Home Przetargi

 

Przetargi

 


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu w roku szkolnym 2018/2019.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu ( pobierz).

2. SIWZ (pobierz).

3. Opis przedmiotu zamówienia( pobierz).

4. Formularz ofert ( pobierz).

5.Oświadczenie wykonawcyzgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp  ( pobierz).

6.Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.24 ust1 i 5 (pobierz).

7. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (pobierz ).

8. Umowa nr - wzór (pobierz)

9.Informacja z otwarcia ofert ( pobierz)

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( pobierz)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu w roku szkolnym 2017/2018.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu ( pobierz ).

2. SIWZ ( pobierz ).

3. Opis przedmiotu zamówienia ( pobierz ).

4. Formularz ofertowy ( pobierz ).

5. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP ( pobierz ).

6. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.24 ust. 1 PZP ( pobierz ).

7.Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( pobierz ).

8.Umowa nr - wzór (pobierz ).

9.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( pobierz ).

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu w roku szkolnym 2016/2017.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu ( pobierz ).

2. SIWZ ( pobierz ).

3. Opis przedmiotu zamówienia ( pobierz ).

4. Formularz ofertowy ( pobierz ).

5. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP ( pobierz ).

6. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.24 ust. 1 PZP ( pobierz ).

7.Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( pobierz ).

8.Umowa nr - wzór ( pobierz ).

9.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( pobierz ).

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu w roku szkolnym 2014/2015.

Pliki do pobrania w formacie pdf.

1. Ogłoszenie o zamówieniu ( pobierz ).

2. SIWZ ( pobierz).

3. Opis przedmiotu zamówienia ( pobierz ).

4. Formularz ofertowy ( pobierz ).

5. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP (pobierz ).

6. Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art.24 ust 1 PZP (pobierz).

7. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ( pobierz ).

8. Umowa Nr -wzór ( pobierz ).

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( pobierz 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla z transportem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu, data zamieszczenia 21.11.2013r..

Pliki do pobrania w formacie pdf.

1. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

2. SIWZ ( pobierz ).

3. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia ( pobierz ).

4. Formularz cenowy ( pobierz ).

5. Formularz ofertowy ( pobierz ).

6. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( pobierz ).

7. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( pobierz ).

8. Projekt umowy (pobierz ).

9. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp (pobierz ).

10. Zawiadomienie o wyborze oferty ( pobierz )

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej i stołowki przedszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu w roku szkolnym 2015/2016.

Pliki do pobrania w formacie pdf.

1. Ogłoszenie o zamówieniu ( pobierz ).

2. SIWZ ( pobierz).

3. Opis przedmiotu zamówienia ( pobierz ).

4. Formulary ofertowy ( pobierz ).

5. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy PZP ( pobierz ).

6. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP ( pobierz ).

7. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku pożynależności do grupy kapitałowej ( pobierz ).

8. Umowa ( pobierz ).

9.Zawiadomienie o wyborze oferty ( pobierz ).