Warsztaty profilaktyczne

W dniu 16.12.2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbyły się warsztaty profilaktyczne  zorganizowane dla klas: 6a, 7a, 8a, 8b. Prowadzone były przez panią Aleksandrę trenera  Pracowni Badań Społecznych SONDA z Krakowa. Każda klasa podejmowała inny temat warsztatów:

  • klasa 6a: ,,Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy” – zaplanowany program ma charakter edukacyjno – rozwojowy. Tematyka i forma spotkania jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników. Główną zasadą programu jest praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron. Analiza sytuacji konfliktowych pomaga poszerzyć samoświadomość w zakresie tematu – co w moim postępowaniu może krzywdzić innych, dlaczego przemoc, agresja jest czymś  nie akceptowalnym społecznie.
  • klasa 7a: ,,Jeden za wszystkich –wszyscy za jednego! –warsztat o budowaniu relacji” – w toku zaproponowanych ćwiczeń warsztatowych uczniowie mogli samodzielnie zidentyfikować korzyści wynikające ze współpracy oraz nauczyć się, jak rozpoznać własne umiejętności i wykorzystać je dla osiągnięcia wspólnych celów całej grupy. Wypracowanie wśród uczniów przeświadczenia, że razem możemy więcej, bo każdy z nas posiada inne atuty, jest niezwykle istotne w procesie kształtowania właściwych postaw społecznych.
  • Klasa 8a, 8b: ,,Rozwój osobisty” – podczas warsztatu poruszone zostały kwestie jak radzić sobie z wyzwaniami, które postawi przed młodymi ludźmi otoczenie. Uczestnicy zostali wyposażeni w praktyczną wiedzę jak skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty czy doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia. Rozpoznawali swoje mocne i słabe strony.

 

JP