Warsztaty profilaktyczne

W dniu 16.12.2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbyły się warsztaty profilaktyczne  zorganizowane dla klas: 6a, 7a, 8a, 8b. Prowadzone były przez panią Aleksandrę trenera  Pracowni Badań Społecznych SONDA z Krakowa. Każda klasa podejmowała inny temat warsztatów: klasa 6a: ,,Przemoc i agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy” – zaplanowany program ma charakter edukacyjno – rozwojowy. Tematyka […]

Smutna wiadomość

   Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18.12.2021 r. zmarła wieloletnia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu – p. Wiesława Studzińska, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży. Osoba, która od podstaw tworzyła struktury gimnazjalne oraz odpowiednie warunki lokalowe dla gimnazjalistów w Gminie Rusiec. Była inicjatorką wielu szkolnych i środowiskowych przedsięwzięć, Dbała o szkołę, wychowanków i nauczycieli jak o własny dom. Angażowała lokalną społeczność do działań […]

„Przy wigilijnym stole”

Pod takim hasłem dn.17 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie bożonarodzeniowe. W sali gimnastycznej, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zebrała się społeczność uczniowska, nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni goście. Grupa uczniów naszej szkoły, począwszy od zerówki, skończywszy na klasie ósmej – przygotowała pod opieką p. Joanny Sulimy- Flaszka, p. Beaty Ucińskiej, p. Edyty Majchrzak, p. Jolanty Kieruzel, p. Roberta Trojanowskiego i p. […]

Spotkanie z panią Dorotą Mularczyk

16 grudnia klasa 3 uczestniczyła, podobnie jak uczniowie z innych klas w spotkaniu z pisarką p. Dorotą Mularczyk. Temat odbytych warsztatów to „Pisać każdy może”. Uczniowie pod kierunkiem prowadzącej tworzyli własne opowiadanie. Wspólnie pracowali nad jego kanwą, gromadzili potrzebne słownictwo. Była to bardzo ciekawa forma nabywania umiejętności pisania, tak potrzebnego w edukacji polonistycznej. Uczniowie byli zaciekawieni tematem i aktywnie uczestniczyli […]

Informacja Dyrekcji w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej

Zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 13grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:   1. W okresie od 20 grudnia do dnia 09.01.2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.   Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  2. Przerwa świąteczna pozostaje bez zmian. 3. Plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów pozostaje […]

IDĄ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

W dniu 15.12.2021r. w Zespole Szkolno  – Przedszkolnym w Ruścu odbyły się warsztaty integracyjne IDĄ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA w ramach innowacji organizacyjnej ,, Z integracją nam do twarzy”.  Uczniowie z naszej szkoły i przedszkola mieli do wykonania kilka zadań podzielonych na dwie grupy. Pierwsza grupa to zabawy sensoryczne: wykonanie ozdoby z pomarańczy i goździków oraz sztuczny śnieg. Druga to prace […]

Mikołajkowe kino

9 grudnia, w ramach szkolnych obchodów MIKOŁAJEK, uczniowie klas 4ab, 5ab,8ab wybrali się wraz z opiekunami do kina na film idealnie pasujący do przedświątecznego klimatu – „Jak zostać św. Mikołajem 2”. Na północy bajkowej Grenlandii znajduje się dom, w którym mieszka 12-letnia Lucia z rodzicami. Jest ona pierwszą dziewczynką uczącą się w międzynarodowej szkole dla Mikołajów. W dniu, w którym […]

AKCJA CHARYTATYWNA

W okresie od 10.11.2021r  do 10.12.2021r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu prowadzona była zbiórka charytatywna. Uczniowie mogli przynosić do organizatora akcji – pedagoga szkolnego, wszelkiego rodzaju środki czystości. Zbiórkę zorganizowano dla potrzebujących dzieci z naszej okolicy. Niezwykle ważnym aspektem wszystkich akcji charytatywnych jest kształtowanie wśród młodego pokolenia postawy otwartości na niesienie pomocy innym. Dzięki współpracy całej społeczności szkolnej, […]