alt

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

 

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18

Okres realizacji zajęć: 01.04.2019 r. – 21.06.2019 r.

Beneficjent: Gmina Rusiec

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

ul.Wieluńska 33 97-438 Rusiec tel. /fax43/6766021

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Przedsiębiorczość

Poniedziałek

7:00 – 7:45

2.

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek

7:10 – 7:55

3.

Przedsiębiorczość

Wtorek

7:00 – 7:45

4.

Geografia eksperymentalna

Wtorek

7:10 – 7:55

5.

Matematyka rozwijająca

Wtorek

7:10 – 7:55

6.

Chemia eksperymentalna

Wtorek

13:45 – 14:30

7.

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Wtorek

13:45 – 14:30

8.

Chemia eksperymentalna

Wtorek

14:40 – 15:25

9.

Matematyka zajęcia rozwijające

Środa

7:10 – 7:55

10.

Przyroda eksperymentalna

Środa

8:00 – 8:45

11.

Przyroda zajęcia wyrównawcze

Środa

13:45 – 14:30

12.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Środa

13:45 – 14:30

13.

Logopedia

Środa

13:45 – 14:30

14.

Fizyka

Środa

13:45 – 14:30

15.

Fizyka zajęcia wyrównawcze

Czwartek

7:10 – 7:55

16.

Rozwijanie umiejętności uczenia się

Czwartek

8:00 – 8:45

17.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Czwartek

13:45 – 14:30

18.

Biologia

Piątek

7:10 – 7:55

19.

Matematyka eksperymentalna

Piątek

7:10 – 7:55

20.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Piątek

7:10 – 7:55

21.

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Piątek

8:00 – 8:45

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

Od dnia 23.04.2019 r. zajęcia zostają wznowione. Zapraszamy.