Home Dokumenty

Plan współpracy z rodzicami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ruścu

                   Publiczne  Przedszkole

                                 na rok szkolny 2016/2017

 

Forma współpracy

Sposoby
realizacji

Termin

Osoba

odpowiedzialna

Uwagi

 

Zebrania

 ogólne

 

1. Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola-  regulaminem, koncepcją przedszkola,

2. Zapoznanie rodziców z wymaganiami Podstawy Programowej.

3.   Omówienie organizacji pracy w placówce na bieżący rok szkolny.

 4.Ustalenie imprez, wycieczek i uroczystości przedszkolnych.

5. Powołanie  Rady Rodziców.

6. Ustalenie dowozu dzieci z okolicznych miejscowości.

7. Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć dodatkowych:

 a) jęz. angielski

 b) religia

 c) zajęcia artystyczne

d) logopedia

e) zajęcia rewalidacyjne

8.Pedagogizacja rodziców:

 a) spotkanie z psychologiem- referat na temat:,, Potrzeby psychiczne dziecka a role wychowawcze rodziców”

b) spotkanie z logopedą- referat na temat:

,, Wzbogacenie wiedzy rodziców z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych”

9. Zapoznanie rodziców z wynikami ewaluacji prowadzonej w roku szk. 2015/16.

10. Poznanie oczekiwań rodziców na rok szkolny- propozycje, sposoby realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców

 

 

 

    IX

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

      X

 

 

    IX

 

 

 

  

 

   

 

  

 

Wychowawcy       grup

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 psycholog   

 

 

 

     logopeda

 

 

wychowawcy grup

 

Zebrania grupowe

                 3-  4latki

1. Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia, Programem wychowania  przedszkolnego- dobre praktyki ,, Od zabawy do nauki”, oraz programami:

 a) wychowawczy i profilaktyki

 b) wych.-dyd.-opiekuńczy

 

  

IX

 

   

L. Kozieł

J.Rychlewska

 

 

                                                                                   -1-