Home Dokumenty

Rady dla rodziców

Zachowania jakie pomagają w adaptacji:

1. Nie przeciągaj pożegnania w nieskończoność, pomóż dziecku rozebrać się, zaprowadź do sali,

pożegnaj się, pocałuj je i wyjdź;

2.Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć raz, będzie

wiedziało, że łzami można wszystko wymusić, daj mu „kawałek domu” - może to być np.:ulubiona przytulanka lub zdjęcie mamy;

3. Nie obiecuj, jeśli pójdziesz do przedszkola to coś dostaniesz, kiedy będziesz odbierać dziecko,

możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania;

4. Kontroluj się, co mówisz. Staraj się mówić o przedszkolu z wydźwiękiem pozytywnym, a nie

negatywnym, nie odbieraj ewentualnych uwag, obserwacji czy sugestii nauczycielki jako ataku na

Ciebie czy Twoje dziecko;

5.Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w

przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres;

6. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do

przedszkola tato, rozstania z tatą są mniej bolesne;

7. Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem, twój niepokój może udzielić się

dziecku;

8.Ubieraj dziecko „na cebulkę” i wygodnie, aby łatwo mu było samemu się obsłużyć;

9. Zawsze dotrzymuj danego dziecku słowa, pamiętaj że nie ma jeszcze poczucia czasu, ale kojarzy fakty z wydarzeniami;

10. Postaraj się ujednolicić rytm dnia w domu z przedszkolnym;

11.Dostarcz dziecku, zanim pójdzie do przedszkola, doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, bycia bez mamy, stopniowo wydłużając czas rozstania;

12. Jeśli mimo wszystko ma problemy podczas rozstania okaż zrozumienie, a nie zniecierpliwienie oraz postaraj się znaleźć jak najwięcej czasu na bycie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola.

13. Wykaż zrozumienie dla mogących się zdarzyć „wpadek”, takich jak pobrudzenie ubrania czy

majteczek, porozmawiaj o przyczynach wypadku zarówno z dzieckiem jak i nauczycielką,

ponieważ przyczyny mogą być bardzo różne.

14. Pamiętaj i wierz w to, że z każdym dniem będzie lepiej !!!

 

Adaptację utrudniają:

* niepewność decyzji,

* brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu,

* wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia,

* nieznajomość placówki,

* brak jasnych reguł, zmienność decyzji,

* traktowanie dziecka przedmiotowo,

* brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi,

* nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,

* "złe" przyzwyczajenia dziecka (zasypianie z dzieckiem),

* "rzucanie na głęboką wodę" - pełny wymiar godzin ,

* straszenie przedszkolem,

* pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie- brak czasu dla dziecka, zabieganie,

* brak zrozumienia dla trudnych zachować dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie.