Home Rady Rodziców

Rada Rodziców
Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ruścu w roku szkolnym 2019/2020

 • Przewodnicząca Rady Rodziców
  – P. Aneta Wlazłowska
 • Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
  - Pani Marcin Dziedzic
 • Sekretarz Rady Rodziców – P. Roksana Sikora
 • Skarbnik Rady Rodziców – P. Justyna Kowalczyk 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

 • Przewodnicząca - Agata Łęgocka
 • Z-ca przew. - Marta Krawczyk
 • Skarbnik - Marta Kubiak
 • Sekretarz - Beata Olejnik

Komisja rewizyjna:

przew. - Agnieszka Bartosik

 Ewelina Konieczka

Agnieszka Wróbel


KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Ruścu

Nr rachunku: 55 9264 0009 0000 2466 2000 0010