Home Dokumenty

KONCEPCJA PIĘCIOLETNIEGO  PLANU  ROZWOJU  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUŚCU

ZADANIA  DO  REALIZACJI

OBSZARY BADANIA:

  1. 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA
  2. 2. PROGRAMY NAUCZANIA
  3. 3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
  4. 4. ZARZĄDZANIE

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1. EFEKTY  KSZTAŁCENIA

Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie
z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli

Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie
z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli

Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie
z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli

Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych zgodnie
z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli

Zorganizowanie zajęć
z godzin dyrektorskich mających na celu wszechstronny rozwój dziecka

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego możliwości dzieci oraz ich preferencje do uczenia się w oparciu o nową reformę; prowadzenie zajęć mających na celu wszechstronny rozwój dziecka

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego możliwości dzieci oraz ich preferencje do uczenia się w oparciu o nową reformę.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego uwzględniającego możliwości dzieci oraz ich preferencje do uczenia się w oparciu o nową reformę.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu wszechstronny rozwój ucznia

Prowadzenie zajęć mających na celu wszechstronny rozwój ucznia

Opracowywanie
i wdrażanie kolejnych programów zdrowotnych

Wdrażanie programów zdrowotnych
i profilaktycznych

Wdrażanie programów zdrowotnych
i profilaktycznych

Wdrażanie programów zdrowotnych
i profilaktycznych

Realizacja i ewaluacja kolejnego programu ekologicznego

Propagowanie akcji ekologicznych z udziałem władz samorządowych

Propagowanie akcji ekologicznych z udziałem władz samorządowych

Propagowanie akcji ekologicznych z udziałem władz samorządowych

 

 

Doskonalenie umiejętności nauczycieli i uczniów w procesie aktywnego korzystania z internetu

Doskonalenie umiejętności nauczycieli i uczniów w procesie aktywnego korzystania z internetu

 

 

Efektywne wykorzystywanie wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych mierzących wiedzę i umiejętności uczniów,celem doskonalenia procesu edukacyjnego

Efektywne wykorzystywanie wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych mierzących wiedzę i umiejętności uczniów,celem doskonalenia procesu edukacyjnego

 

 

 

Zwiększenie nacisku na poprawność językową, nie tylko na języku polskin,ale na wszystkich przedmiotach

2.PROGRAMY NAUCZANIA

 

Realizacja programów nauczania i autorskich zapewniających każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów

Realizacja programów nauczania i autorskich zapewniających każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów

Realizacja programów nauczania i autorskich zapewniających każdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów

3.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

Opracowanie programu profilaktyki na podstawie ewaluacji poprzednich programów

Opracowanie programu profilaktyki na podstawie ewaluacji poprzednich programów

Opracowanie programu profilaktyki na podstawie ewaluacji poprzednich programów.

Realizacja planu oświatowo-zdrowotnego

Opracowanie programu profilaktyki na podstawie ewaluacji poprzednich programów.

Realizacja planu oświatowo-zdrowotnego

Zatrudnienie pedagoga lub psychologa

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zaangażowanie większego grona rodziców w życie szkoły

Angażowanie rodziców
w życie szkoły

Angażowanie rodziców
w życie szkoły

Angażowanie rodziców
w życie szkoły

 

Analizowanie na bieżąco problemów wychowawczych w celu planowania i podejmowania odpowiednich działań.

Analizowanie na bieżąco problemów wychowawczych w celu planowania i podejmowania odpowiednich działań

Analizowanie na bieżąco problemów wychowawczych w celu planowania i podejmowania odpowiednich działań

 

Skuteczna współpraca organów szkoły w procesie wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różnorodne formy aktywności uczniów, wspierające ich wszechstronny rozwój

Skuteczna współpraca organów szkoły w procesie wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różnorodne formy aktywności uczniów, wspierające ich wszechstronny rozwój

Skuteczna współpraca organów szkoły w procesie wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różnorodne formy aktywności uczniów, wspierające ich wszechstronny rozwój

 

Realizacja programu koordynatora do spraw bezpieczeństwa

Realizacja programu koordynatora do spraw bezpieczeństwa

Realizacja programu koordynatora do spraw bezpieczeństwa

 

Organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych

Organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych

Organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych

 

Zgodność zapisów statutowych z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, wymagań edukacyjnych

Zgodność zapisów statutowych z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, wymagań edukacyjnych

Zgodność zapisów statutowych z obowiązującymi przepisami prawa. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania, wymagań edukacyjnych

4. ZARZĄDZANIE

Podnoszenie standardu nauczania poprzez doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne

Podnoszenie standardu nauczania poprzez doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne

Podnoszenie standardu nauczania poprzez doposażenie klasopracowni Modernizacja szatni.

Podnoszenie standardu nauczania poprzez doposażenie klasopracowni Modernizacja szatni.

Systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki

Stała aktualizacja biblioteki multimedialnej. Zakup programów i nowoczesnego sprzętu

Stała aktualizacja biblioteki multimedialnej. Zakup programów i nowoczesnego sprzętu

Stała aktualizacja biblioteki multimedialnej. Zakup programów i nowoczesnego sprzętu

Modernizacja szatni

Modernizacja szatni

Systematyczne analizowanie stanu obiektów, pomieszczeń, wyposażanie i podejmowanie działań w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie

Systematyczne analizowanie stanu obiektów, pomieszczeń, wyposażanie i podejmowanie działań w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie

Systematyczne analizowanie stanu obiektów, pomieszczeń, wyposażanie i podejmowanie działań w celu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów – systematyczne uzupełnianie sprzętu sportowego

Systematyczne uzupełnianie sprzętu sportowego

Systematyczne uzupełnianie sprzętu sportowego

Systematyczne uzupełnianie sprzętu sportowego

 

 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami  realizowanymi przez nauczycieli w trakcie awansu zawodowego

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami  realizowanymi przez nauczycieli w trakcie awansu zawodowego

 

Wdrażanie dzieci do aktywnej dbałości o środowisko lokalne

Wdrażanie dzieci do aktywnej dbałości o środowisko lokalne

Wdrażanie dzieci do aktywnej dbałości o środowisko lokalne

Plan opracowała komisja w składzie: Edyta Majchrzak, Agnieszka Stępień, Joanna Sulima – Flaszka, Grzegorz Misiak, Iwona Kurzawa