Dodatkowe zajęcia z projektu w kwietniu:
Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - I grupa ( EM):
2.04.2019 r. godz. 15.15 - 16.00
3.04.2019 r. godz. 14.20 - 15.05
5.04.2019 r. - godz. 14.30 - 15.15
23.04.2019 r. - godz. 8.00 - 9.30

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości II grupa (EM):
1.04.2019 r. - godz. 13.35 - 14.20
3.04.2019 r. - godz. 13.35 - 14.20
4.04.2019 r. - godz. 14.30 - 15.15
5.04.2019 r. - godz. 12.35 - 13.20
23.04.2019 r. - godz. 9.30 - 11.00

26.04.2019 r. - 7.10-7.55-Zajęcia wyrównawcze z matematyki - I gr. (GD)

04.04.2019r.-14.35-15.20 -Zajęcia wyrównawcze z matematyki -III gr.(JK)

24.04.2019-14.35-15.20-Zajęcia wyrównawcze z matamatyki-III gr(JK)

3.04.2019-14.35-15.20-Zajęcia rozwijajace z matematyki-IIgr(JK)

25.04.2019-14.35-15.20-Zajęcia rozwijajace z matematyki-IIgr(JK)

3.04.2019-7.10-7.55-Matematyka drogą eksperymentu-Igr-(JK)

Dodatkowe zajęcia w dniu 2.05.2019 r.:

Godziny oraz grupy:
7.00 – 9.15Â - "Uwolnić potencjał" umiejętności uczenia się - gr.I-(AA)
9.15 – 10.45 – Przyroda metodą eksperymentu - gr. I-(AA)
10.45 – 12.15 –Zajęcia wyrównawcze z przyrody- gr.I-(AA)

7.00 – 9.15 – Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości- gr. I-(EM)
9.15 – 11.30 – Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości-gr. II-(EM)

8.00 – 9.30 – Zajęcia wyrównawcze z fizyki -gr. I-(MM)

10.00 – 10.45 – Zajęcia rozwijające z matematyki - gr.II (J.K.)
10.45 – 11.30 – Matematyka drogą eksperymentu- gr.I (J.K.)

8.30 – 10.00 – Biologia poprzez eksperyment- gr.I(GK)
10.00 – 11.30 – Geografia metodą eksperymentu- gr.I-(GK)

13.00 – 13.45 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki- gr.I (G.D.)
13.45 – 14.30 – Zajęcia rozwijające z matematyki-gr.I(G.D.)

Ogłoszenie

W dniu 8.05.2019 r. zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości- (EM)
godz. 13.35 - 14.20 grupa I,
godz. 14.20-15.05 grupa II

Ogłoszenie

W dniu 14.05.2019 r. zajęcia z Geografia metodą eksperymentu - nie odbędą się. Zostaną odrobione 15.05.2019 r. Godzina bez zmian-(GK)


Od dnia 16.05.2019 r. do końca roku szkolnego zajęcia - "Uwolnić potencjał"  umiejętność uczenia się -odbywać się będą w każdy czwartek, w godzinach 7.00-7.45 oraz 8.00-8.45.(AA)

Zajęcia z Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z dnia 23.05.2019 r. zostają odwołane. Będa odrobione w innym terminie(IK)

Dodatkowe zajęcia z Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości w dniu  23.05.2019 r. godz. 14.30-15.15 grupa I oraz 15.15-16.00 grupa II odbędą się poza ZS-P w Ruścu-(EM)

Dodatkowe terminy: Zajęcia wyrównawcze z fizyki- (MM)

gr.1:
28.05.2019 r. - godz. 13.45-14.30
29.05.2019 r. - godz. 14.35-15.20
04.06.2019 r. - godz. 13.45-14.30
05.06.2019 r. - godz. 14.35-15.20

W dniu 28.05.2019 r. zajęcia z Chemia metodą eksperymentu- gr. II nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.(MP)

Dodatkowe zajęcia:

13.06.2019r. dodatkowe zajęcia z Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - gr. I godz. 12.45 - 14.15, gr.II godz. 14.15 - 15.45 odbędą się poza ZS-P w Ruścu - (EM)

Dodatkowe zajęcia:

14.06.2019r. godz. 7.10-7.55 - Zajęcia rozwijające z matematyki (G.D.).
21.06.2019r. godz. 7.00-7.45, 7.45-8.30 logopedia
21.06.2019r. godz. 7.00-7.45 przedsiębiorczość gr. I, godz. 7.45-8.30 przedsiębiorczość gr. II

25.06.2019 r.:
godz. 8.20-9.05 zajęcia rozwijające z matematyki -gr.I-(GD)
godz. 9.10 -9.50 zajęcia wyrównawcze z matematyki-gr.I-(GD)
godz. 8.30-10.00 logopedia

godz. 7.00-8.30 przedsiębiorczość gr. I, godz. 8.30-10.00 przedsiębiorczość gr. II

godz. 7.45-8.30 zaj.wyr. z matematyki (J.K.), godz. 8.30-9.15 zaj.rozw. z matematyki (J.K.), godz. 9.15-10.00 matematyka metodą eksperymentu (J.K.)

godz. 7.45 – 10.00 - "Uwolnić potencjał" umiejętności uczenia się - gr.I-(A.A.)
godz. 7.45-10.00 chemia metodą eksperymentu (M.P.)