Gminny konkurs plastyczny pt. ,,Jesienne drzewo”

Organizatorem konkursu plastycznego pt. ,,Jesienne drzewo” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu (osoby odpowiedzialne: Julita Pluta, Elżbieta Pilarczyk – Janus, Anna Kubiak). Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą drzewo lub drzewa jesienią w formie A4 lub A3, wybraną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejania, wydzierania, grafika itp.) lub pracę przestrzenną. Można było wykorzystać dary jesieni. Ocenie podlegała: samodzielność, oryginalność, jakość artystyczna pracy, estetyka wykonania.

Celem konkursu było:

· budowanie i wzmocnienie pozytywnej samooceny uczestników,

· poszerzenie wśród dzieci zainteresowania najbliższym otoczeniem,

· ukazanie piękna otaczającego nas krajobrazu, natury,

· pobudzenie twórczej wyobraźni,

· rozwijanie talentu artystycznego dzieci,

· uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu:

Kategoria przedszkolaki:

I miejsce: Kacper Stępnik gr. 6 latki

II miejsce Fabian Jasiński gr. 6 latki

Kategoria klasy 1 – 3 :

I miejsce Jakub Pluta kl. 2b

II miejsce Maja Pluta kl. 2b

III miejsce Wiktor Oleszczak kl. 2b

III miejsce Fabian Pluta kl. 1 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Wiązowej

Kategoria 4 – 8:

I miejsce Amelia Stępczyńska kl. 5b

II miejsce Jakub Ludwiczak

III miejsce Łukasz Gibki kl. 8

III miejsce Marita Fronczak kl. 5a

GRATULUJEMYJ – dyplomy i nagrody zostaną rozdane na najbliższym apelu