Home Dokumenty

Plan wycieczekw roku szkolnym 2018 – 2019

   Wycieczki główne

 

1.Wyjazd do MCK ,,Giganty Mocy” w Bełchatowie – oglądanie przedstawienia teatralnego nt. Święta Niepodległości

2. Wycieczka 5-6-latków do  koła łowieckiego ,,Kuropatwa” w Kuźnicy

a) zabawy w lesie

b) słuchanie ciekawostek przyrodniczych

c) dokarmianie zwierząt

d) wspólne grillowanie

3. Wyjazd do kina w Bełchatowie - oglądanie bajki, nabywanie doświadczeń                  w kulturalnym zachowaniu się w miejscach publicznych

 

4. Wycieczka 6-latków wybrana według propozycji rodziców dzieci 6-letnich na zakończenie roku szkolnego.

Wycieczki tematyczne

1. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie - nauka przechodzenia przez jezdnię

2. Wycieczka do parku - poznanie oznak jesieni

3. Wycieczka do sadu - obserwacje i nazywanie drzew owocowych

  1. 4.Wycieczka do lasu - obserwacje drzew w jesiennej szacie
  2. 5.Wycieczka do ogrodu - poznanie wyglądu działki jesienią
  3. 6.Wycieczka na pocztę - poznanie wyglądu poczty i czynności pracowników

7. Wycieczka do lasu – dokarmianie zwierząt w czasie zimy

8. Wycieczka nad rzekę - powitanie wiosny - topienie Marzanny

9. Wycieczka na pobliskie ogródki działkowe - poznanie pracy ludzi na działce wiosną

10. Wycieczka po okolicy - poznanie własnej miejscowości

11. Wycieczka na łąkę - obserwacja przyrody wiosną

12. Wycieczka do jednostki straży pożarnej - poznanie stroju strażaka i wyposażenie
samochodu strażackiego

13. Wycieczka do Publicznej Biblioteki oraz do biblioteki szkolnej - korzystanie z sali komputerowej, czytelni, słuchanie czytanych bajek.

 

 

 

 

 

Plan wycieczek w Publicznym Przedszkolu

w Ruścu w roku szkolnym 2018/2019

    

L.p.

Wycieczka

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Wyjazd do MCK ,,Giganty   Mocy” w Bełchatowie – przedstawienie teatralne nt. Święta Niepodległości pt. ,,Baśnie polskie”

październik

J. Rychlewska

 

2.

Wycieczka 5-6-latków do koła łowieckiego ,,Kuropatwa” – w Kuźnicy - dokarmianie zwierząt

styczeń- luty

D. Bartoszek

3.

Wyjazd do kina w Bełchatowie

maj

D. Krysiak    

4.

Wycieczka 6-latków wybrana według propozycji rodziców dzieci 6-letnich na zakończenie roku szkolnego.

czerwiec

H. Jędrasiak