Ogłoszenia

Informacja Dyrekcji
Dyrekcja ZS-P w Ruścu informuje, iż za zgodą organu prowadzącego – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego – zmianie ulega termin dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w ramach dni dyrektorskich.
W związku z grupowymi szczepieniami nauczycieli przeciwko COVID 19 –
dzień 09.03.2021 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Natomiast do szkoły uczniowie przychodzą 04.06.2021 r. 
 
Przedszkole w dniu 09.03.2021 r. pracuje zgodnie z planem.
Będą organizowane dowozy dzieci przedszkolnych.
Jednocześnie informujemy, iż dla dzieci rodziców pracujących
możliwa jest organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
Rodzice zobowiązani są zgłosić udział dziecka w zajęciach świetlicowych u wychowawcy klasy do 03.02.2021 r.

 

Informacja dla Rodziców dotycząca przebiegu procesu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych 

Zgłoszenie do SP w ZS-P w Ruścu na rok szkolny 2021-2022

Zarządzenie Wójta Gminy Rusiec 

Rekrutacja szkoła-obowiązek informacyjny

 

Informacja dla Rodziców

W związku z pandemią umożliwia się Rodzicom

dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Należy pamiętać o podaniu informacji: imienia, nazwiska dziecka oraz klasy.

Numer konta: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020

 

 

Informacja dla uczniów

Od 1 lutego 2021 r. psycholog szkolny, p. Jacek Jaros, pełni dyżur

 na terenie szkoły (w gabinecie przy pokoju nauczycielskim)

w środy w godzinach od 11.00 do 15.00.

 

Zarządzenie Dyrektora  nr 1/2021

ZARZĄDZENIE Nr 1

 

WYKAZ PORANNYCH I POPOŁUDNIOWYCH GODZIN PRZYJAZDU GIMBUSA NA PRZYSTANKI

W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

w dniach 19.01 – 29.01.2021 r.

 

Poranek

JASTRZĘBICE – 7.00

KORABLEW – 7.20

DĄBROWA RUSIECKA – 7.35

Popołudnie

DĄBROWA RUSIECKA – 13.45

JASTRZĘBICE – 14.00

KORABLEW – 14.15