Pasowanie pierwszoklasistów

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowali swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. W dniu 18 października odświętnie ubrani i przejęci zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne przed dyrekcją, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi, koleżankami i kolegami z klasy drugiej i klas trzecich, a także przed swoimi rodzicami. Po zakończeniu części artystycznej, którą prowadziły dwie uczennice klasy czwartej w bardzo podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym, ślubowali być dobrymi Polakami, kochać swoją ojczyznę, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ramion uczniów wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką. Wychowawczynie wręczyły swoim uczniom pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści otrzymali w tym dniu wiele prezentów od rodziców, wychowawczyni grupy 6-latków oraz od kolegów i koleżanek z klasy drugiej. Wśród nich były rożki wypełnione słodyczami, zakładki z symbolem pasowania, długopisy. Po dokonaniu symbolicznego pasowania Pani Dyrektor Aneta Grabarz w ciepłych słowach pogratulowała uczniom pięknego występu i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości.

Uczniowie klasy drugiej, którzy w ubiegłym roku przeżywali również swoje pasowanie wygłosili dla swoich młodszych kolegów i koleżanek piękne życzenia i wręczyli na ręce wychowawczyń upominki dla nich.

Na koniec wszyscy pierwszoklasiści ustawili się do pamiątkowego zdjęcia i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wszystkiego najlepszego u progu kariery szkolnej, a ten dzień niech pozostanie w ich pamięci jako wielkie i radosne przeżycie.