XXIII Dzień Papieski

   XXIII Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem  „Św . Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.
Minęło już 45 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża, a przesłanie pontyfikatu jest cały czas aktualne, ponadczasowe. Warto często wracać do myśli i obrazów, które skłaniają nas do refleksji i zadumy nad Wielkim Człowiekiem.
     Z tej samej okazji 12 października w naszej szkole odbył się wyjątkowy koncert.  W ramach organizowanego przez panią Jolę konkursu piosenki z okazji XXIII Dnia Papieskiego mieliśmy okazję wysłuchać pięknych piosenek, poświęconych naszemu papieżowi i takich, które polskiemu Ojcu Świętemu były szczególnie bliskie. Wszystkie występujące w koncercie osoby zostały docenione przez jury i każdy z uczestników otrzymał zasłużoną  nagrodę.
                                                                             B.U., E. P-J.