Rada rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Beata Ucińska 

Zastępca przewodniczącego – Marta Krawczyk

Skarbnik – Magdalena Owczarek

Sekretarz – Małgorzata Grzelak

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Bartosik 

Sylwia Skorupa

Anna Rula-Kamieniak


KONTO BANKOWE Bank Spółdzielczy w Ruścu Nr rachunku: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020