Rada rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

Przewodnicząca – Roksana Sikora

Zastępca przewodniczącego – Ewelina Kałuziak

Skarbnik – Marta Kubiak

Sekretarz – Marzanna Stasiak

Komisja Rewizyjna

Ewa Szataniak

Ewa Grzelak-Malinowska

Agnieszka Wróbel


KONTO BANKOWE Bank Spółdzielczy w Ruścu Nr rachunku: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020