Home Rodo
Rodo

Klauzula informacyjna

Witamy na naszej stronie internetowej. Niezwykle poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialny Zespół Szkolno – Przedszkolnyw Ruścu

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

tel.43/6766021

adres ul. Wieluńska 33 97-438 Rusiec

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. (Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych) (zostawiamy, jeśli posiadamy iod).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

tel.502424185

email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

-dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,

-modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,

-całkowitego usunięcia swoich danych ("prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,

-niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,

-wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych

(w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,

-przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane

są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.