DŁUGOPIS 3D na zajęciach

Długopis 3D przeznaczony jest do tworzenia trójwymiarowych obiektów. Praca z nim niesamowicie aktywizuje uczniów, a dzięki własnoręcznie stworzonym przestrzennym pomocom dydaktycznym, łatwiejsze staje się zrozumienie wielu zagadnień. Dzięki Długopisowi 3D możliwe jest tworzenie niezwykłych konstrukcji przestrzennych, a korzystając z niego podczas zajęć uczniowie stają się inżynierami, projektantami i naukowcami. Rozwijają kreatywność realizując własne pomysły. Praca z Długopisem 3D rozwija zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną.