Home Dokumenty

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W RUŚCU

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

FORMY

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOW.

TERMINY

UWAGI

I. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełchatowie

1.Przeprowadzenie wstępnej diagnozy  w grupie 5-latków i 6-latków- skierowanie dzieci z deficytami do specjalistów

2.Pedagogizacja rodziców z udziałem psychologa,  „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce -jak je wspierać”.

dyrektor

nauczycielki

5,6-latków

 

 

nauczycielki

5,6-latków

wrzesień

 

 

 

 

 

Październik/

listopad

 

 

II. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Ruścu

1.Zaproszenie uczniów klas I na wspólne zajęcia

2.Udział dzieci 6-letnich w lekcjach w klasach I

3.Zaproszenie przyszłych wychowawców klas I na uroczystość pożegnania 6-latków

4.Udział przedszkolaków w przedstawieniach teatralnych organizowanych w szkole

5.Zaproszenie uczniów SP z przygotowanymi spektaklami teatralnymi do przedstawienia dla dzieci w przedszkolu

6.Pogadanka logopedy szkolnego na temat: „Działania wspierające dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”

 

nauczycielki 5,6-latków

j.w.

 

j.w.

 

 

 

v-ce dyrektor

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

nauczycielki 5,6- latkow

maj

 

czerwiec

 

 

 

 

 

w ciągu roku

szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

 

 

 

 

III. Współpraca z Gimnazjum w Ruścu

1.Zaproszenie uczniów i nauczycieli do prezentacji w przedszkolu przygotowanych przedstawień teatralnych

 

1.Zimowe dokarmianie zwierząt i ptaków

- wycieczka

- wspólne zabawy w lesie

- grillowanie z leśnikami,

- słuchanie ciekawostek      

przyrodniczych

dyrektor

 

 

 

 

 

nauczycielki poszczególnych grup

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

styczeń

 

 

IV .Współpraca z Kołem Łowieckim „Kuropatwa”

 

V. Współpraca z władzami Gminy

1.Udział przedstawicieli Gminy, Rady Gminy w uroczystościach przedszkolnych

2.Złożenie życzeń okolicznościowych pracownikom z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

3.Udział dyrektora w sesjach Rady Gminy, rozwiązywanie problemów przedszkola

dyrektor

 

 

 

nauczycielki

 

 

 

 

dyrektor

cały rok

 

 

 

grudzień/ kwiecień

 

 

 

cały rok

 

VI. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ruścu

1.Organizowanie uroczystości przedszkolnych w sali GOK-u

2.Udział dzieci w konkursach organizowanych w GOK-u w Ruścu

3.Złożenie życzeń okolicznościowych z okazji świąt w/w pracownikom

4.Udział przedstawiciela w uroczystościach przedszkolnych

5. Zapraszanie dzieci przedszkolnych na przedstawienia teatralne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane przez GOK

v-ce dyrektor

 

nauczycielki

 

 

nauczycielki

 

 

dyrektor

 

nauczycielki

 

 

v-ce dyrektor

j.w.

 

j.w.

 

 

grudzień/ kwiecień

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

VII. Współpraca z Gminną Biblioteką

1.Udział dzieci w konkursach organizowanych w gminnej Bibliotece

2.Udział dzieci w spotkaniach z książką

3.Złożenie życzeń okolicznościowych pracownikom biblioteki

nauczycielki

cały rok

 

 

VIII. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Ruścu

 

1.Złożenie życzeń okolicznościowych z okazji Dnia Służby Zdrowia

2.Organizowanie spotkań z pielęgniarką, stomatologiem

Pokaz prawidłowego szczotkowania zębów.

3.Wycieczka do Ośrodka Zdrowia

 

dyrektor/ nauczycielki

 

nauczycielki

 

nauczycielki

 

kwiecień

 

j.w.

 

j.w.

 

 

IX. Współpraca z zakładami pracy

1.Zaproszenie przedstawicieli na uroczystości przedszkolne

2.Złożenie życzeń okolicznościowych

3.Pozyskanie sponsorów dla naszej placówki

4.Wycieczki do zakładów pracy:

- Urzędu Gminy

- Urzędu Pocztowego

- sklepu

- zakładu fryzjerskiego

- zakładu krawieckiego

- gospodarstwa rolnego

- gospodarstwa

  agroturystycznego itp.

5.Organizowanie spotkań z:

- pracownikiem poczty

- górnikiem

itp.

v-ce dyrektor

 

dyrektor/ nauczycielki

 

 

nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielki

 

 

v-ce dyrektor

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 grudzień

 

X. Współpraca z OSP

 

 

 

 

 

 

1. Wycieczka do budynku OSP.

- przejazd wozem

  strażackim

- wzbogacanie wiadomości

  na temat ciężkiej i

  niebezpiecznej pracy

  strażaka.

-prezentacja sprzętu strażackiego- przeznaczenie, działanie.

nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Współpraca z policją

 

1.Organizowanie zajęć z udziałem przedstawiciela policji. prelekcje na tematy bezpieczeństwa dzieci w domu, przedszkolu, na  ulicy  itp.

 

 

2.Złożenie  życzeń okolicznościowych

nauczycielki

 

 

dyrekcja/

nauczycielki

wrzesień

 

 

cały rok szkolny

 

XII. Współpraca

z RCCE

 

1. Udział dzieci w konkursach organizowanych przez RCCE, projektach edukacyjnych, profilaktycznych.

 

nauczycielki,

dyrekcja

 

cały rok

 

XIII. Współpraca z „Kubuś Przyjacielem Natury”

1.Udział dzieci w różnorodnych konkursach organizowanych przez „Kubusia Przyjaciela Natury”

nauczycielki

dyrekcja

rodzice

Cały rok

 

XIV.

Współpraca

z SANEPIDEM

i MEN.

1.Udział dzieci w programach i projektach edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych przez 

SANEPID i MEN

 

nauczycielki

dyrekcja,

rodzice

 

 

Cały rok