Ferie z ekonomią

W pierwszym tygodniu ferii uczniowie klas 8 uczestniczyli w dodatkowych zajęciach zorganizowanych w naszej szkole. W ramach 4 edycji projektu   Ferie z ekonomią przy współpracy z Fundacją Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskie odbyło się 30 godzin I etapu warsztatów.

Warsztaty odbywały się w szkole z udziałem doktoranta Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Pana Mateusza Śliwy.

Uczniowie odbyli również warsztaty w Dziale Technologii firmy PAMAPOL SA. oraz poznali meandry bankowości w Banku Spółdzielczym w Ruścu.

W najbliższym czasie rozpoczniemy II etap projektu związany z przygotowaniem konkursu projektowego.   Wojciech Foręc.