Uwaga!!!

W dniach 12.25.03.2020 r. zajęcia unijne zostają zawieszone.

ANEKS NR 2

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18

Okres realizacji zajęć: 27.01.2020 r. – 26.06.2020r.

Beneficjent: Gmina Rusiec

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, tel./fax 43/676 60 21

Lp

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

 

1.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II)

poniedziałek

7.10-7.55

2.

Chemia metodą eksperymentu (II)

poniedziałek

13.45-14.30

3.

Zajęcia rozwijające z matematyki (II)

wtorek

7.10-7.55

4.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I)

wtorek

14.40-15.25

5.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I)

wtorek

7.10-7.55

6.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I)

wtorek

7.10 – 7.55

7.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I)

środa

7.10-7.55

8.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II)

środa

7.10-7.55

9.

Geografia metodą eksperymentu (I)

środa

7.10-7.55

10.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I)

czwartek

7.10 – 7.55

11.

Przyroda metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

12.

Matematyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

7.10-7.55

13.

Chemia metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

14.

Fizyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

14.40-15.25

15.

„Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I)

czwartek

13.45-.14.30

16.

Zajęcia rozwijające z matematyki (I)

czwartek

7.10-7.55

17.

Biologia poprzez eksperyment (I)

piątek

7.10-7.55

18.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II)

piątek

7.10-7.55

19.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III)

piątek

12.50-13.35

20.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III)

piątek

7.10-7.55

21.

„Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I)

piątek

12.50-13.35

 

Informacja
Od dnia 12.02.2010 r. do dnia 21.02.2020 r. zajęcia prowadzone przez p. G. D. nie odbędą się.

 

Zajęcia dodatkowe

03.10.2019 r.

1. Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 3 godziny 13.45 – 16.00

2. Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 13.45 – 14.30 

3. Chemia metodą eksperymentu (II) 2 godziny 14.30 – 16.00

14 .10.2019 r.

1.„Mówię poprawnie”- zajęcia logopedyczne (I) 4 godziny 8.00 – 11.30 

2.Fizyka drogą eksperymentu (I) 4 godziny 8.00 – 11.30 

3.Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 4 godziny 12.00-15.30 

4.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II) 1 godzina 10.00-10.45 

5.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 1 godzina 10.45-11.30 

6.Zajęcia rozwijające z matematyki (II) 1 godzina 11.30 – 12.15 

7.Matematyka drogą eksperymentu (I)1 godzina 12.15 – 13.00 

8.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 8.00 – 8.45 

9.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 8.45-9.30 

10.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 9.30 – 10.15 

11.Biologia poprzez eksperyment (I) 2 godziny 8.00 – 9.30

12.Geografia metodą eksperymentu (I) 2 godziny 9.40 – 11.10

15.10.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (II) 1 godzina 8.00-8.45 

19.10.2019 r.

1.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II) 1 godzina 8.00 - 8.45 

2.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 1 godzina 8.45 - 9.30

3.Zajęcia rozwijające z matematyki (II)1 godzina 9.30 – 10.15 

4.Matematyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 10.15 – 11.00 

5.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 8.00 – 8.45 

6.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 8.45 - 9.30 

7.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 9.30 – 10.15 

8.Biologia poprzez eksperyment (I) 2 godziny 8.00 – 9.30 p. 

9.Geografia metodą eksperymentu (I) 2 godziny 9.40 – 11.10 

22.10.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (II) 1 godzina 8.00 - 8.45 

07.11.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2. Przyroda metodą eksperymentu (I) 1 godzina 13.45 – 14.30 

12.11.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (II) 1 godzina 8.00 – 8.45 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

13.11.2019

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

15.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

16.11.2019 r.

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 2 godziny 7.15- 8.45 

2.Zajęcia rozwijające z matematyki (II) 4 godziny 8.45 – 11.45 

3.Matematyka drogą eksperymentu (I) 2 godziny 11.45 – 13.15 

4.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 8.00 – 8.45 

5.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 8.45 - 9.30 

6.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 9.30 – 10.15 

7.Biologia poprzez eksperyment (I) 2 godziny 8.00 – 9.30 

8.Geografia metodą eksperymentu(I) 2 godziny 9.40 – 11.10 

9. Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 3 godziny 7.30 – 9.45 

10. Przyroda metodą eksperymentu (I) 3 godziny 9.45 – 12.00

11. Chemia metodą eksperymentu (I) 3 godzin 7.30 – 9.45 

12. Chemia metodą eksperymentu (II) 3 godzin 9.45 – 12.00 

18.11.2019

1..Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

19.11.2019

1. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

20.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3.Geografia metodą eksperymentu (I) 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

21.11.2019

1. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

22.11.2019

1. „Uwolnić potencjał” - umiejętność uczenia się -(I)- zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15

3..Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

23.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 3 godziny 8.00 – 10.15

25.11.2019

1..Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

26.11.2019

1. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3.Geografia metodą eksperymentu (I) 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się 

27.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3.Geografia metodą eksperymentu (I) 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

28.11.2019

1. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

29.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

30.11.2019

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 2 godziny 7.15- 8.45 

2.Zajęcia rozwijające z matematyki (II) 2 godziny 8.45 – 10.15 

3.Matematyka drogą eksperymentu (I) 4 godziny 10.15 – 13.15 

4.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 3 godziny 8.00 – 10.15

2.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. Chemia metodą eksperymentu(II) 2 godziny 13.45-15.15 – zajęcia nie odbędą się

3. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się 

3.12.2019

1.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 13.45-14.30-zajęcia nie odbędą się 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się

4. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

4.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

5.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. Chemia metodą eksperymentu(I) 1 godzina 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3. Przyroda metoda eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45-zajęcia nie odbędą się 

4. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

6.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

7.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 3 godziny 8.00 – 10.15

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 4 godziny 7.15-10.15

3. Matematyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 10.15-11.00

9.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. Chemia metodą eksperymentu(II) 2 godziny 13.45-15.15 – zajęcia nie odbędą się

3.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się 

10.12.2019

1.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 13.45-14.30-zajęcia nie odbędą się 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się

4.Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

12.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I) 1 godzina13.45-14.30- zajęcia nie odbędą się

3. Chemia metodą eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45 – zajęcia nie odbędą się

4. Przyroda metoda eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45-zajęcia nie odbędą się 

5. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

6. Zajęcia rozwijające z matematyki (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się

13.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

3. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się

16.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

2. Chemia metodą eksperymentu(II) 2 godziny 13.45-15.15 – zajęcia nie odbędą się

3.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się 

4. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się

17.12.2019

1. Zajęcia rozwijające z matematyki(II) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się 

2.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 13.45-14.30-zajęcia nie odbędą się 

3.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

4. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się 

5.Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 2 godziny 15.25-16.55

6.Zajęcia rozwijające z matematyki (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się

18.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

19.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I) 1 godzina13.45-14.30- zajęcia nie odbędą się

3. Chemia metodą eksperymentu(I)2 godziny 7.10-8.45 – zajęcia nie odbędą się

3. Przyroda metoda eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45-zajęcia nie odbędą się

4. Fizyka drogą eksperymentu (I) 2 godziny 15.25-16.55

5.Zajęcia rozwijające z matematyki (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się

20.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15

3. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się

4. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

09.01.2020

1.Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10 – 7.55 – zajęcia nie odbędą się 

2. Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 8.00 – 8.45 – zajęcia nie odbędą się

10.01.2020

1. Biologia poprzez eksperyment (I) 1 godzina 7.10 – 7.55 – zajęcia nie odbędą się

II SEMESTR 2019/2020

Od dnia 27.01.2020 na czas choroby p. J. K. zajęcia prowadzić będą zgodnie z harmonogramem:

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II) – p. G. D.

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) – p. G. D.

- Zajęcia rozwijające z matematyki (II) – p. G. D.

- Matematyka drogą eksperymentu (I) – p. A. F.

30.01.2020

1. Matematyka drogą eksperymentu (I) – 1 godzina 7.10 – 7.55 – zajęcia nie odbędą się.

AEKS NR 1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18

Okres realizacji zajęć: 01.10.2019 r. – 11.01.2020 r.

Beneficjent: Gmina Rusiec

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, tel./fax 43/676 60 21

Lp

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

 

1.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II)

poniedziałek

7.10-7.55

2.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III)

poniedziałek

13.45-14.30

3.

Chemia metodą eksperymentu (II)

poniedziałek

13.45-14.30

4.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I)

poniedziałek

7.10-7.55

5.

Chemia metodą eksperymentu (II)

poniedziałek

14.30-15.15

6.

„Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I)

poniedziałek

13.45-14.30

( co dwa tygodnie)

7.

Zajęcia rozwijające z matematyki (I)

wtorek

7.10-7.55

8.

Zajęcia rozwijające z matematyki (II)

wtorek

7.10-7.55

9.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I)

wtorek

13.45-14.30

10.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I)

wtorek

14.40-15.25

11.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I)

wtorek

7.10-7.55

12.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I)

wtorek

7.10 – 7.55

13.

Geografia metodą eksperymentu (I)

wtorek

14.40-15.25

14.

Biologia poprzez eksperyment (I)

wtorek

(13.45-14.30)

(co dwa tygodnie)

15.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I)

środa

7.10-7.55

16.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II)

środa

7.10-7.55

17.

Geografia metodą eksperymentu (I)

środa

7.10-7.55

18.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II)

środa

7.10-7.55

19.

Przyroda metodą eksperymentu (I)

czwartek

7.10 – 7.55

20.

Przyroda metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

21.

Matematyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

7.10-7.55

22.

Chemia metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

23.

Fizyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

14.40-15.25

23.

„Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I)

czwartek

13.45-.14.30

24.

Zajęcia rozwijające z matematyki (I)w

czwartek

7.10-7.55

25.

Chemia metodą eksperymentu (I)

czwartek

7.10-7.55

26.

Biologia poprzez eksperyment (I)

piątek

7.10-7.55

27.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II)

piątek

7.10-7.55

28.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III)

piątek

12.50-13.35

29.

„Mówię poprawnie”- zajęcia logopedyczne

piątek

13.45-14.30

(co dwa tygodnie)

30.

„Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I)

piątek

12.50-13.35

31.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I)

piątek

7.10-7.55