„WSZYSTKO JEST LICZBĄ”, czyli o obchodach Dnia Liczby Pi i Święta Matematyki

14 marca 2023 r. obchodziliśmy Dzień Liczby Pi i Święto Matematyki. Celem działań koordynowanych przez panią Grażynę Dolatę była:

  • popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów;
  • wzbogacenie słownictwa matematycznego;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.

W ramach matematycznego świętowania uczniowie klasy 7b w obecności kolegów z klas 7 i 8 zaprezentowali  inscenizację „Życie i twórczość Pitagorasa”. Tym samym zagadnieniom poświęcona była  prezentacja multimedialna, którą przedstawili uczniowie klasy 8. Po części artystycznej nastąpiło rozstrzygnięcie dwóch konkursów:

a) portret Pitagorasa, gdzie uczniowie klas 4-8 mieli wykonać portret Pitagorasa (dowolną techniką)

Lista nagrodzonych uczniów:

1 miejsce  O. Szewczyk, M. Kędziak

2 miejsce  O. Puchała, Sz. Zasadziński

3 miejsce H. Patela, M. Dobrowolski

b) krzyżówka matematyczna, w którym zadanie konkursowe polegało na ułożeniu krzyżówki, której rozwiązaniem ma być hasło MATEMATYKA lub PITAGORAS.

W konkursie zwycięzcami zostali:

1 miejsce  D. Pawlak

2 miejsce  Klasa 6b

3 miejsce M. Flaszka

Gratulujemy zwycięzcom 😉

Nagrody zostaną wręczone przy najbliższej okazji.