Rada rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

Przewodnicząca – Roksana Sikora

Zastępca przewodniczącego – Maja Sądej

Skarbnik – Marta Kubiak

Sekretarz – Katarzyna Koziróg

Komisja Rewizyjna

Marta Cybułka

Ewa Grzelak-Malinowska

Kamila Gajda


KONTO BANKOWE Bank Spółdzielczy w Ruścu Nr rachunku: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020