Rada Pedagogiczna

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmiot

1.

Grabarz Aneta

dyrektor, logopedia

2.

Adamczyk Aneta

edukacja wczesnoszkolna, w-f

3.

Barwaśna Anna

świetlica, język polski

4.

Dolata Grażyna

matematyka

5.

Górnicki Michał

język angielski

6.

Foltyńska Dorota

edukacja wczesnoszkolna

7.

Foręc Wojciech

historia, wos, świetlica

8.

Fornal – Buczek Beata

psycholog

9.

Górnicki Michał

język angielski, świetlica

10.

Kamieniak Ilona

biologia, przyroda, geografia

11.

Kamieniak Marzena

edukacja wczesnoszkolna

12.

Kieruzel Jolanta

matematyka

13.

Klasztorna Grażyna

oddelegowanie do oddziału ZNP w Bełchatowie

14.

Klimas Magdalena

nauczyciel wspomagający, logopedia, rewalidacja

15.

Kowalska Urszula

język angielski, język niemiecki

16.

Kurzawa Iwona

język angielski, informatyka

17.

Łudczak Teresa

edukacja wczesnoszkolna

18.

Majchrzak Agata

wicedyrektor, w-f

19.

Majchrzak Edyta

edukacja wczesnoszkolna, język polski, logopedia

doradztwo zawodowe, edb

20.

Marcinak Małgorzata

fizyka, matematyka

21.

Nowak Małgorzata

biblioteka, język polski

22.

Ochocka Ilona

 

23.

Pilarczyk-Janus Elżbieta

nauczyciel wspomagający, rewalidacja

24.

Pluta Julita

pedagog, pedagog specjalny, rewalidacja

25.

Popławski Łukasz

 

26.

Puchała Magdalena

 

27.

Ks. Rębecki Dariusz

religia

28.

Sikora Roksana

rewalidacja

29.

Stępień Agnieszka

 

30.

Studziński Mariusz

w-f, informatyka, świetlica

31.

Sulima-Flaszka Joanna

język polski

32.

Trojanowska Anna

plastyka, technika, świetlica

33.

Trojanowski Robert

muzyka, w-f, świetlica, gimnastyka korekcyjna

34.

Ucińska Beata

religia, wdż, informatyka