Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

DATA TEMATYKA UWAGI
04 września 2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego  
1 listopada 2023 r.

 

Wszystkich Świętych Dzień ustawowo wolny od pracy
5-7 grudnia 2023 r.

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty OPERON  
do 7 grudnia 2023 r. Zawiadomienie rodziców

o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 
do 13 grudnia 2023 r. Zawiadomienie rodziców

o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych

 
23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna 27, 28, 29 stycznia – dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 stycznia 2024 r.

 

Nowy Rok Dzień ustawowo wolny od pracy
2 stycznia 2024 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
24 stycznia 2024 r.

 

Śródroczna rada klasyfikacyjna  
26 stycznia 2024 r.

 

Koniec I semestru  
29 stycznia 2024 r. –
11 lutego 2024 r.
Ferie zimowe  
marzec 2024 II próbny egzamin klas 8  
marzec 2024 Rekolekcje wielkopostne  
28 marca 2024 r.-
2 kwietnia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  
29 – 30 kwietnia 2024 r. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
1 maja 2024 r. Święto Pracy Dzień ustawowo wolny od pracy
2 maja 2024 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3 Maja Dzień ustawowo wolny od pracy
do 10 maja 2024 r. Zawiadomienie rodziców
o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych rocznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia
 
14,15,16 maja 2024r. Egzaminy klas ósmych Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-7
do 17 maja 2024 r. Zawiadomienie rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach  
30 maja 2024 r. Boże Ciało Dzień ustawowo wolny od pracy
31 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
14 czerwca 2024 r. Termin wystawienia ocen rocznych  
17 czerwca 2024 r. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  
21 czerwca 2024 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
22 czerwca 2024 r.
– 31 sierpnia 2024 r.
Ferie letnie  

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKONYM 2023 – 2024

 

I.        12 września 2023 r. godz.16.00 Zebranie ogólne z rodzicami
godz.16.30 Zebrania klasowe
godz.17.00 Zebranie Rady Rodziców i trójek klasowych z wychowawcami
II.      23 listopada 2023 r.   zebrania klasowe,

konsultacji z nauczycielami przedmiotów

III.    25 stycznia 2024 r.   zebranie podsumowujące I semestr
zebrania klasowe
IV.    23 maja 2024 r.   zebrania klasowe kl. 1 – 8,

konsultacji z nauczycielami przedmiotów