Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

DATA TEMATYKA UWAGI
01 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego  
02 września 2022 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
14 października 2022 r. Dzień KEN Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie
z zapisami Karty Nauczyciela
31 października 2022 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
1 listopada 2022 r.

 

Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny od pracy
11 listopada 2022 r.

 

Święto Niepodległości Dzień ustawowo wolny od pracy
6-8 grudnia 2022 r.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty OPERON  
do 6 grudnia 2022 r. Zawiadomienie rodziców

o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 
do 13 grudnia 2022 r. Zawiadomienie rodziców

o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych

 
23-31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 stycznia – dni wolne od zajęć dydaktycznych
6 stycznia 2023 r.

 

Święto Trzech Króli Dzień ustawowo wolny od pracy
do 10 stycznia 2023 r.

 

Ustalenie ocen śródrocznych  
12 stycznia 2023 r.

 

Koniec I semestru
Śródroczna rada klasyfikacyjna
 
16 – 29 stycznia 2023 r. Ferie zimowe  
marzec 2023 Rekolekcje wielkopostne  
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna  
1 maja 2023 r.

 

Święto Pracy Dzień ustawowo wolny od pracy
2 maja 2023 r.

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
3 maja 2023 r.

 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja Dzień ustawowo wolny od pracy
do 12 maja 2023 r. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych rocznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia  
do 19 maja 2023 r. Zawiadomienie rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach  
23,24, 25 maja 2023r.

 

Egzaminy klas ósmych Dni wolne od zajęć dydaktycznych
8 czerwca 2023 r.

 

Boże Ciało Dzień ustawowo wolny od pracy
9 czerwca 2023 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
15 czerwca 2023 r.

 

Termin wystawienia ocen rocznych  
19 czerwca 2023 r.

 

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  
23 czerwca 2023 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
24 czerwca 2023 r.
– 31 sierpnia 2023 r.
Ferie letnie  

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKONYM 2022 – 2023

 

I.       13-15 września 2022 r. zebrania klasowe
II.     15 września 2022 r. Zebranie Rady Rodziców i trójek klasowych z wychowawcami
III.    24 listopada 2022 r. zebrania klasowe,

konsultacji z nauczycielami przedmiotów

IV.   31 stycznia 2023 r. zebranie podsumowujące I semestr
zebrania klasowe
V.    25 maja 2023 r. zebrania klasowe kl. 1 – 8,

konsultacji z nauczycielami przedmiotów