Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

DATA TEMATYKA UWAGI
01 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2021 r. (czwartek) Dzień KEN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie
z zapisami Karty Nauczyciela
15 października 2021 r. (piątek) Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2021 r.

(poniedziałek)

Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny od pracy
11 listopada 2021 r.

(czwartek)

Święto Niepodległości Dzień ustawowo wolny od pracy
12 listopada 2021 r.

(piątek)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
6-8 grudnia 2021 r.

(poniedziałek, wtorek, środa)

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty OPERON
do 17 grudnia 2021 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców

o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

do 23 grudnia 2021 r. (czwartek) Zawiadomienie rodziców

o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych oraz przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

do 23 grudnia 2021 r.

(czwartek)

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny
23-31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 stycznia – dni wolne od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2022 r.

(czwartek)

Święto Trzech Króli Dzień ustawowo wolny od pracy
7 stycznia 2022 r.

(piątek)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 28 stycznia 2022 r.

(piątek)

Ustalenie ocen śródrocznych
31 stycznia 2022 r.

(poniedziałek)

Koniec I semestru
Śródroczna rada klasyfikacyjna
14 – 27 lutego 2022 r. Ferie zimowe
marzec 2022 Rekolekcje wielkopostne
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
2 maja 2022 r.

(poniedziałek)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2022 r.

(wtorek)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja Dzień ustawowo wolny od pracy
do 13 maja 2022 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
do 20 maja 2022 r. (piątek) Zawiadomienie rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia
24, 25, 26 maja 2022

(wtorek,środa,czwartek)

Egzaminy klas ósmych Dni wolne od zajęć dydaktycznych
do 8 czerwca 2022 r.

(środa)

Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne
16 czerwca 2022 r.

(czwartek)

Boże Ciało Dzień ustawowo wolny od pracy
17 czerwca 2022 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
do 14 czerwca 2022 r. (poniedziałek) Sprawdziany, egzaminy klasyfikacyjne 1.      wynikające z odwołań
od przewidywanych ocen rocznych2.      wynikające
z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,
15 czerwca 2022 r.

(środa)

Termin wystawienia ocen rocznych
20 czerwca 2022 r.

(poniedziałek)

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
24 czerwca 2022 r.

(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca 2022 r.
– 31 sierpnia 2022 r.
Ferie letnie
29 czerwca 2022 r. (wtorek) Termin składania wniosków
o egzaminy poprawkowe oraz odwołań od oceny rocznej wystawionej niezgodnie
z przepisami prawa.
25, 26 sierpnia 2022 r.

(środa, czwartek)

Egzaminy poprawkowe

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKONYM 2021 – 2022

 

I.       7 września 2021 r. zebrania klasowe
II.     25 listopada 2021 r. zebrania klasowe,

możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów

III.    3 lutego 2022 r. zebranie podsumowujące I semestr, zebrania klasowe
IV.   25 maja 2022 r. zebrania klasowe kl. 1 – 8,

możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów