Home Projekty unijne
Projekty unijne

INFORMACJA

Wszystkie zajęcia unijne zostają zawieszone do czasu, kiedy uczniowie wrócą do normalnego trybu nauki szkolnej.

 

Uwaga!!!

W dniach 12.25.03.2020 r. zajęcia unijne zostają zawieszone.

ANEKS NR 2

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18

Okres realizacji zajęć: 27.01.2020 r. – 26.06.2020r.

Beneficjent: Gmina Rusiec

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, tel./fax 43/676 60 21

Lp

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

 

1.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II)

poniedziałek

7.10-7.55

2.

Chemia metodą eksperymentu (II)

poniedziałek

13.45-14.30

3.

Zajęcia rozwijające z matematyki (II)

wtorek

7.10-7.55

4.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I)

wtorek

14.40-15.25

5.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I)

wtorek

7.10-7.55

6.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I)

wtorek

7.10 – 7.55

7.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I)

środa

7.10-7.55

8.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II)

środa

7.10-7.55

9.

Geografia metodą eksperymentu (I)

środa

7.10-7.55

10.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I)

czwartek

7.10 – 7.55

11.

Przyroda metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

12.

Matematyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

7.10-7.55

13.

Chemia metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

14.

Fizyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

14.40-15.25

15.

„Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I)

czwartek

13.45-.14.30

16.

Zajęcia rozwijające z matematyki (I)

czwartek

7.10-7.55

17.

Biologia poprzez eksperyment (I)

piątek

7.10-7.55

18.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II)

piątek

7.10-7.55

19.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III)

piątek

12.50-13.35

20.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III)

piątek

7.10-7.55

21.

„Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I)

piątek

12.50-13.35

 

Informacja
Od dnia 12.02.2010 r. do dnia 21.02.2020 r. zajęcia prowadzone przez p. G. D. nie odbędą się.

 

Zajęcia dodatkowe

03.10.2019 r.

1. Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 3 godziny 13.45 – 16.00

2. Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 13.45 – 14.30 

3. Chemia metodą eksperymentu (II) 2 godziny 14.30 – 16.00

14 .10.2019 r.

1.„Mówię poprawnie”- zajęcia logopedyczne (I) 4 godziny 8.00 – 11.30 

2.Fizyka drogą eksperymentu (I) 4 godziny 8.00 – 11.30 

3.Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 4 godziny 12.00-15.30 

4.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II) 1 godzina 10.00-10.45 

5.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 1 godzina 10.45-11.30 

6.Zajęcia rozwijające z matematyki (II) 1 godzina 11.30 – 12.15 

7.Matematyka drogą eksperymentu (I)1 godzina 12.15 – 13.00 

8.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 8.00 – 8.45 

9.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 8.45-9.30 

10.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 9.30 – 10.15 

11.Biologia poprzez eksperyment (I) 2 godziny 8.00 – 9.30

12.Geografia metodą eksperymentu (I) 2 godziny 9.40 – 11.10

15.10.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (II) 1 godzina 8.00-8.45 

19.10.2019 r.

1.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II) 1 godzina 8.00 - 8.45 

2.Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 1 godzina 8.45 - 9.30

3.Zajęcia rozwijające z matematyki (II)1 godzina 9.30 – 10.15 

4.Matematyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 10.15 – 11.00 

5.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 8.00 – 8.45 

6.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 8.45 - 9.30 

7.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 9.30 – 10.15 

8.Biologia poprzez eksperyment (I) 2 godziny 8.00 – 9.30 p. 

9.Geografia metodą eksperymentu (I) 2 godziny 9.40 – 11.10 

22.10.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (II) 1 godzina 8.00 - 8.45 

07.11.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2. Przyroda metodą eksperymentu (I) 1 godzina 13.45 – 14.30 

12.11.2019 r.

1. Chemia metodą eksperymentu (II) 1 godzina 8.00 – 8.45 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

13.11.2019

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

15.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

16.11.2019 r.

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 2 godziny 7.15- 8.45 

2.Zajęcia rozwijające z matematyki (II) 4 godziny 8.45 – 11.45 

3.Matematyka drogą eksperymentu (I) 2 godziny 11.45 – 13.15 

4.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 8.00 – 8.45 

5.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 8.45 - 9.30 

6.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 9.30 – 10.15 

7.Biologia poprzez eksperyment (I) 2 godziny 8.00 – 9.30 

8.Geografia metodą eksperymentu(I) 2 godziny 9.40 – 11.10 

9. Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 3 godziny 7.30 – 9.45 

10. Przyroda metodą eksperymentu (I) 3 godziny 9.45 – 12.00

11. Chemia metodą eksperymentu (I) 3 godzin 7.30 – 9.45 

12. Chemia metodą eksperymentu (II) 3 godzin 9.45 – 12.00 

18.11.2019

1..Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

19.11.2019

1. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

20.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3.Geografia metodą eksperymentu (I) 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

21.11.2019

1. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

22.11.2019

1. „Uwolnić potencjał” - umiejętność uczenia się -(I)- zajęcia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15

3..Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

23.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 3 godziny 8.00 – 10.15

25.11.2019

1..Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

26.11.2019

1. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3.Geografia metodą eksperymentu (I) 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się 

27.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3.Geografia metodą eksperymentu (I) 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

28.11.2019

1. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

29.11.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

30.11.2019

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 2 godziny 7.15- 8.45 

2.Zajęcia rozwijające z matematyki (II) 2 godziny 8.45 – 10.15 

3.Matematyka drogą eksperymentu (I) 4 godziny 10.15 – 13.15 

4.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 3 godziny 8.00 – 10.15

2.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. Chemia metodą eksperymentu(II) 2 godziny 13.45-15.15 – zajęcia nie odbędą się

3. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się 

3.12.2019

1.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 13.45-14.30-zajęcia nie odbędą się 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się

4. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

4.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

5.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. Chemia metodą eksperymentu(I) 1 godzina 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3. Przyroda metoda eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45-zajęcia nie odbędą się 

4. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

6.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

7.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 3 godziny 8.00 – 10.15

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) 4 godziny 7.15-10.15

3. Matematyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 10.15-11.00

9.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. Chemia metodą eksperymentu(II) 2 godziny 13.45-15.15 – zajęcia nie odbędą się

3.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się 

10.12.2019

1.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 13.45-14.30-zajęcia nie odbędą się 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się

4.Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 15.25-16.10

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się 

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

12.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I) 1 godzina13.45-14.30- zajęcia nie odbędą się

3. Chemia metodą eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45 – zajęcia nie odbędą się

4. Przyroda metoda eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45-zajęcia nie odbędą się 

5. Fizyka drogą eksperymentu (I) 1 godzina 15.25-16.10

6. Zajęcia rozwijające z matematyki (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się

13.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15 

3. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się

16.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15

2. Chemia metodą eksperymentu(II) 2 godziny 13.45-15.15 – zajęcia nie odbędą się

3.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się 

4. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się

17.12.2019

1. Zajęcia rozwijające z matematyki(II) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się 

2.Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I) 1 godzina 13.45-14.30-zajęcia nie odbędą się 

3.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

4. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 14.40-15.25- zajęcia nie odbędą się 

5.Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 2 godziny 15.25-16.55

6.Zajęcia rozwijające z matematyki (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się

18.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30 

2.Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II) 7.10-7.55 – zajęcia nie odbędą się

3. Geografia drogą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

19.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II) 1 godzina 14.30 – 15.15 

2. „Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I) 1 godzina13.45-14.30- zajęcia nie odbędą się

3. Chemia metodą eksperymentu(I)2 godziny 7.10-8.45 – zajęcia nie odbędą się

3. Przyroda metoda eksperymentu(I) 2 godziny 7.10-8.45-zajęcia nie odbędą się

4. Fizyka drogą eksperymentu (I) 2 godziny 15.25-16.55

5.Zajęcia rozwijające z matematyki (I) 1 godzina 7.10-7.55-zajęcia nie odbędą się

20.12.2019

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III) 1 godzina 13.45 – 14.30

2.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I) 1 godzina 14.30 – 15.15

3. „Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I) 1 godzina 12.50-13.35- zajęcia nie odbędą się

4. Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I) 1 godzina 7.10-7.55- zajęcia nie odbędą się

09.01.2020

1.Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 7.10 – 7.55 – zajęcia nie odbędą się 

2. Chemia metodą eksperymentu (I) 1 godzina 8.00 – 8.45 – zajęcia nie odbędą się

10.01.2020

1. Biologia poprzez eksperyment (I) 1 godzina 7.10 – 7.55 – zajęcia nie odbędą się

II SEMESTR 2019/2020

Od dnia 27.01.2020 na czas choroby p. J. K. zajęcia prowadzić będą zgodnie z harmonogramem:

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II) – p. G. D.

- Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III) – p. G. D.

- Zajęcia rozwijające z matematyki (II) – p. G. D.

- Matematyka drogą eksperymentu (I) – p. A. F.

30.01.2020

1. Matematyka drogą eksperymentu (I) – 1 godzina 7.10 – 7.55 – zajęcia nie odbędą się.

AEKS NR 1

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18

Okres realizacji zajęć: 01.10.2019 r. – 11.01.2020 r.

Beneficjent: Gmina Rusiec

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, tel./fax 43/676 60 21

Lp

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

 

1.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II)

poniedziałek

7.10-7.55

2.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III)

poniedziałek

13.45-14.30

3.

Chemia metodą eksperymentu (II)

poniedziałek

13.45-14.30

4.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I)

poniedziałek

7.10-7.55

5.

Chemia metodą eksperymentu (II)

poniedziałek

14.30-15.15

6.

„Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I)

poniedziałek

13.45-14.30

( co dwa tygodnie)

7.

Zajęcia rozwijające z matematyki (I)

wtorek

7.10-7.55

8.

Zajęcia rozwijające z matematyki (II)

wtorek

7.10-7.55

9.

Zajęcia wyrównawcze z przyrody (I)

wtorek

13.45-14.30

10.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki (I)

wtorek

14.40-15.25

11.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (I)

wtorek

7.10-7.55

12.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (I)

wtorek

7.10 – 7.55

13.

Geografia metodą eksperymentu (I)

wtorek

14.40-15.25

14.

Biologia poprzez eksperyment (I)

wtorek

(13.45-14.30)

(co dwa tygodnie)

15.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I)

środa

7.10-7.55

16.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości (II)

środa

7.10-7.55

17.

Geografia metodą eksperymentu (I)

środa

7.10-7.55

18.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II)

środa

7.10-7.55

19.

Przyroda metodą eksperymentu (I)

czwartek

7.10 – 7.55

20.

Przyroda metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

21.

Matematyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

7.10-7.55

22.

Chemia metodą eksperymentu (I)

czwartek

8.00-8.45

23.

Fizyka drogą eksperymentu (I)

czwartek

14.40-15.25

23.

„Mówię poprawnie” zajęcia logopedyczne (I)

czwartek

13.45-.14.30

24.

Zajęcia rozwijające z matematyki (I)w

czwartek

7.10-7.55

25.

Chemia metodą eksperymentu (I)

czwartek

7.10-7.55

26.

Biologia poprzez eksperyment (I)

piątek

7.10-7.55

27.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (II)

piątek

7.10-7.55

28.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (III)

piątek

12.50-13.35

29.

„Mówię poprawnie”- zajęcia logopedyczne

piątek

13.45-14.30

(co dwa tygodnie)

30.

„Uwolnić potencjał”- umiejętność uczenia się (I)

piątek

12.50-13.35

31.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I)

piątek

7.10-7.55

 

 

Dodatkowe terminy:

9.09.2019 r. rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości: grupa I godz. 7.00-7.45, grupa II godz. 14.30-15.15

 

 

alt

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

realizowanych w ramach projektu

„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA UCZNIÓW W GMINIE RUSIEC”

 

NR PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-0148/18

Okres realizacji zajęć: 01.04.2019 r. – 21.06.2019 r.

Beneficjent: Gmina Rusiec

Nazwa Szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ruścu

ul.Wieluńska 33 97-438 Rusiec tel. /fax43/6766021

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

1.

Przedsiębiorczość

Poniedziałek

7:00 – 7:45

2.

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek

7:10 – 7:55

3.

Przedsiębiorczość

Wtorek

7:00 – 7:45

4.

Geografia eksperymentalna

Wtorek

7:10 – 7:55

5.

Matematyka rozwijająca

Wtorek

7:10 – 7:55

6.

Chemia eksperymentalna

Wtorek

13:45 – 14:30

7.

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Wtorek

13:45 – 14:30

8.

Chemia eksperymentalna

Wtorek

14:40 – 15:25

9.

Matematyka zajęcia rozwijające

Środa

7:10 – 7:55

10.

Przyroda eksperymentalna

Środa

8:00 – 8:45

11.

Przyroda zajęcia wyrównawcze

Środa

13:45 – 14:30

12.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Środa

13:45 – 14:30

13.

Logopedia

Środa

13:45 – 14:30

14.

Fizyka

Środa

13:45 – 14:30

15.

Fizyka zajęcia wyrównawcze

Czwartek

7:10 – 7:55

16.

Rozwijanie umiejętności uczenia się

Czwartek

8:00 – 8:45

17.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Czwartek

13:45 – 14:30

18.

Biologia

Piątek

7:10 – 7:55

19.

Matematyka eksperymentalna

Piątek

7:10 – 7:55

20.

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Piątek

7:10 – 7:55

21.

Matematyka zajęcia wyrównawcze

Piątek

8:00 – 8:45

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

Od dnia 23.04.2019 r. zajęcia zostają wznowione. Zapraszamy.

 

Dodatkowe zajęcia z projektu w kwietniu:
Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - I grupa ( EM):
2.04.2019 r. godz. 15.15 - 16.00
3.04.2019 r. godz. 14.20 - 15.05
5.04.2019 r. - godz. 14.30 - 15.15
23.04.2019 r. - godz. 8.00 - 9.30

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości II grupa (EM):
1.04.2019 r. - godz. 13.35 - 14.20
3.04.2019 r. - godz. 13.35 - 14.20
4.04.2019 r. - godz. 14.30 - 15.15
5.04.2019 r. - godz. 12.35 - 13.20
23.04.2019 r. - godz. 9.30 - 11.00

26.04.2019 r. - 7.10-7.55-Zajęcia wyrównawcze z matematyki - I gr. (GD)

04.04.2019r.-14.35-15.20 -Zajęcia wyrównawcze z matematyki -III gr.(JK)

24.04.2019-14.35-15.20-Zajęcia wyrównawcze z matamatyki-III gr(JK)

3.04.2019-14.35-15.20-Zajęcia rozwijajace z matematyki-IIgr(JK)

25.04.2019-14.35-15.20-Zajęcia rozwijajace z matematyki-IIgr(JK)

3.04.2019-7.10-7.55-Matematyka drogą eksperymentu-Igr-(JK)

Dodatkowe zajęcia w dniu 2.05.2019 r.:

Godziny oraz grupy:
7.00 – 9.15Â - "Uwolnić potencjał" umiejętności uczenia się - gr.I-(AA)
9.15 – 10.45 – Przyroda metodą eksperymentu - gr. I-(AA)
10.45 – 12.15 –Zajęcia wyrównawcze z przyrody- gr.I-(AA)

7.00 – 9.15 – Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości- gr. I-(EM)
9.15 – 11.30 – Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości-gr. II-(EM)

8.00 – 9.30 – Zajęcia wyrównawcze z fizyki -gr. I-(MM)

10.00 – 10.45 – Zajęcia rozwijające z matematyki - gr.II (J.K.)
10.45 – 11.30 – Matematyka drogą eksperymentu- gr.I (J.K.)

8.30 – 10.00 – Biologia poprzez eksperyment- gr.I(GK)
10.00 – 11.30 – Geografia metodą eksperymentu- gr.I-(GK)

13.00 – 13.45 – Zajęcia wyrównawcze z matematyki- gr.I (G.D.)
13.45 – 14.30 – Zajęcia rozwijające z matematyki-gr.I(G.D.)

Ogłoszenie

W dniu 8.05.2019 r. zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia z Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości- (EM)
godz. 13.35 - 14.20 grupa I,
godz. 14.20-15.05 grupa II

Ogłoszenie

W dniu 14.05.2019 r. zajęcia z Geografia metodą eksperymentu - nie odbędą się. Zostaną odrobione 15.05.2019 r. Godzina bez zmian-(GK)


Od dnia 16.05.2019 r. do końca roku szkolnego zajęcia - "Uwolnić potencjał"  umiejętność uczenia się -odbywać się będą w każdy czwartek, w godzinach 7.00-7.45 oraz 8.00-8.45.(AA)

Zajęcia z Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z dnia 23.05.2019 r. zostają odwołane. Będa odrobione w innym terminie(IK)

Dodatkowe zajęcia z Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości w dniu  23.05.2019 r. godz. 14.30-15.15 grupa I oraz 15.15-16.00 grupa II odbędą się poza ZS-P w Ruścu-(EM)

Dodatkowe terminy: Zajęcia wyrównawcze z fizyki- (MM)

gr.1:
28.05.2019 r. - godz. 13.45-14.30
29.05.2019 r. - godz. 14.35-15.20
04.06.2019 r. - godz. 13.45-14.30
05.06.2019 r. - godz. 14.35-15.20

W dniu 28.05.2019 r. zajęcia z Chemia metodą eksperymentu- gr. II nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.(MP)

Dodatkowe zajęcia:

13.06.2019r. dodatkowe zajęcia z Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - gr. I godz. 12.45 - 14.15, gr.II godz. 14.15 - 15.45 odbędą się poza ZS-P w Ruścu - (EM)

Dodatkowe zajęcia:

14.06.2019r. godz. 7.10-7.55 - Zajęcia rozwijające z matematyki (G.D.).
21.06.2019r. godz. 7.00-7.45, 7.45-8.30 logopedia
21.06.2019r. godz. 7.00-7.45 przedsiębiorczość gr. I, godz. 7.45-8.30 przedsiębiorczość gr. II

25.06.2019 r.:
godz. 8.20-9.05 zajęcia rozwijające z matematyki -gr.I-(GD)
godz. 9.10 -9.50 zajęcia wyrównawcze z matematyki-gr.I-(GD)
godz. 8.30-10.00 logopedia

godz. 7.00-8.30 przedsiębiorczość gr. I, godz. 8.30-10.00 przedsiębiorczość gr. II

godz. 7.45-8.30 zaj.wyr. z matematyki (J.K.), godz. 8.30-9.15 zaj.rozw. z matematyki (J.K.), godz. 9.15-10.00 matematyka metodą eksperymentu (J.K.)

godz. 7.45 – 10.00 - "Uwolnić potencjał" umiejętności uczenia się - gr.I-(A.A.)
godz. 7.45-10.00 chemia metodą eksperymentu (M.P.)