Bezpieczne wakacje klas I-III

Dzisiaj nasi uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w spotkaniu ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu. Zorganizowano je w ramach Dnia Bezpieczeństwa i dotyczyło ono praktycznej nauki udzielania pomocy przedmedycznej oraz sposobów wzywania służb ratunkowych. Uczniowie pod kierunkiem pana Michała Wlazłowskiego ćwiczyli resuscytację.