Home Świetlica Godziny otwarcia

Godziny pracy


ROZKŁAD  DNIA  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

PLAN ŚWIETLICY ROK SZKOLNY 2012/2013                                                 od 10 września 2012r.
E. Kowalska B. Wrzesińska A. Trojanowska W. Foręc B. Ucińska A. Adamczyk M. Studziński I. Kurzawa M. Kamieniak T. Łudczak
PONIEDZIAŁEK 0 Kb Kz Jb Zl Db ś
1 2b3b 2b3b
2
3
4
5 12a 1 2a
6 12a3a5a 12a 2a3a 5aDb
7 12a3a4a5a6a 12a 2a3a 4-6Db
8 Kb Kz Jb Zl Db A G
WTOREK 0 Kb Kz Jb Zl Db ś
1 2b3b4b 2b3b4b
2
3
4
5 3a 3a
6 12a3a4a5b 2a3a 12a 4a5bDb
7 12a3a4a5a6aIa 2a3a 12a 4-6Db Ia
8 Kb Kz Jb Zl Db A G
ŚRODA 0 Kb Kz Jb Zl Db ś
1 2b3b5ab 2b3b5ab
2 2b3b 2b3b
3
4
5 12a 12a
6 12a3a6b 12a 2a3a6b
7 12a3a4a5a6aIIIa 12a 2a3a IIIaDb 4-6
8 Kb Kz Jb ZI Db A G
CZWARTEK 0 Kb Kz Jb ZI Db ś
1 2b3b6ab 2b3b6ab
2 2b3b 2b3b
3 3b 3b
4
5 13a 13a
6 12a3a4ab 2a3a 4ab 12aDb
7 Kb Kz Jb ZI Db A G
8
9
PIĄTEK 0 Kb Kz Jb ZI Db ś
1 2b3b 2b3b
2 2b3b 2b3b
3 3b 3b
4
5 2a3a 2a3a
6 12a3a4ab6aI/III 2a3a I/III 4ab6aDb 12a
7 Kb Kz Jb ZI Db G A
8

Czas trwania

Dzień tygodnia

Rodzaje zajęć

7.00 – 9.40

 

poniedziałek

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, przychodzenie dzieci do świetlicy, ciche zajęcia indywidualne, gry edukacyjne, planszowe, nauka indywidualna

11.30 – 13.40

 

Odrabianie prac domowych, czuwanie nad dokładnym, systematycznym i samodzielnym odrabianiem lekcji, organizowanie pomocy koleżeńskiej

13.40 – 14.35

 

Porządkowanie świetlicy, chodzenie do szatni, wyjście na odwozy

14.35 – 15.15

 

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, sprawdzanie list obecności

7.00 – 9.40

wtorek

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, przychodzenie dzieci do świetlicy

11.30 – 13.40

 

Zajęcia indywidualne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, gry zespołowe

13.40 – 14.35

 

Porządkowanie świetlicy, chodzenie do szatni, wyjście na odwozy

14.35 – 15.15

 

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, sprawdzanie list obecności

7.00 – 9.40

środa

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, przychodzenie dzieci do świetlicy

11.30 – 13.40

 

Odrabianie prac domowych, projekcje filmów i bajek na DVD, gry zespołowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

13.40 – 14.35

 

Porządkowanie świetlicy, chodzenie do szatni, wyjście na odwozy

14.35 – 15.15

 

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, sprawdzanie list obecności

7.00 – 10.45

czwartek

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, przychodzenie dzieci do świetlicy, ciche zajęcia indywidualne, projekcje filmów i bajek na DVD

11.30 – 13.40

 

Odrabianie prac domowych, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wycieczki – spacery edukacyjne

13.40 – 14.40

 

Porządkowanie świetlicy, chodzenie do szatni, wyjście na odwozy,  opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, sprawdzanie list obecności

7.00 – 10.45

piątek

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi,  przychodzenie dzieci do świetlicy, gry planszowe, gry zespołowe, nauka indywidualna

11.30 – 14.40

 

Odrabianie prac domowych, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, rozgrywki sportowe w Sali gimnastycznej,.

Opieka wychowawcza nad uczniami dowożonymi, sprawdzanie list obecności.