Home Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski


 

 

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

Skład SU w roku szkolnym 2015/2016

 

  •    przewodnicząca - Zuzanna Kałuziak
  •    z-ca - Julia Kurzawa 
  • skarbnik - Jakub Surma
  •    głos doradczy: A. Rutkowska, M. Papuga, M. Boras, B. Krawczyk, J. Stolarczyk, A. Olejnik,
    J. Staniewski, M. Stasiak, O. Tkaczyński
  • Sekcja dekoracyjna: J. Ślepska, Z. Cywińska,A. Płuciennik

 

Rzecznik Praw Dziecka - mgr Mariusz Studziński

    

Opiekun - mgr Aneta Adamczyk

 

 

 


 

 

 

 

Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum Publicznym im. hetmana Stanisława Koniecpolskiego

Skład SU w roku szkolnym 2014/2015

 

 

P-cza: Roksana Freus
Z-ca Przewodniczącej: Dominika Studzińska
Skarbnik: Patrycja Maliszak
Sekretarz: Agnieszka Ruda

Głosy doradcze:
Wiktoria Pęciak
Małgorzata Słomian
Kamil Ludwiczak
Jakub Foltyński
Kinga Cywińska
Kamil Białek
Katarzyna Włodarczyk
Magdalena Wojciechowska


 

Rzecznik Praw Dziecka - ks. mgr Paweł Wronkowski

 

OPIEKUN: mgr GRAŻYNA DOLATA