16 października – XXII Dzień Papieski

Włączając się w to wydarzenie, wspominamy wspaniały pontyfikat naszego rodaka. Przytoczyliśmy kilka cytatów, spośród ogromu przemówień kierowanych do dzieci i młodzieży. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z głoszonym przez Jana Pawła II słowem oraz wyszukiwania treści, które będą stanowiły drogowskazy na drodze Waszego życia.

E.P.-J., B.U.