franciszek
28. Szymczak Marcelina
29. Torzecka Iga
30. Ucińska Marta
31. Uciński Aleksander
32. Wierzbicka Zuzanna
33. Wlazłowska Maria
34. Wróbel Hubert

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w ZS-P w Ruścu na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 5-2022 Dyrektora ZS-P w Ruścu

Informacja

Na czas remontu sali numer 16 zajęcia świetlicowe będą odbywały się w salach lekcyjnych – tak jak to miało miejsce w trakcie remontu sali numer 6. Plan świetlicy z wyznaczonymi salami dla poszczególnych grup będzie znajdował się na szkolnym korytarzu. Ponadto informacja będzie umieszczona na drzwiach świetlicy.

Informacja Dyrekcji 

Zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 13grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

 1. W okresie od 20 grudnia do dnia 09.01.2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.   Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. Przerwa świąteczna pozostaje bez zmian.

3. Plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów pozostaje bez zmian.

4.Praca z uczniami przy laptopach trwa 30 min. Pozostała część zajęć ( 15 min.) to praca samodzielna uczniów pod nadzorem nauczyciela.
5.Godziny pracy psychologa  szkolnego p. Beaty Buczek Fornal realizowane będą stacjonarnie na terenie szkoły w formie konsultacji, porad uczniom i rodzicom w każdy:

– wtorek  8.00 – 11.00

–  środę  13.30 – 15.30.

6.    Pedagog szkolny będzie dostępny stacjonarnie w każdą: –  środę 7.10 – 8.55

7. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą z uczniami na terenie szkoły w czasie dogodnym dla nauczyciela i ucznia.

8.    Logopedzi prowadzić będą z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną zajęcia w formie zdalnej. Jest możliwość prowadzenia zajęć logopedycznych w formie stacjonarnej po uprzednim ustaleniu z rodzicem ucznia dowozu dziecka na zajęcia.

9. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania zorganizowane będą zajęcia w szkole lub umożliwiona zostanie realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

10.  W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami. 

11. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, zapewniona będzie opieka świetlicowa i nauczanie        z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

12. Wnioski należy składać do 17.12.2021 r. do sekretariatu szkoły.

13. Świetlica szkolna czynna będzie w okresie od 20.12-22.12.2021 oraz 03.01 – 05.01.2022 w godz. 7.00 – 15.30.

14.W tym czasie organizowane będą dowozy dla dzieci przedszkolnych. W związku z tym uczniowie      z klas I-III spoza Ruśca mogą skorzystać z dowozów.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny: 43/6766443 lub 502545399

                                                                                                                                            Dyrekcja

Ogłoszenie

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy bierze udział w charytatywnym konkursie pod hasłem

„Ile waży Święty Mikołaj”

Szczegółowe zasady konkursu w pliku do pobrania.

Regulamin_konkursu_charytatywnego_ILE_WAZY_SW_MIKOLAJ_2021_www_10_11_2021-1

Informacji o konkursie udziela także jego koordynator – p. Anna Barwaśna

Dla trzech klas, które uzbierają najwyższa kwotę, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wyróżniona także zostanie osoba, która indywidulanie dostarczy największą  ilość monet.

Monety przynosimy do dnia 26 stycznia 2022 r.

Szanowni Rodzice!

Dotychczasowa ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.W związku ze zmianą numeru telefonu prosimy o upowszechnienie tej informacji. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne.

Poniżej link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD:https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Konkurs dla klas na najładniejszy kotylion niepodległościowy

Odbierz darmowy pakiet badań

Masz 40 lat lub więcej?

Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych i bądź zdrów!

Kiedy ostatnio robiłeś sobie badania? No właśnie…

A przecież dzięki regularnym badaniom np. krwi i moczu ograniczasz ryzyko późnego wykrycia choroby i długiego pobytu w szpitalu!

Wybierz pakiet badań i zrób je za darmo

Postaw na profilaktykę i ciesz się długim życiem. Zrób to dla siebie i swoich bliskich. Już teraz skorzystaj z programu badań diagnostycznych Profilaktyka 40 Plus. Bezpłatnie i bez kolejki.

Jak się zgłosić?

To proste. Sam wystawiasz sobie e-skierowanie na badania. Bez wizyty u lekarza. Wystarczy, że wypełnisz ankietę o swoim zdrowiu. Zrobisz to elektronicznie (przez Internetowe Konto Pacjenta) lub telefonicznie (pod numerem 22 735 39 53).

Badania wykonasz w całej Polsce

Najpóźniej po 2 dniach roboczych od wypełnienia ankiety, dostaniesz skierowanie na pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych. Potem wybierasz jedną z niemal 100 placówek w Łódzkiem i idziesz na badania. Wyniki otrzymasz na miejscu lub elektronicznie. Pamiętaj! Skonsultuj je ze swoim lekarzem rodzinnym.

WYSTAW SOBIE SKIEROWANIE NA BADANIA

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus 

 

Harmonogram dyżurów pedagogicznych na rok szkolny 2021/2022
Dzień tygodnia Imię i nazwisko nauczyciela Godziny dyżuru pedagogicznego
poniedziałek Anna Barwaśna 10.00 – 11.00
Edyta Majchrzak 9.30 – 10.00
Grażyna Dolata 9.50 – 10.30
Joanna Sulima-Flaszka 10.45 – 11.30
Urszula Kowalska 10.45 – 11.30
Agnieszka Stępień 10.45 – 11.30
Mariusz Studziński 9.15 – 9.50
wtorek Małgorzata Marciniak 10.35 – 11.05
Magdalena Puchała 8.55 – 9.40
Marzena Kamieniak 10.45 – 11.30
Ilona Kamieniak 8.55 – 9.40
Teresa Łudczak 10.45 -11.30
ks. Dariusz Rębecki 13.35 – 14.30
środa Wojciech Foręc 10.45 – 11.30
Dorota Foltyńska 8.30 – 9.30
Iwona Kurzawa 9.00 – 9.30
Ilona Ochocka 9.50 – 10.35
Artur Wlazłowski 10.45 – 11.30
czwartek Jolanta Kieruzel 9.50 – 10.35
Beata Ucińska 10.45 – 11.30
Anna Trojanowska 11.50 – 12.30
Robert Trojanowski 11.50 – 12.30
piątek Elżbieta Pilarczyk – Janus 11.50 – 12.30
Anna Kubiak 9.50 – 10.35
Julita Pluta 10.45 – 11.15
Małgorzata Nowak 8.00 – 8.45

 

 

INFORMACJA

W każdy pierwszy i trzeci wtorek danego miesiąca

w godzinach 16:00 – 18:00 (w sali nr 8, w ZS-P  w Ruścu )

przyjmuje psycholog,

do którego po bezpłatną poradę może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Rusiec.

 

List ministra zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków (do pobrania)

Tydzień  Informacyjny o szczepieniach
L.p. Tematyka osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Wystąpienie dyrekcji do MEiN o przekazanie środków ochrony  w ramach dyrektor szkoły sierpień
deklarowanej pomocy
2. Przekazanie informacji uczniom o zagrożeniu biologicznym SARS-CoV-2,  plakat – G. Dolata 30.08.2021r.
drogach rozprzestrzenia się wirusa, objawach choroby oraz skutków dla zdrowia-
 wykorzystanie pakietów edukacyjnych MEiN
3. Szczegółowe omówienie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa wychowawcy 01.09.2021r.
4. Przekazanie rodzicom drogą elektroniczną lub na zebraniach aktualnych wychowawcy 07.09.2021r.
komunikatów GIS, MEiN  z wytycznymi dotyczącymi postępowań
 w sytuacji zagrożenia pandemią
5. Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz na teren budynku szkolnego dyrektor szkoły cały rok
6. Wyposażenie sal lekcyjnych, świetlicy, szatni przy salach gimnastycznych, dyrektor szkoły cały rok
pomieszczeń wejściowych, stołówki w środki dezynfekujące
 wraz z dołączonym komunikatem o obowiązku dezynfekcji rąk
7. Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji butów na matach dezynfekujących dyrektor szkoły cały rok
wyłożonych przed drzwiami wejściowymi do szkoły
8. Organizacja „Tygodnia informacyjnego o szczepieniach”, w tym:
a) przeprowadzenie lekcji wychowawczych przy wsparciu higienistki szkolnej wychowawcy, higienistka 08.09.2021r.
na temat szczepień, ich skuteczności i potrzeby poddawania się im,
b)zorganizowanie otwartego spotkania/online z rodzicami o charakterze wychowawcy 07.09.2021r.
informacyjno-edukacyjnym o szczepieniach
9. Udostępnienie informacji rodzicom i uczniom powyżej 16 r. życia wychowawcy 07.09.2021
o punktach szczepień w okolicy/ zorganizowanie punktu szczepień w placówce
10. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji, psycholog cały rok
będącym w stresie w związku z zachorowaniem członków rodziny na Covid-19,
obawy przed zakażeniem
11. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat ochrony wzroku w pracy nauczyciel informatyki 06-10.09.2021
    z monitorem, ergonomii stanowiska nauki, higieny w nauce zdalnej.
12. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych nt. szczepień – profilaktyki chorób zakaźnych. wychowawcy 06.-10.09.2021
13. Szczepienia uczniów od 12. roku życia – propagowanie informacji na stronie internetowej szkoły dyrektor 06-10.09.2021

 

Zmiana godziny odwozów dzieci z Dąbrowy Rusieckiej

Od 06.09.2021 r. ulega zmianie godzina wyjazdu spod szkoły uczniów z Dąbrowy Rusieckiej. Po siódmej godzinie lekcyjnej grupa ta będzie miała postawiony autobus około godziny 15.05 (odjazd razem z grupą  z Zalasów i Dębiny).

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie będą dowożeni do szkoły wg harmonogramu.

Autobus szkolny „Gimbus”

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Przewoźnik „Jaguar” Katarzyna Kusiak, Korablew

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Autobus szkolny „Gimbus”

Dąbrowa Rusiecka 13.35

Jastrzębice –14.30

Korablew  – godz. 14.45

Przewoźnik „Jaguar” Katarzyna Kusiak

Kuźnica – godz. 14.30

Dąbrowa Rusiecka godz. 15.05

Zalasy i Dębina  godz. 15.05

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z  dnia 24.03.2021 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach
1 – 8. Ich zakupu dokonują rodzice we własnym zakresie.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa I

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. ks. dr Paweł Płaczek Pan Bóg jest naszym Ojcem, część 1 i 2 Święty Wojciech

 

Klasa II

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. ks. dr Paweł Płaczek Chcemy poznać Pana Jezusa – część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa III

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa (podręcznik i ćwiczenia). Święty Wojciech

 

Klasa IV

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Jestem chrześcijaninem (podręcznik). Święty Wojciech

 

Klasa V

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo

 

1. s. Beata Zawiślak,
ks. Marcin Wojtasik
Bóg szuka człowieka, część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa VI

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
Jezus nas zbawia – część 1 i 2. Święty Wojciech

 

Klasa VII

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Spotkanie ze Słowem (podręcznik). Święty Wojciech

 

Klasa VIII

Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo
1. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
Aby nie ustać w drodze (podręcznik). Święty  Wojciech

 

Informacja dla Rodziców

W związku z pandemią umożliwia się Rodzicom

dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Należy pamiętać o podaniu informacji: imienia, nazwiska dziecka oraz klasy.

Numer konta: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020

 

 

Zarządzenie Dyrektora  nr 1/2021

ZARZĄDZENIE Nr 1