Obchody Dnia Ziemi w klasach I-III

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi dla uczniów klas 1-3 odbyły się 22 kwietnia w świetlicy szkolnej. Organizatorami uroczystości były wychowawczynie wraz z  uczniami klasy 2a i 2b, którzy zaprezentowali inscenizacje ekologiczne „Jaś i Małgosia” oraz „Czerwony Kapturek”. Przedstawienia te w sposób humorystyczny uświadomiły uczniom konieczność dbania o środowisko przyrodnicze. Przybliżyły zagadnienia związane z segregacją śmieci, recyklingiem, zagrożeniami wynikającymi z zaśmiecania lasów. Podczas inscenizacji uczniowie wchodzili w interakcje z aktorami, pomagając im w rozwiązaniu problemu segregacji odpadów. Kolejnym etapem obchodów było wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnej cyklu Edukredka – Dzień Ziemi. Film edukacyjny stanowił podsumowanie i usystematyzowanie posiadanych przez uczniów wiadomości związanych z ekologią. W oparciu o uzyskaną wiedzę uczniowie rozwiązali konkursowy test wiedzy ekologicznej. Wyłonieni laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i symbolicznymi upominkami. Wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek po rozstrzygnięciu konkursu piosenki ekologicznej.  W gronie laureatów konkursu wiedzy ekologicznej znaleźli się:
klasa 1
I miejsce – Piotr Burzyński
II miejsce – Wiktoria Wlazłowska
III miejsce – Michał Grondzewski
Klas 2a
I miejsce – Kaja Dziedzic
II miejsce – Lena Brzeziecka
III miejsce – Maria Mizera
Klasa 2b
I miejsce – Lena Troczyńska
II miejsce – Pola Bartkowiak
III miejsce – Tomasz Bednarek.
Klasa 3
I miejsce – Hanna Patela
II miejsce – Maria Kędziak
III miejsce – Oliwia Wyczachowska.
Wszyscy uczestnicy  konkursu wokalnego nagrodzeni zostali dyplomami przyjaciela przyrody.