Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas trzecich

We wtorek 15 czerwca klasy trzecie wzięły udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez strażaków i ratowników medycznych.

Kursy pierwszej pomocy dla najmłodszych mają przede wszystkim oswoić dzieciaki z tematyką udzielania pierwszej pomocy i przygotować je do późniejszego, łatwiejszego przyswajania rozszerzonej wiedzy.

W kursach pierwszej pomocy dla dzieci najważniejsze jest, by nauczyć maluchy tego, że pomoc osobie poszkodowanej jest czymś naturalnym. Nie obowiązkiem obłożonym karą (często straszy się ludzi więzieniem i odpowiedzialnością karną za nieudzielenie PP), ale naturalnym, ludzkim odruchem.

Ucząc o tym dzieci i pokazując im podstawy, sprawimy, że w przyszłości, już jako młodzież i dorośli, nie będą się wzbraniać przed udzielaniem pierwszej pomocy.