Ogłoszenia

Konkurs „STOP – dopalaczom, wybieramy zdrowie”
Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie poniżej.
Regulamin konkursu na wykonanie plakatu
pt. „STOP – dopalaczom, wybieramy zdrowie”
Cel konkursu:
1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień.
2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z dopalaczami.
3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z dopalaczami.
Uczestnicy
1. Prace uczestników konkursu oceniane będą w kategoriach wiekowych:
– klasy VII – VIII
Prace konkursowe
1. Warunkiem przestąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie plakatu związanego
z tematem dopalaczy.
2. Plakat powinien zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
3. Plakat może być wykonany dowolną techniką.
4. Projekt plakatu może być wykonany w dowolnym formacie, zaprojektowany jednostronnie.
5. Do pracy należy dołączyć informacje:
– imię i nazwisko autora pracy i klasa.
6. Konkurs trwa do 08.03.24r.
7. Praca powinna być dostarczona do pedagoga szkolnego.
8. Lista laureatów konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.
9. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jeden plakat, która nigdzie wcześniej nie był
publikowany.
Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe oceniają członkowie Komisji Konkursowej
2. Komisja oceniać będzie:
– profilaktyczny przekaz treści,
– zawartość merytoryczną,
– kreatywność, oryginalność i pomysłowość, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 🙂

 

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Jutro, tj. we wtorek 23.01.2024 r.) odwozy po lekcjach rozpoczną się po siódmej godzinie lekcyjnej (tak jak we wszystkie pozostałe dni tygodnia).

Odwóz na Dąbrowę Rusiecką (po szóstej godzinie lekcyjnej)

dla uczniów klas I-III i IV-VI odbywa się bez zmian.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNE FERIE”
1. CELE KONKURSU:
– popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,
– propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych,
– kształtowanie wrażliwości społecznej i właściwych zachowań w sytuacji
zagrożenia,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych,
– rozbudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej.
2. ADRESACI KONKURSU
uczniowie klas I-III,
3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej, związanej z
tematyką konkursu, format pracy A4, technika dowolna (malarstwo, rysunek,
grafika, techniki mieszane itp.).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną, którą
należy dostarczyć do organizatorów do dnia 15 stycznia 2024 r.
Na pracy należy podać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
4. KRYTERIA OCENY PRAC:
– zgodność z tematyką oraz warunkami regulaminu,
– pomysłowość,
– inwencja twórcza,
– technika i samodzielność wykonania pracy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.01.2024 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorzy konkursu:
Aneta Adamczyk
Edyta Majchrzak

 

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Mój wymarzony lizak”

1. Organizator – Muzeum lizaka w Jaśle

2. Cele konkursu:

– zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa przemysłu spożywczego na bazie powstałego w Jaśle Muzeum lizaka,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4.

4. Termin wykonania prac 22.02.2024 r. (Każda praca powinna być oddana w koszulce foliowej oraz opisana metryczką).

5. Kryteria oceny prac:

– estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

– inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

– samodzielne wykonanie

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I dla uczniów klas 1-4

II dla uczniów klas 5-8.

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest p. Ania Trojanowska.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Mój pałac marzeń”

1. Organizator – Historyczny park rozrywki w Gorlicach

2. Cele konkursu:

– zainteresowanie uczestników tematyką dziedzictwa dworskiego, przemysłu naftowego, wybitnej osoby Władysława Długosza na bazie powstałego w Gorlicach Historycznego Parku Rozrywki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci i młodzieży plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4.

4. Termin wykonania prac 25.01.2024 r. (Każda praca powinna być oddana w koszulce foliowej oraz opisana metryczką).

5. Kryteria oceny prac:

– estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy,

– inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość,

– samodzielne wykonanie.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I dla uczniów klas 1-4

II dla uczniów klas 5-8.

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest p. Ania Trojanowska.

 

Ogłoszenie 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, przypominamy,

iż zgodnie z naszym kalendarzem roku szkolnego wracamy do szkoły 3 stycznia 2024 r.

Dzień 2 stycznia (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

List Pani Minister Barbary Nowackiej (do pobrania, link poniżej)

List Pani Minister Barbary Nowackiej

 

 

UWAGA !!!

AKCJA – ŚWIĄTECZNA STYLIZACJA

 

6 GRUDNIA (środa) przyjdź świątecznie ubrany,

a na pewno nie będziesz na lekcji pytany 🙂.

Z pozdrowieniem SU

Świetlicowy konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową 

 

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ  KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 1. Temat pracy konkursowej:

wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej.

 1. Cele Konkursu:
 • popularyzacja Świąt Bożonarodzeniowych umacniających więzi rodzinne i środowiskowe,
 • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów,
 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci z naszej szkoły i będzie oceniany w następujących kategoriach:
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VIII

 

 1. Wytyczne formalne dla prac konkursowych.

Format pracy:A5 (czyli kartka A4 złożona na pół)

Układ dowolny: pionowy lub poziomy

Karton: sztywny

Technika: dowolna.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

WAŻNE!!!

Kartek nie podpisujemy.

Informacje o autorze powinny być umieszczone na dodatkowej karteczce

dopiętej do pracy przy pomocy spinacza biurowego.

NIE WPISUJEMY do kartek życzeń i NIE DEKORUJEMY ich w środku!!!

 1. Ocena
  –  staranność i pomysłowość wykonania,
  –  atrakcyjność plastyczna pracy.
 2. Termin składania prac u pani Ani B. lub Ani T. – 8 grudnia 2023 r.
 3. Dla uczestników konkursu przewidywane są nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach.

 

Szlachetna Paczka – dołącz!  😉
Zbliża się czas świąt, a w związku z tym po raz kolejny rusza „SZLACHETNA PACZKA”. Zbiórka dotyczy artykułów żywnościowych oraz chemicznych na rzecz rodzin z powiatu bełchatowskiego, objętych programem.
Co zbieramy?
Artykuły z dłuższym terminem ważności, np.: mąka, makaron, ryż ,konserwy, słodycze, kiśle, budynie, cukier, olej, dżem, mleko, płatki śniadaniowe, kawa, herbata.
Papier toaletowy, płyn do naczyń, proszek do prania, pasty do zębów, podpaski itp.
TERMIN- 6 grudnia
MIEJSCE- gabinet pedagoga
Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcję.
——————————————————————————————————————————–

Już 3-go grudnia przypada

Światowy Dzień Niepełnosprawnych

Z tej okazji zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Pocztówka do niepełnosprawnego kolegi/koleżanki”.

Okażcie swoją akceptację, wsparcie, sympatię i szacunek wobec osób z różnymi dysfunkcjami.

Wasze prace plastyczne zostaną przekazane osobom niepełnosprawnym z Warsztatów Terapii Zajęciowej

„Kuźnia Życzliwości” w Dąbrowie Rusieckiej.

· Zadaniem ucznia jest wykonanie techniką dowolną pocztówki wraz z życzeniami skierowanymi do osób niepełnosprawnych.

· Format pocztówki: A6 – 10 cm x 15 cm / A5 – 14,8cm x 21 cm

· Praca plastyczna powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

( nagrodzimy Was punktami dodatnimi)

Termin składania prac:

od 15 listopada do 1 grudnia w sali SI lub gabinecie pedagoga

· Koordynatorzy – Zespół nauczycieli wspierających (E.P.-J., J.P., M.K.)

———————————————————————————————————————————

Zbiórka na akwarium 

Zapraszamy wszystkich do wsparcia naszej zbiórki

na rzecz reaktywacji szkolnego „korytarzowego” akwarium.

Cenne złotówki można wpłacać za pośrednictwem strony ze stworzoną

na ten cel zrzutką lub zostawiać datki  sekretariacie szkoły.

https://zrzutka.pl/6a3nk9

———————————————————————————————————————————

Link do naszego elektronicznego dziennika

(należy skopiować i wkleić w przeglądarkę)

 

https://eduone.pl/gminarusiec

———————————————————————————————————————————-

Konkurs patriotyczny

POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

 

1. Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu.

2. Koordynator konkursu: Julita Pluta, Elżbieta Pilarczyk-Janus, Magdalena Klimas.

3. Cele konkursu:

· Kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów z gminy Rusiec,

· Rozpoznawanie symboli narodowych,

· Stwarzanie możliwości prezentacji swoich dokonań w środowisku szkolnym i lokalnym,

· Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników,

· Rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

4. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych, z gminy Rusiec.

5. Wymagania konkursowe:

· Praca plastyczna obrazująca symbole naszego kraju, wykonana dowolną techniką,

· Format pracy A4,

· Metryczka zawierająca dane uczestnika( imię i nazwisko oraz klasę i szkołę),

· Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac na stronie internetowej i w placówce organizatora,

· Prace konkursowe należy składać do gabinetu pedagoga lub sali SI do 07.11.2023 r.

6. Kryteria oceniania:

Grupa wiekowa: klasy 1 – 4

Grupa wiekowa: klasy 5 – 8

Komisja konkursowa powołana przez koordynatora będzie oceniać prace pod kątem:

· zgodności z tematem,

· samodzielności i włożonego wysiłku,

· pomysłowości,

· estetyki wykonania.

7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

 

Regulamin konkursu na wykonanie ulotki profilaktycznej
pt. „STOP – dopalaczom, wybieramy zdrowie”

Cel konkursu:

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień.
 2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z dopalaczami.
 3. Uzyskanie oryginalnych projektów prac związanych z dopalaczami.

Uczestnicy

 1. Prace uczestników konkursu oceniane będą w kategoriach wiekowych:

– klasy VII – VIII

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przestąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej
  z tematem dopalaczy.
 2. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 3. Ulotka może być wykonana dowolną techniką.
 4. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A5 (kartka zeszytu) zaprojektowana

jednostronnie.

 1. Do pracy należy dołączyć informacje:

– imię i nazwisko autora pracy i klasa

 1. Konkurs trwa do 06.11.23r.
 2. Praca powinna być dostarczona do pedagoga szkolnego.
 3. Lista laureatów konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej.
 4. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną ulotkę, która nigdzie wcześniej nie była

publikowana.
Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe oceniają członkowie Komisji Konkursowej
 2. Komisja oceniać będzie:

– profilaktyczny przekaz treści,

– zawartość merytoryczną,

– kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 🙂

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

W związku z tym, że w piątek, 13 października, będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej
i świętować Dzień Papieski, wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.
Poza tym tego dnia odwozy WSZYSTKICH uczniów będą miały miejsce po 7 godzinie lekcyjnej.
Autobusy na Dąbrowę Rusiecką po 6-ej godzinie lekcyjnej, czyli o 13.35 – 13.45
NIE BĘDĄ tego dnia kursowały.
Przedszkolaki, uczniowie klas I-III i IV-VIII z Dąbrowy Rusieckiej pojadą jednym autobusem
około godziny 14.40.
——————————————————————————————————————————–
 Dyżur pedagogiczny nauczycieli Szkoły Podstawowej w ZS-P w Ruścu
w roku szkolnym 2023/2024
Lp. imię i nazwisko dzień tygodnia godziny
1. Adamczyk Aneta poniedziałek 10.45 – 11.30
2. Barwaśna Anna poniedziałek 10.50-11.35
3. Buczek-Fornal Beata środa (co drugi tydz.) 14.30 – 15.30
4. Dolata Grażyna wtorek 12.50 – 13.35
5. Foltyńska Dorota poniedziałek 10.45 – 11.30
6. Foręc Wojciech piątek 9.50 – 10.35
7. Górnicki Michał czwartek 10.45 – 11.30
8. Grabarz Aneta środa 12.50 – 13.35
9. Kamieniak Ilona czwartek 9.50 – 10.35
10. Kamieniak Marzena poniedziałek 12.45 – 13.30
11. Kieruzel Jolanta poniedziałek 14.40 – 15.00
12. Klimas Magdalena wtorek 12.50 – 13.35
13. Kowalska Urszula poniedziałek 9.50 – 10.35
14. Kurzawa Iwona poniedziałek 11.50 – 12.50
15. Łudczak Teresa wtorek 9.40 – 10.30
16. Majchrzak Agata poniedziałek 10.00 – 11.00
17. Majchrzak Edyta wtorek 8.55 – 9.40
18. Marciniak Małgorzata poniedziałek 12.50 – 13.35
19. Nowak Małgorzata piątek 8.10 – 8.55
20. Pilarczyk-Janus Elżbieta wtorek 9.50 – 10.35
21. Pluta Julita wtorek 9.00 – 9.30/10.30 –

11.00

22. Rębecki Dariusz wtorek 9.50 – 10.35
23. Studziński Mariusz wtorek 10.45 – 11.30
24. Sulima-Flaszka Joanna czwartek 12.50 – 13.35
25. Trojanowska Anna wtorek 11.50 – 12.35
26. Trojanowski Robert czwartek 9.50 – 10.35
27. Ucińska Beata poniedziałek 9.50 – 10.35

 

 

Konkurs Plastyczny „Portret mojego ulubionego nauczyciela”

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Portret mojego nauczyciela”

 1. Organizator konkursu:

Szkolna świetlica w Szkole Podstawowej  w ZS-P w Ruścu

 

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej; podzielony został na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4 – 8.

 

 1. Cele konkursu:

– popularyzacja portretu –plastycznego przedstawienia człowieka, zawierającego indywidualne

–  umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji związanych

z obserwacją różnorodności ludzi;

– rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

– doskonalenie warsztatu plastycznego poprzez udział w konkursie.

 

 1. Wymagania konkursowe

– przedmiotem prac jest wykonanie portretu nauczyciela uczącego w Szkole Podstawowej w ZS-P w Ruścu,

– praca powinna być wykonana na sztywnym kartonie (blok techniczny),

– format pracy minimum A4,

– technika pracy jest dowolna (malarstwo, grafika, rysunek, itp.),

– każda praca powinna być czytelnie opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą autora oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela, którego portret przedstawia,

– prace powinny być wykonane samodzielnie.

 

 1. Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać walory pracy plastycznej.

Prace plastyczne uczestników oceniane będą według następujących kryteriów:

– zgodność z tematem,

– oryginalność,

–  estetyka wykonania,

– ogólne wrażenie artystyczne.

 

 1. Terminarz konkursu

Prace konkursowe dostarczamy do p. Anny Barwaśnej lub do p. Anny Trojanowskiej. Ostateczny termin dostarczania prac: 6 października 2023 roku.

 

 1. Uwagi końcowe

Oceny prac plastycznych dokona Jury.

Decyzje Jury są ostateczne.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13 października 2023 roku.

Zwycięskie prace uświetnią wystawę prac plastycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

Harmonogram dowozów uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Przystanki, godziny przywozów i osoby sprawujące opiekę nad uczniami w autobusach pozostają bez zmian. Godziny przyjazdów i odjazdów są godzinami przybliżonymi.

Autobus 2

Przystanki

Jastrzębice – godz. 700

Korablew-Zagrodniki – godz.718

Korablew – godz. 720

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Autobus 1

Przystanki

Leśniaki – godz. 700

Pawłów – godz. 704

Kuźnica – godz. 708

Kol. Rusiec – godz. 720

Zalasy – godz. 725

Dębina – godz. 745

Dąbrowa Rusiecka – godz. 730

Odwozy dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Autobus 2

Dąbrowa Rusiecka 13.40 (klasy 1-3 i 4-6)

Jastrzębice –14.30,  wtorek 15.25

Korablew  – godz. 14.45, wtorek 15.40

Autobus 1

Kuźnica – godz. 14.30, wtorek 15.25

Dąbrowa Rusiecka – godz. 14.40, wtorek godz.15.30

Zalasy, Antonina i Dębina  – godz. 15.05, wtorek 15.55

LISTA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZS-P W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

(poniżej do pobrania)

LISTA-UCZNIÓW-KLAS-PIERWSZYCH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

Organizacja pracy szkoły w dniu 4 września 2023 r.

Przywozy uczniów zgodnie z harmonogramem dowozów na rok szkolny 2023/2024  (godziny przywozów i przystanki pozostały bez zmian)

8.00 – 8.50 msza św.

8.50 – 9.00 przejście pod opieką wychowawców do szkoły

9.00- 10.00 uroczysty apel w sali gimnastycznej – uczniów obowiązuje strój galowy
i obuwie zmienne z jasnym spodem

10.00-10.30 – spotkania z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu:

 • 1a sala 6   wych. Dorota Foltyńska
 • 1b sala 6 wych. Marzena Kamieniak
 • 2a sala 10 wych. Aneta Adamczyk
 • 2b sala 13 wych. Teresa Łudczak
 • 3 sala 3 wych. Edyta Majchrzak
 • 4a sala 14 wych. Ilona Kamieniak
 • 4b sala 20 wych. Grażyna Dolata
 • 5 sala 11 wych. Wojciech Foręc
 • 6a sala 18 wych. Mariusz Studziński
 • 6b sala 15 wych. Joanna Sulima – Flaszka
 • 7a sala 19 wych. Anna Barwaśna
 • 7b sala 16 wych. Urszula Kowalska
 • 8a sala 12 wych. Małgorzata Marciniak
 • 8b sala 9 wych. Iwona Kurzawa

 

 

Około godziny 10.30 rozpoczną się odwozy uczniów (pod opieką wychowawców klas i wychowawców świetlicy)

 • 10.30 Dąbrowa Rusiecka (kl.1-3, przedszkole)
 • 10.30 Kuźnica – Pawłów
 • 10.45. Jastrzębice – Korablew
 • 10.45 Dąbrowa Rusiecka – Antonina- Zalasy

PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE UCZNIOWIE BĘDĄ ODBIERAĆ Z BIBLIOTEKI OD DNIA 05.09.2023 r. PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

WYPRAWKA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 – 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  uczniowie klas 1 – 8 otrzymują bezpłatnie wszystkie podręczniki oraz materiały edukacyjne
i ćwiczeniowe do wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dotacją nie są objęte podręczniki i materiały ćwiczeniowe do religii w klasach 1 – 8. Rodzice ich zakupu dokonują we własnym zakresie.

Poniżej zestaw obowiązujących podręczników do religii w roku szkolnym 2023-2024:

Klasa Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia
1 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-11-01/18-PO-1/20
2 ks. dr Paweł Płaczek

 

„Chcemy poznać Pana Jezusa” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-12-01/18-PO-1/21
3 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Jezus nas karmi”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ-13-01/18-PO-1/22
4 ks. dr Paweł Płaczek „Pan Jezus jest naszym życiem” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-14-01/18-PO-6/23
5 s. Beata Zawiślak,
ks. Marcin Wojtasik
„Bóg szuka człowieka”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ–21–01/18-PO-2-20
6 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
„Jezus nas zbawia”

(część 1 i 2)

Święty Wojciech AZ-22-01/18-PO-2/21
7 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
 „Bóg wskazuje nam drogę” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-23-01/18-PO-2/22

 

 

8 s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” (część 1 i 2) Święty Wojciech AZ-24-01/18-PO-7/23

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH W SALI GIMNASTYCZNEJ

od lutego 2023 r.


Poniedziałek

16.00 – 17.30 Hetman Młodzik
17.30 19.00 Hetman Trampkarz
19.00 20.30 Karate


Wtorek
17.00 18.00 Hetman Skrzat
18.00 19.30 Hetman Senior


Środa

17.00 18.30 Strażacy Seniorzy
18.30 20.30 Hetman (tenis)


Czwartek
16.00 17.00 Hetman Skrzat
17.00 18.30 Hetman Żak
18.30 20.30 Karate


Piątek
16.00 – 17.30 Hetman Trampkarz
17.30 19.00 Koszykówka DR
19.00 – 20.30 Oldboje

 

 

Informacja dla Rodziców

W związku z pandemią umożliwia się Rodzicom

dokonywanie wpłat na Radę Rodziców

bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Należy pamiętać o podaniu informacji: imienia, nazwiska dziecka oraz klasy.

Numer konta: 85 9264 0009 0000 0039 2000 0020