Gratulujemy naszym Absolwentom!

W dniach 25 – 27 maja 2021 r. przeprowadzono w naszej szkole egzamin ósmoklasisty.
W sprawdzianie wzięło udział 29 uczniów.

Pomimo trudnych przygotowań do pierwszego egzaminu zewnętrznego, jakim był egzamin ósmoklasisty, nasi uczniowie poradzili sobie z wyzwaniem. Poniżej prezentujemy ich wyniki w porównaniu do rezultatów osiąganych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.

Średnie wyniki szkoły z poszczególnych przedmiotów:

 

przedmiot

klasa szkoła gmina powiat województwo kraj
A B
Wyniki egzaminów w %
Język angielski 67 78 74 65 65 65 66
Język polski 52 69 63 56 59 58 60
Matematyka 37 51 46 45 42 48 47

 

Gratulujemy naszym byłym Ósmoklasistom i życzymy sukcesów w wybranych przez Was szkołach. POWODZENIA 🙂