Rada pedagogiczna

 

Lp. Nazwisko Imię Szkoła Przedmiot
1 Grabarz Aneta SP dyrektor, rewalidacja
2 Barwaśna Anna  SP świetlica
3 Dolata 
  Grażyna
SP matematyka
4 Foltyńska Dorota SP edukacja wczesnoszkolna
5 Foręc Wojciech SP historia, WOS
6 Fornal Buczek Beata SP psycholog
7 Kamieniak Ilona SP
geografia, biologia, przyroda
8 Kamieniak  Marzena SP
edukacja wczesnoszkolna
9 Kieruzel Jolanta SP matematyka, świetlica
10 Klasztorna Grażyna SP oddelegowanie do Oddziału ZNP w Bełchatowie
11 Kowalska Urszula SP język angielski, język niemiecki
12 Kubiak Anna SP
nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
13
Kurzawa
Iwona SP
język angielski, informatyka
14 Łudczak Teresa SP
edukacja wczesnoszkolna
15 Majchrzak Agata  SP
wicedyrektor, w-f
16 Majchrzak  Edyta SP
edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa,
logopedia, doradztwo zawodowe, rewalidacja
17
Marciniak
Małgorzata SP fizyka
18 Nowak
Małgorzata  
SP
język polski, biblioteka, świetlica
19 Ochocka Ilona SP język polski, wdż
20 Pilarczyk-Janus
Elżbieta
SP
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauczyciel wspomagający
21 Pluta Julita SP pedagog, zajęcia rewwalidacyjne
22 Puchała Magdalena SP język angielski, chemia, biologia
23 k. Rębecki Dariusz SP religia
24 Stępień Agnieszka SP język polski, język angielski
25 Studziński Mariusz SP informatyka, w-f
26 Sulima- Flaszka Joanna SP język polski, rewalidacja, logopedia
27 Trojanowska Anna SP plastyka, technika, świetlica
28 Trojanowski Robert SP muzyka, wf, świetlica, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
29 Ucińska Beata SP religia, informatyka, wdż
30 Wlazłowski Artur SP w-f, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, świetlica