Smutna wiadomość

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12.09.2021 r. odszedł od nas

wieloletni  pracownik naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu  

        

 

Nauczyciel wychowania fizycznego, członek Rady Powiatowej LZS  w Bełchatowie,

Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomyk”,

założyciel Klubu Olimpijczyka „Dyskobol” przy  Z S- P w Ruścu, trener lekkoatletyki

oraz inicjator wielu szkolnych i środowiskowych przedsięwzięć, wychowawca młodzieży,

człowiek bez reszty oddany pracy i sportowym pasjom.

 

Społeczność szkolna

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu