Warsztaty ekologiczne

6 i 7 kwietnia 2022 r. p. Ilona Kamieniak wraz z wychowankami w ramach realizacji innowacji pedagogicznych przeprowadziła wśród uczniów klas drugich warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem tzw. nieużytków ( trociny, skarpety, filc, guziki itp.) Uczniowie klas drugich dzięki wsparciu siódmoklasistów wykonali piękne postacie „Trawiastogłowych”.

W efekcie odpowiedniej pielęgnacji na głowach stworków pojawiła się piękna fryzura z trawy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia przedstawiające efekty pracy uczniów.