GODZINA WYCHOWAWCZA Z GRĄ PROFILAKTYCZNĄ

Nasza szkoła podjęła się udziału w konkursie Firmy Tandem – warsztaty pedagogiczne, profilaktyka uniwersalna, którego celem jest promocja profilaktyki uniwersalnej w szkole. W ramach konkursu zadaniem uczniów było przygotowanie w parze gry planszowej/karcianej na wybrany temat: zdrowe korzystanie z multimediów, dbanie o swoje zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie przemocy w klasie/szkole, szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych szczególnie energetyków, (e)papierosów, alkoholu. Więcej informacji o idei konkursu na stronie organizatora www.TANDEMwarsztaty.pl.

JP