Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje 2021” dla uczniów klas I-III

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje 2021” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.
  Osoba odpowiedzialna: Teresa Łudczak. Współpraca: wychowawcy klas I-III.
 2. Cele konkursu:
 • kształtowanie postaw bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji i właściwej oceny sytuacji na drodze,
  w różnych miejscach wypoczynku – w górach, nad morzem, w lesie, na placu zabaw i podejmowania właściwych decyzji;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A4. Uczniowie przystępujący do konkursu wykonują pracę podczas zajęć plastycznych. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę opatrzoną informacją: imię i nazwisko autora, klasa. Autorem pracy może być jedna osoba.

 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem;
 • pomysłowość;
 • estetykę wykonania pracy;
 • samodzielność wykonania pracy.
 1. Termin wykonania pracy i oceny prac przez wybrane jury:
 • Prace należy złożyć u wychowawcy klasy do 21 czerwca 2021 r.
 • Jury oceni prace w tym samym dniu.
 1. Postanowienia końcowe:
 • do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków;
 • prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora;
 • organizatorzy nie zwracają prac konkursowych;
 • przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz trzy wyróżnienia.