Ogłoszenia

Zostań Królową albo Królem 🙂

Zadanie dla ucznia:

Każdy uczeń przygotowuje dla siebie koronę, według własnego projektu, którą będzie mógł założyć do zdjęcia, gdy zasiądzie na tronie lub podczas udziału w konkursach.
Chętni uczniowie (kl.1-8) zgłaszają się do p. Joanny Sulimy – Flaszka do udziału w konkursie:
a) plastycznym – malowanie/rysowanie z wykorzystaniem materiałów
własnych lub dostarczonych przez organizatora – TEMATYKA DOWOLNA (co serce podpowie );
b) muzycznym – granie lub śpiewanie (przygotowanego utworu/-ów – maksymalnie 2);
c) głosowej interpretacji wskazanego utworu poetyckiego

Czekam, zachęcam, bo wiem, że wśród Was – nasi kochani Uczniowie- tkwią olbrzymie pokłady talentów!!!
Zgłoszenia przyjmuję do środy 5 czerwca.

Konkurs recytatorski
Zapraszamy naszych młodszych uczniów do udziału w konkursie recytatorskim.
Szczegóły w regulaminie.
Regulamin konkursu recytatorskiego „Wiosna w poezji”
dla uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ruścu
1. Tematem konkursu są wiersze o wiośnie dowolnie wybranych autorów.
2. Cele konkursu:
· zainteresowanie uczniów klas młodszych poezją
· nauka pięknej deklamacji
· zachęcanie do występów przed publicznością
· promowanie talentów recytatorskich
· popularyzacja literatury pięknej.
3. Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej w Ruścu.
4. Zasady i przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
· klasowy – chętni uczniowie przygotowują w domu dowolnie wybrany utwór poetycki o tematyce wiosennej, który deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera trzy najlepsze prezentacje i kwalifikuje je do etapu szkolnego.
· szkolny – wybrani przez nauczyciela uczniowie recytują wybrany przez siebie utwór przed publicznością, tj. uczniami klas – 3, wychowawcami tych klas i powołaną komisją, która dokona rozstrzygnięcia konkursu po wysłuchaniu wszystkich recytatorów.
5. Kryteria oceny recytacji:
· opanowanie pamięciowe utworu;
· interpretacja wiersza, tj. intonacja, modulacja głosowa, tempo;
· ogólny wyraz artystyczny
· ocenie nie podlegają strój i rekwizyty.
Wszyscy uczestnicy etapu klasowego otrzymują pozytywne oceny za recytację.
Etap szkolny wyłania trzech laureatów z każdego poziomu, tj. klas pierwszych, drugich
i trzeciej. Przewidywane są również wyróżnienia.
6. Terminy:
· etap klasowy wyłaniający uczniów zakwalifikowanych do etapu szkolnego
do 6 maja 2024 r.
· etap szkolny zostanie przeprowadzony w dniu 8 maja 2024 r.
· nagrody zostaną wręczone podczas najbliższej po rozstrzygnięciu konkursu szkolnej uroczystości.
KONKURS PLASTYCZNY „SENSORYCZNY KWIATEK”
ZAPRASZAMY naszych uczniów do udziału w konkursie. Poniżej regulamin 🙂
Konkurs plastyczny
SENSORYCZNY KWIATEK
1. Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu.
2. Koordynator konkursu: Julita Pluta, Elżbieta Pilarczyk-Janus, Magdalena Klimas.
3. Cele konkursu:
· Pobudzanie wszystkich zmysłów poprzez twórczość plastyczną.
· Stwarzanie możliwości prezentacji swoich dokonań w środowisku szkolnym i lokalnym.
· Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników.
· Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
4. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych, z gminy Rusiec.
5. Wymagania konkursowe:
· Praca plastyczna obrazująca wybrany kwiat, wykonana dowolną techniką,
· Format pracy max do A4,
· Metryczka zawierająca dane uczestnika (imię i nazwisko oraz klasę
i szkołę),
· Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac na stronie internetowej i w placówce organizatora,
· Prace konkursowe należy składać do gabinetu pedagoga lub sali SI do 26.04.2024 r.
6. Kryteria oceniania:
Grupa wiekowa: klasy 1 – 4 ( w tym uczniowie niepełnosprawni)
Grupa wiekowa: klasy 5 – 8 ( w tym uczniowie niepełnosprawni)
Możliwość zmiany kryteriów oceniania uzależniona od ilości napływu prac.
Komisja konkursowa powołana przez koordynatora będzie oceniać prace pod kątem:
· zgodności z tematem,
· samodzielności i włożonego wysiłku,
· pomysłowości,
· estetyki wykonania.
7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

UWAGA!!!  KONKURS!!! 😊

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie
CZESŁAWA MIŁOSZA NA PORTRECIE.

Technika – dowolna.

Format pracy – A3 lub A4

Termin złożenia pracy – 18 marca

Do kogo – do p. Joanny S-F

UWAGA!!! – praca powinna być podpisana pseudonimem
NA  ODWOROCIE. Na osobnej karteczce podajemy informacje: pseudonim, imię i nazwisko, klasa. 

NAGRODY  GWARANTOWANE 😊

ZAPRASZAM  DO  UDZIAŁU 

Projekt “Miłosz w szkole” czas rozpocząć! 

 

REGULAMIN KOKNURSU PLASTYCZNEGO ‘’CZESŁAW  MIŁOSZ NA PORTRECIE „

Konkurs jest jednym z kilku działań zaplanowanych w ramach realizacji projektu stworzonego z racji obchodów Roku Miłosza. 

CELE  KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności uczniów, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Miłosza,
 • propagowanie autorytetów,
 • pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Joanna S-F.
 1. Konkurs rozpoczyna się 11 marca, a kończy 18 marca.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 naszej szkoły.
 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie portretu poety  – Czesława Miłosza- dowolną techniką.
 1. Format pracy: A4 lub A3.
 1. Prace przedstawione na konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi przez uczniów.
 1. Każda praca powinna być podpisana (NA ODROCIE) PSEUDONIMEM. Do pracy należy dołączyć karteczkę w informacją:
 • pseudonim,
 • imię i nazwisko,
 • Klasa.
 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 1. Prace będą oceniane pod względem:
 • trudności wykonania i pomysłowości,
 • wrażeń estetycznych
 • samodzielności wykonania
 1. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na zamieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku (szkolnym i w grupie projektu: “Miłosz w szkole”.
 1. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora/szkoły.
 1. Prace należy składać do p. Joanny S-F do dnia 18 marca.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 marca.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Moja wymarzona złota rybka”

 1. Organizator – Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej
 2. Cele konkursu:

– zainteresowanie uczestników tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem, na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

 1. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4.
 2. Praca może być wykonana i zeskanowana. Dopuszczalny rozmiar skanu lub zdjęcia pracy plastycznej w pliku o wielkości nie większym niż 2 MB, dopuszczalne formaty plików: JPG, PDF.
 3. Termin wykonania prac 25.03.2024 r. (Każda praca powinna być oddana w koszulce foliowej oraz opisana metryczką).
 4. Prace należy składać do pani A. Trojanowskiej lub A. Barwaśnej, lub przesłać na pocztę OUTLOOK tych nauczycieli.
 5. 7. Kryteria oceny prac:

– estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

– inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

– samodzielne wykonanie.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Cuda-stworki z papierowej rolki”

ORGANIZATOR:

Anna Trojanowska i Anna Barwaśna

 

TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu jest stworzenie : zwierząt, budowli, pojazdów, postacie lub ludzików przy wykorzystaniu materiałów z recyklingu tj.  rolki od papieru toaletowego, rolki po ręcznikach kuchennych, papieru kolorowego, kartony po jajkach, plastikowe nakrętki, itp.

 

CELE KONKURSU:

Uwrażliwienie na ponowne wykorzystanie materiałów, opakowań itp.

Rozwijanie zachowań ekologicznych

Rozwój kreatywności i zdolności manualnych dzieci

Ukazanie różnorodnych sposobów wtórnego wykorzystania odpadów

Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu z dala od smartfonów i urządzeń elektronicznych

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:

– dzieci z klas 1-3

– uczniowie klas 4-8

 

PRACE Z MATERIAŁÓW RECYKLINGOWYCH:

Zachęcamy do zrobienia prac przestrzennych w postaci ludzików, zwierząt lub innych wytworów z materiałów do recyklingu.

UWAGA – uczestnik może zrobić max. do 1pracy

 

TERMINY:

Na prace czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2024r.

 

 

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji  zdjęć nagrodzonych prac wraz z informacją o autorze.
 2. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora

 

Regulamin konkursu “MISTRZ PAMIĘCI – Liczby Pi”
Cele konkursu:
• Rozwijanie pamięci i umiejętności koncentracji
• Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych
• Krzewienie kultury matematycznej
• Integracja młodzieży szkolnej
Zasady i przebieg konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojej
kandydatury do dnia 08.03.2024r. do pani Grażyny Dolaty.
2. Konkurs polega na odtworzeniu (zapisaniu) z pamięci jak
największej ilości kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi
w czasie 5 minut.
3. Uczestnik konkursu otrzyma druk do wypełnienia w formie tabeli,
do której należy wpisać ciąg cyfr liczby Pi znajdujących się po jej
przecinku (tj. 3,_ _ _ _ _ _ _)
4. W czasie pisania nie można mieć włączonych żadnych nośników
pamięci typu: mp3, mp4, telefon komórkowy, itp. Jeśli komisja
stwierdzi, że w tym czasie uczestnik konkursu korzysta z
jakiegokolwiek nośnika lub ma włączony telefon komórkowy, osoba
ta zostanie automatycznie zdyskwalifikowana.
5. Konkurs odbywać się będzie w kategoriach wiekowych:
a) Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej
A spośród uczniów zostanie wyłoniony Mistrz lub Mistrzyni Pamięci
liczby Pi.
6. Termin konkursu 13 marca 2024r.

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 1-3

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

§ 1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.

§ 2

Zagadnienia ogólne

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Ruścu.

2. Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na poczcie elektronicznej.

§ 3

Cele konkursu

1. Promowanie matematyki jako ważnej dziedziny nauki.

2. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów klas młodszych.

3. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.

4. Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie matematyki.

§ 4

Zakres wiedzy i umiejętności

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową. Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, wiedzy praktycznej i logicznego myślenia.

 

 

 

§ 5

Zasady konkursu

1. W konkursie matematycznym mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a.

2. Zapisy do udziału w konkursie zakończą się w dniu 15.03. 2024r. (Załącznik nr 1)

3. Zadania konkursowe opracowują i przygotowują nauczyciele powołani przez Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Ruścu.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18.03. 2024r.

5. Uczestnicy będą rozwiązywali zadania testowe w swoich salach lekcyjnych pod nadzorem wychowawcy klasy.

6. Na rozwiązanie zadań zawartych w teście będą przeznaczone 2 godziny lekcyjne.

7. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora i własnego brudnopisu.

8. Zadania rozwiązane na podpisanym przez organizatora brudnopisie będą zaliczane na korzyść ucznia.

9. Organizatorzy zobowiązani są podpisane prace konkursowe sprawdzić, napisać protokół (załącznik nr 2) i ustalić laureatów konkursu (I, II, III miejsce w każdej z klas biorących udział) do dnia 22 marca 2024r.

10. W sytuacjach wzbudzających wyraźne wątpliwości (np. taka sama liczba punktów) – organizatorzy konsultują się z Zespołem Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej co do zajętego przez ucznia miejsca (ustala się miejsca równoległe lub wyróżnienia).

11. Wręczenie nagród za I, II, III miejsce z poszczególnych klas odbędzie się podczas najbliższej od rozstrzygnięcia konkursu szkolnej uroczystości.

 

 

Organizatorzy konkursu: Dyrektor:

Teresa Łudczak

Aneta Adamczyk

Edyta Majchrzak

Marzena Kamieniak

Dorota Foltyńska

 

 

„MÓJ EKSPERYMENT”

KONKURS DLA KLAS 1-3

22 KWIETNIA 2024 R.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

„MÓJ EKSPERYMENT”

1. Organizatorem konkursu SP w Ruścu.

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia doświadczeń.

3. Organizacja i przebieg konkursu – każda klasa wybiera swoich przedstawicieli, którzy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (używamy tylko bezpiecznych substancji, uczniowie nie przynoszą na pokaz zapałek/zapalniczek oraz innych produktów łatwopalnych lub niebezpiecznych – potrzebę z ich korzystania zgłaszają wychowawcy, wówczas ta prezentacja musi się odbyć pod nadzorem opiekuna), zaprezentują, przeprowadzą oraz omówią dowolne, wybrane doświadczenie przyrodnicze.

4. Wszystkie doświadczenia odbywają się w obecności klas 1-3, wychowawców oraz komisji.

5. Ocenie będą podlegały:

1. Poprawność wykonania doświadczenia. Doświadczenie powinno być na bieżąco komentowane.

2. Poprawność wyciągania wniosków z przeprowadzonego doświadczenia, na podstawie komentarza ucznia.

6. Termin zgłaszania zespołów upływa 15 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00

7. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody. Zwycięzcą zostanie klasa, która uzyska w konkursie najwyższą liczbę punktów.

8. Postanowienia końcowe. Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH:

1. Poprawne wykonanie doświadczenia

2. Komentarz ucznia w czasie przebiegu doświadczenia jego końcowego efektu.

3. Poprawność obserwacji.

4. Poprawność wniosków.

Organizatorzy: Aneta Adamczyk, Edyta Majchrzak

Konkurs „STOP – dopalaczom, wybieramy zdrowie”
Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie poniżej.
Regulamin konkursu na wykonanie plakatu
pt. „STOP – dopalaczom, wybieramy zdrowie”
Cel konkursu:
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień.
2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z dopalaczami.
3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z dopalaczami.
Uczestnicy
1. Prace uczestników konkursu oceniane będą w kategoriach wiekowych:
– klasy VII – VIII
Prace konkursowe
1. Warunkiem przestąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie plakatu związanego
z tematem dopalaczy.
2. Plakat powinien zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
3. Plakat może być wykonany dowolną techniką.
4. Projekt plakatu może być wykonany w dowolnym formacie, zaprojektowany jednostronnie.
5. Do pracy należy dołączyć informacje:
– imię i nazwisko autora pracy i klasa.
6. Konkurs trwa do 08.03.24r.
7. Praca powinna być dostarczona do pedagoga szkolnego.
8. Lista laureatów konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.
9. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jeden plakat, która nigdzie wcześniej nie był
publikowany.
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe oceniają członkowie Komisji Konkursowej
2. Komisja oceniać będzie:
– profilaktyczny przekaz treści,
– zawartość merytoryczną,
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 🙂

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Jutro, tj. we wtorek 23.01.2024 r.) odwozy po lekcjach rozpoczną się po siódmej godzinie lekcyjnej (tak jak we wszystkie pozostałe dni tygodnia).

Odwóz na Dąbrowę Rusiecką (po szóstej godzinie lekcyjnej)

dla uczniów klas I-III i IV-VI odbywa się bez zmian.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNE FERIE”
1. CELE KONKURSU:
– popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,
– propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych,
– kształtowanie wrażliwości społecznej i właściwych zachowań w sytuacji
zagrożenia,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych,
– rozbudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.
2. ADRESACI KONKURSU
uczniowie klas I-III,
3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej, związanej z
tematyką konkursu, format pracy A4, technika dowolna (malarstwo, rysunek,
grafika, techniki mieszane itp.).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną, którą
należy dostarczyć do organizatorów do dnia 15 stycznia 2024 r.
Na pracy należy podać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
4. KRYTERIA OCENY PRAC:
– zgodność z tematyką oraz warunkami regulaminu,
– pomysłowość,
– inwencja twórcza,
– technika i samodzielność wykonania pracy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.01.2024 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorzy konkursu:
Aneta Adamczyk
Edyta Majchrzak

 

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Mój wymarzony lizak”

1. Organizator – Muzeum lizaka w Jaśle

2. Cele konkursu:

– zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego na bazie powstałego w Jaśle Muzeum lizaka,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4.

4. Termin wykonania prac 22.02.2024 r. (Każda praca powinna być oddana w koszulce foliowej oraz opisana metryczką).

5. Kryteria oceny prac:

– estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

– inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

– samodzielne wykonanie

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I dla uczniów klas 1-4

II dla uczniów klas 5-8.

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest p. Ania Trojanowska.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Mój pałac marzeń”

1. Organizator – Historyczny park rozrywki w Gorlicach

2. Cele konkursu:

– zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa dworskiego, przemysłu naftowego, wybitnej osoby Władysława Długosza na bazie powstałego w Gorlicach Historycznego Parku Rozrywki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4.

4. Termin wykonania prac 25.01.2024 r. (Każda praca powinna być oddana w koszulce foliowej oraz opisana metryczką).

5. Kryteria oceny prac:

– estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

– inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

– samodzielne wykonanie.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I dla uczniów klas 1-4

II dla uczniów klas 5-8.

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest p. Ania Trojanowska.

 

Ogłoszenie 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, przypominamy,

iż zgodnie z naszym kalendarzem roku szkolnego wracamy do szkoły 3 stycznia 2024 r.

Dzień 2 stycznia (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

List Pani Minister Barbary Nowackiej (do pobrania, link poniżej)

List Pani Minister Barbary Nowackiej

 

 

UWAGA !!!

AKCJA – ŚWIĄTECZNA STYLIZACJA

 

6 GRUDNIA (środa) przyjdź świątecznie ubrany,

a na pewno nie będziesz na lekcji pytany 🙂.

Z pozdrowieniem SU

Świetlicowy konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową 

 

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ  KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 1. Temat pracy konkursowej:

wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej.

 1. Cele Konkursu:
 • popularyzacja Świąt Bożonarodzeniowych umacniających więzi rodzinne i środowiskowe,
 • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów,
 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci z naszej szkoły i będzie oceniany w następujących kategoriach:
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VIII

 

 1. Wytyczne formalne dla prac konkursowych.

Format pracy:A5 (czyli kartka A4 złożona na pół)

Układ dowolny: pionowy lub poziomy

Karton: sztywny

Technika: dowolna.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

WAŻNE!!!

Kartek nie podpisujemy.

Informacje o autorze powinny być umieszczone na dodatkowej karteczce

dopiętej do pracy przy pomocy spinacza biurowego.

NIE WPISUJEMY do kartek życzeń i NIE DEKORUJEMY ich w środku!!!

 1. Ocena
  –  staranność i pomysłowość wykonania,
  –  atrakcyjność plastyczna pracy.
 2. Termin składania prac u pani Ani B. lub Ani T. – 8 grudnia 2023 r.
 3. Dla uczestników konkursu przewidywane są nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach.

 

Szlachetna Paczka – dołącz!  😉
Zbliża się czas świąt, a w związku z tym po raz kolejny rusza „SZLACHETNA PACZKA”. Zbiórka dotyczy artykułów żywnościowych oraz chemicznych na rzecz rodzin z powiatu bełchatowskiego, objętych programem.
Co zbieramy?
Artykuły z dłuższym terminem ważności, np.: mąka, makaron, ryż ,konserwy, słodycze, kiśle, budynie, cukier, olej, dżem, mleko, płatki śniadaniowe, kawa, herbata.
Papier toaletowy, płyn do naczyń, proszek do prania, pasty do zębów, podpaski itp.
TERMIN- 6 grudnia
MIEJSCE- gabinet pedagoga
Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcję.
——————————————————————————————————————————–

Już 3-go grudnia przypada

Światowy Dzień Niepełnosprawnych

Z tej okazji zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Pocztówka do niepełnosprawnego kolegi/koleżanki”.

Okażcie swoją akceptację, wsparcie, sympatię i szacunek wobec osób z różnymi dysfunkcjami.

Wasze prace plastyczne zostaną przekazane osobom niepełnosprawnym z Warsztatów Terapii Zajęciowej

„Kuźnia Życzliwości” w Dąbrowie Rusieckiej.

· Zadaniem ucznia jest wykonanie techniką dowolną pocztówki wraz z życzeniami skierowanymi do osób niepełnosprawnych.

· Format pocztówki: A6 – 10 cm x 15 cm / A5 – 14,8cm x 21 cm

· Praca plastyczna powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

( nagrodzimy Was punktami dodatnimi)

Termin składania prac:

od 15 listopada do 1 grudnia w sali SI lub gabinecie pedagoga

· Koordynatorzy – Zespół nauczycieli wspierających (E.P.-J., J.P., M.K.)

———————————————————————————————————————————

Zbiórka na akwarium 

Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszej zbiórki

na rzecz reaktywacji szkolnego „korytarzowego” akwarium.

Cenne złotówki można wpłacać za pośrednictwem strony ze stworzoną

na ten cel zrzutką lub zostawiać datki  sekretariacie szkoły.

https://zrzutka.pl/6a3nk9

———————————————————————————————————————————

Link do naszego elektronicznego dziennika

(należy skopiować i wkleić w przeglądarkę)

 

https://eduone.pl/gminarusiec

———————————————————————————————————————————-

Konkurs patriotyczny

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

 

1. Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu.

2. Koordynator konkursu: Julita Pluta, Elżbieta Pilarczyk-Janus, Magdalena Klimas.

3. Cele konkursu:

· Kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów z gminy Rusiec,

· Rozpoznawanie symboli narodowych,

· Stwarzanie możliwości prezentacji swoich dokonań w środowisku szkolnym i lokalnym,

· Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników,

· Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

4. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych, z gminy Rusiec.

5. Wymagania konkursowe:

· Praca plastyczna obrazująca symbole naszego kraju, wykonana dowolną techniką,

· Format pracy A4,

· Metryczka zawierająca dane uczestnika( imię i nazwisko oraz klasę i szkołę),

· Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac na stronie internetowej i w placówce organizatora,

· Prace konkursowe należy składać do gabinetu pedagoga lub sali SI do 07.11.2023 r.

6. Kryteria oceniania:

Grupa wiekowa: klasy 1 – 4

Grupa wiekowa: klasy 5 – 8

Komisja konkursowa powołana przez koordynatora będzie oceniać prace pod kątem:

· zgodności z tematem,

· samodzielności i włożonego wysiłku,

· pomysłowości,

· estetyki wykonania.

7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

 

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej
pt. „STOP – dopalaczom, wybieramy zdrowie”

Cel konkursu:

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień.
 2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z dopalaczami.
 3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z dopalaczami.

Uczestnicy

 1. Prace uczestników konkursu oceniane będą w kategoriach wiekowych:

– klasy VII – VIII

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przestąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej
  z tematem dopalaczy.
 2. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 3. Ulotka może być wykonana dowolną techniką.
 4. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A5 (kartka zeszytu) zaprojektowana

jednostronnie.

 1. Do pracy należy dołączyć informacje:

– imię i nazwisko autora pracy i klasa

 1. Konkurs trwa do 06.11.23r.
 2. Praca powinna być dostarczona do pedagoga szkolnego.
 3. Lista laureatów konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.
 4. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną ulotkę, która nigdzie wcześniej nie była

publikowana.
Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe oceniają członkowie Komisji Konkursowej
 2. Komisja oceniać będzie:

– profilaktyczny przekaz treści,

– zawartość merytoryczną,

– kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 🙂

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W związku z tym, że w piątek, 13 października, będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej
i świętować Dzień Papieski, wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.
Poza tym tego dnia odwozy WSZYSTKICH uczniów będą miały miejsce po 7 godzinie lekcyjnej.
Autobusy na Dąbrowę Rusiecką po 6-ej godzinie lekcyjnej, czyli o 13.35 – 13.45
NIE BĘDĄ tego dnia kursowały.
Przedszkolaki, uczniowie klas I-III i IV-VIII z Dąbrowy Rusieckiej pojadą jednym autobusem
około godziny 14.40.
——————————————————————————————————————————–
 Dyżur pedagogiczny nauczycieli Szkoły Podstawowej w ZS-P w Ruścu
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. imię i nazwisko dzień tygodnia godziny
1. Adamczyk Aneta poniedziałek 10.45 – 11.30
2. Barwaśna Anna poniedziałek 10.50-11.35
3. Buczek-Fornal Beata środa (co drugi tydz.) 14.30 – 15.30
4. Dolata Grażyna wtorek 12.50 – 13.35
5. Foltyńska Dorota poniedziałek 10.45 – 11.30
6. Foręc Wojciech piątek 9.50 – 10.35
7. Górnicki Michał czwartek 10.45 – 11.30
8. Grabarz Aneta środa 12.50 – 13.35
9. Kamieniak Ilona czwartek 9.50 – 10.35
10. Kamieniak Marzena poniedziałek 12.45 – 13.30
11. Kieruzel Jolanta poniedziałek 14.40 – 15.00
12. Klimas Magdalena wtorek 12.50 – 13.35
13. Kowalska Urszula poniedziałek 9.50 – 10.35
14. Kurzawa Iwona poniedziałek 11.50 – 12.50
15. Łudczak Teresa wtorek 9.40 – 10.30
16. Majchrzak Agata poniedziałek 10.00 – 11.00
17. Majchrzak Edyta wtorek 8.55 – 9.40
18. Marciniak Małgorzata poniedziałek 12.50 – 13.35
19. Nowak Małgorzata piątek 8.10 – 8.55
20. Pilarczyk-Janus Elżbieta wtorek 9.50 – 10.35
21. Pluta Julita wtorek 9.00 – 9.30/10.30 –

11.00

22. Rębecki Dariusz wtorek 9.50 – 10.35
23. Studziński Mariusz wtorek 10.45 – 11.30
24. Sulima-Flaszka Joanna czwartek 12.50 – 13.35
25. Trojanowska Anna wtorek 11.50 – 12.35
26. Trojanowski Robert czwartek 9.50 – 10.35
27. Ucińska Beata poniedziałek 9.50 – 10.35

 

 

Konkurs Plastyczny „Portret mojego ulubionego nauczyciela”

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Portret mojego nauczyciela”

 1. Organizator konkursu:

Szkolna świetlica w Szkole Podstawowej  w ZS-P w Ruścu

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej; podzielony został na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4 – 8.

 

 1. Cele konkursu:

– popularyzacja portretu –plastycznego przedstawienia człowieka, zawierającego indywidualne

–  umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji związanych

z obserwacją różnorodności ludzi;

– rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

– doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez udział w konkursie.

 

 1. Wymagania konkursowe

– przedmiotem prac jest wykonanie portretu nauczyciela uczącego w Szkole Podstawowej w ZS-P w Ruścu,

– praca powinna być wykonana na sztywnym kartonie (blok techniczny),

– format pracy minimum A4,

– technika pracy jest dowolna (malarstwo, grafika, rysunek, itp.),

– każda praca powinna być czytelnie opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą autora oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela, którego portret przedstawia,

– prace powinny być wykonane samodzielnie.

 

 1. Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać walory pracy plastycznej.

Prace plastyczne uczestników oceniane będą według następujących kryteriów:

– zgodność z tematem,

– oryginalność,

–  estetyka wykonania,

– ogólne wrażenie artystyczne.

 

 1. Terminarz konkursu

Prace konkursowe dostarczamy do p. Anny Barwaśnej lub do p. Anny Trojanowskiej. Ostateczny termin dostarczania prac: 6 października 2023 roku.

 

 1. Uwagi końcowe

Oceny prac plastycznych dokona Jury.

Decyzje Jury są ostateczne.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13 października 2023 roku.

Zwycięskie prace uświetnią wystawę prac plastycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

Harmonogram dowozów uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Przystanki, godziny przywozów i osoby sprawujące opiekę nad uczniami w autobusach pozostają bez zmian. Godziny przyjazdów i odjazdów są godzinami przybliżonymi.

Autobus 2

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Autobus 1

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Autobus 2

Dąbrowa Rusiecka 13.40 (klasy 1-3 i 4-6)

Jastrzębice –14.30,  wtorek 15.25

Korablew  – godz. 14.45, wtorek 15.40

Autobus 1

Kuźnica – godz. 14.30, wtorek 15.25

Dąbrowa Rusiecka – godz. 14.40, wtorek godz.15.30

Zalasy, Antonina i Dębina  – godz. 15.05, wtorek 15.55

LISTA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZS-P W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

(poniżej do pobrania)

LISTA-UCZNIÓW-KLAS-PIERWSZYCH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

Organizacja pracy szkoły w dniu 4 września 2023 r.

Przywozy uczniów zgodnie z harmonogramem dowozów na rok szkolny 2023/2024  (godziny przywozów i przystanki pozostały bez zmian)

8.00 – 8.50 msza św.

8.50 – 9.00 przejście pod opieką wychowawców do szkoły

9.00- 10.00 uroczysty apel w sali gimnastycznej – uczniów obowiązuje strój galowy
i obuwie zmienne z jasnym spodem

10.00-10.30 – spotkania z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu:

 • 1a sala 6   wych. Dorota Foltyńska
 • 1b sala 6 wych. Marzena Kamieniak
 • 2a sala 10 wych. Aneta Adamczyk
 • 2b sala 13 wych. Teresa Łudczak
 • 3 sala 3 wych. Edyta Majchrzak
 • 4a sala 14 wych. Ilona Kamieniak
 • 4b sala 20 wych. Grażyna Dolata
 • 5 sala 11 wych. Wojciech Foręc
 • 6a sala 18 wych. Mariusz Studziński
 • 6b sala 15 wych. Joanna Sulima – Flaszka
 • 7a sala 19 wych. Anna Barwaśna
 • 7b sala 16 wych. Urszula Kowalska
 • 8a sala 12 wych. Małgorzata Marciniak
 • 8b sala 9 wych. Iwona Kurzawa

 

 

Około godziny 10.30 rozpoczną się odwozy uczniów (pod opieką wychowawców klas i wychowawców świetlicy)

 • 10.30 Dąbrowa Rusiecka (kl.1-3, przedszkole)
 • 10.30 Kuźnica – Pawłów
 • 10.45. Jastrzębice – Korablew
 • 10.45 Dąbrowa Rusiecka – Antonina- Zalasy

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE UCZNIOWIE BĘDĄ ODBIERAĆ Z BIBLIOTEKI OD DNIA 05.09.2023 r. PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

WYPRAWKA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach 1 – 8. Rodzice ich zakupu dokonują we własnym zakresie.

Poniżej zestaw obowiązujących podręczników do religii w roku szkolnym 2023-2024:

Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-11-01/18-PO-1/20
2 ks. dr Paweł Płaczek

 

„Chcemy poznać Pana Jezusa” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-12-01/18-PO-1/21
3 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Jezus nas karmi”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ-13-01/18-PO-1/22
4 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Jezus jest naszym życiem” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-14-01/18-PO-6/23
5 s. Beata Zawiślak,
ks. Marcin Wojtasik
„Bóg szuka człowieka”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ–21–01/18-PO-2-20
6 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
„Jezus nas zbawia”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ-22-01/18-PO-2/21
7 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
 „Bóg wskazuje nam drogę” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-23-01/18-PO-2/22

 

 

8 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-24-01/18-PO-7/23

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ

od lutego 2023 r.


Poniedziałek

16.00 – 17.30 Hetman Młodzik
17.30 19.00 Hetman Trampkarz
19.00 20.30 Karate


Wtorek
17.00 18.00 Hetman Skrzat
18.00 19.30 Hetman Senior


Środa

17.00 18.30 Strażacy Seniorzy
18.30 20.30 Hetman (tenis)


Czwartek
16.00 17.00 Hetman Skrzat
17.00 18.30 Hetman Żak
18.30 20.30 Karate


Piątek
16.00 – 17.30 Hetman Trampkarz
17.30 19.00 Koszykówka DR
19.00 – 20.30 Oldboje

 

 

Informacja dla Rodziców

W związku z pandemią umożliwia się Rodzicom

dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Należy pamiętać o podaniu informacji: imienia, nazwiska dziecka oraz klasy.

Numer konta: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020