Rada pedagogiczna

 

Lp. Nazwisko Imię Szkoła Przedmiot
1 Grabarz Aneta SP dyrektor, rewalidacja
2 Adamczyk Aneta SP edukacja wczesnoszkolna, przyroda
3 Barwaśna Anna  SP świetlica
4 Dolata  Grażyna SP matematyka
5 Foltyńska  Dorota SP edukacja wczesnoszkolna
6 Foręc  Wojciech SP historia, WOS
7 Jachacz Monika SP edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, logopedia
8 Kamieniak  Ilona SP geografia, biologia
9 Kamieniak Marzena  SP edukacja wczesnoszkolna
10 Kieruzel Jolanta SP matematyka
11 Klasztorna Grażyna SP oddelegowanie do Oddziału ZNP w Bełchatowie
12 Kowalska Urszula SP język angielski, język niemiecki
13 Kubiak  Anna SP nauczyciel wspomagający, rewalidacja
14 Kurzawa Iwona SP język angielski, informatyka
15 Łudczak Teresa SP edukacja wczesnoszkolna
16 Majchrzak Agata  SP wicedyrektor, w-f
17 Majchrzak  Edyta SP pedagog szkolny, edukacja dla bezpieczeństwa,
logopedia, doradztwo zawodowe, rewalidacja
18 Marciniak Małgorzata SP fizyka
19 Nowak Małgorzata SP język polski, biblioteka, świetlica
20 Ochocka Ilona SP język polski, historia, wdż
21 Pilarczyk-Janus Elżbieta SP zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel wspomagający
22 Puchała Magdalena SP język angielski, chemia
23 k. Rębecki Dariusz SP religia
24 Stępień Agnieszka SP język polski, język angielski
25 Studziński Mariusz SP informatyka, w-f
26 Sulima- Flaszka Joanna SP język polski, rewalidacja, logopedia
27 Trojanowska Anna SP plastyka, technika, świetlica
28 Trojanowski Robert SP muzyka, wf, świetlica, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
29 Ucińska Beata SP religia, informatyka, wdż
30 Wlazłowski Artur SP w-f, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna