Home Rada Rodziców

Rada Rodziców


 

 

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ruścu, w roku szkolnym 2017/2018
wybrana podczas zebrania rad oddziałowych w dniu 5 października 2017r.:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców
  – P. Marta Krawczyk
 • Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
  - Pani Malwina Owczarek
 • Sekretarz Rady Rodziców – P. Aneta Janus
 • Skarbnik rady Rodziców – P. Justyna Kowalczyk

Komisja rewizyjna:

 1. 1.P. B. Olejnik
 2. 2.P. E. Wrona
 3. 3.P. E. Tomaszewska
 4. 4.P. M. Mielczarek

 

  

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

 • Przewodnicząca - Agata Łęgocka
 • Z-ca przew. - Ilona Szczytowska
 • Skarbnik - Marta Kubiak
 • Sekretarz - Elżbieta Zasadzińska

Komisja rewizyjna:

przew. - Klaudia Płuciennik

  Ewelina Beśka

Agnieszka Bartosik


KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Ruścu

Nr rachunku: 55 9264 0009 0000 2466 2000 0010