DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia przypada Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego wydarzenia uczniowie naszej szkoły przygotowali swoje myśli, dotyczące sposobu traktowania tej grupy osób, tworząc tym sposobem DRZEWO ŻYCZLIWOŚCI. Podali, również swoją pomocną dłoń, wobec wszelkich rodzajów niepełnosprawności. Akcja ma celu przybliżyć społeczeństwu problemy osób z niepełnosprawnościami oraz włączyć tą grupę w życie społeczne.

Zgonie z wytycznymi Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do:

– wolności i bezpieczeństwa,

– swobody poruszania się,

– ochrony zdrowia,

– edukacji,

– życia prywatnego i rodzinnego,

– udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Akcję przeprowadziły E P-J i J.P.