Home Świetlica Godziny pracy świetlicy
Godziny pracy świetlicy

Godziny pracy świetlicy

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Grupa

Nauczyciel

poniedziałek

7.00-8.00

 

Anna Barwaśna

7.15-7.45

Anna Trojanowska

8.00-9.00

2b3b

Anna Barwaśna

4b6adz

Anna Trojanowska

12.35-13.35

1,4a/4b

Małgorzata Nowak

2a

Jolanta Kieruzel

13.35-14.35

1,2ab

Małgorzata Nowak

3a,4ab,5ab,6b

Robert Trojanowski

14.35-15.05

1,2ab,3ab

Anna Trojanowska

14.35-15.05

odwozy

Małgorzata Nowak/

Robert Trojanowski

15.05-15.35

1,2ab,3ab

Małgorzata Nowak

wtorek

7.00-8.00

 

Anna Barwaśna

7.15-7.45

Urszula Kowalska

8.00-9.00

2b3b,6bdz

Anna Barwaśna

9.00-10.00

2b3b

Anna Barwaśna

11.35-12.35

1

Anna Barwaśna

12.35-13.35

1,2a

Anna Barwaśna

3a4a

Wojciech Foręc

5ab

Marzena Kamieniak

13.35-14.35

1,2ab

Anna Barwaśna

3ab4ab

Robert Trojanowski

5ab6ab

Anna Trojanowska

14.35-15.05

odwozy

Anna Barwaśna/

Robert Trojanowski

14.35-15.05

1,2ab,3ab

Anna Trojanowska

15.05-15.35

1,2ab,3ab 

Anna Barwaśna

środa

7.00-8.00

 

Anna Barwaśna

7.15-7.45

Robert Trojanowski

8.00-9.00

2b3b

Anna Barwaśna

9.00-10.00

2b

Anna Barwaśna

11.35-12.35

3a

Anna Barwaśna

12.35-13.35

1,2a

Anna Barwaśna

3a5b

Robert Trojanowski

13.35-14.35

1,2a

Anna Barwaśna

3ab4ab

Robert Trojanowski

5ab6ab

Małgorzata Nowak

14.35-15.05

Odwozy

Małgorzata Nowak/

Jolanta Kieruzel

14.35-15.05

1,2ab,3ab

Anna Barwaśna

15.05-15.35

1,2ab,3ab

Małgorzata Nowak

czwartek

7.00-8.00

 

Anna Barwaśna

7.15-7.45

Wojciech Foręc

8.00-9.00

2b3b

Anna Barwaśna

 

4b,6ab

Dorota Foltyńska

11.35-12.35

1

Anna Barwaśna

12.35-13.35

2a

Anna Barwaśna

1

Teresa Łudczak

3a5a

Anna Trojanowska

13.35-14.35

1,2ab

Anna Barwaśna

3ab4ab

Robert Trojanowski

5ab6ab

Urszula Kowalska

14.35-15.05

odwozy

Anna Barwaśna/

Robert Trojanowski

14.35-15.05

1,2ab,3ab 

Urszula Kowalska

15.05-15.35

1,2ab,3ab

Anna Barwaśna

piątek

7.00-8.00

 

Anna Barwaśna

7.15-7.45

Anna Trojanowska

8.00-9.00

2b3b

Anna Barwaśna

9.00-10.00

3b

Anna Barwaśna

11.35-12.35

3a4a

Anna Barwaśna

12.35-13.35

1,2a

Anna Barwaśna

3a4a

Teresa Łudczak

5ab6a

Robert Trojanowski

13.35-14.35

1,2ab

Anna Barwaśna

3ab4ab

Robert Trojanowski

14.35-15.05

odwozy

Małgorzata Nowak/ Wojciech Foręc

14.35-15.05

1,2ab,3ab 

Anna Trojanowska

15.05-15.35

1,2ab,3ab

Małgorzata Nowak