Home Rada Rodziców

Rada Rodziców


 

 

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola

 

Przewodnicząca: Nina Kamieniak

Z-ca przewodniczącej: Elżbieta Troczyńska

Sekretarz: Aleksandra Bartkowiak

Skarbnik: Malwina Owczarek

Komisja rewizyjna:

Aleksandra Szkudlarek

Aneta Wlazłowska

Marzena Wojcieszek 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

  • Przewodnicząca - Monika Pawlak
  • Z-ca przew. - Agnieszka Kunicka
  • Skarbnik - Katarzyna Koziróg
  • Sekretarz - Beata Buczek

Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Het. Stanisława Koniecpolskiego

 

  • Przewodnicząca ? Aneta Majcherek
  • Skarbnik ? E. Papierz
  • Skarbnik ? E. Pająk

 

 

KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Ruścu

Nr rachunku: 55 9264 0009 0000 2466 2000 0010