Home Dokumenty

Dokumenty

Poniżej spis dokumentów do pobrania:

 • Statut Publicznego Przedszkola w Ruścu (pobierz)
 • Statut po zmianach 2017 (pobierz)
 • Aneks do Statutu Publicznego Przedszkola w Ruścu (pobierz)
 • Koncepcja Pracy Przedszkola (pobierz)
 • Podstawa Programowa Wych. Przedsz. 2017 (pobierz)
 • Program Wychowawczy i Profilaktyki Przedszkole 2017/2018 (pobierz)
 • Kalendarz uroczystości 2017-2018 przedszkole (pobierz)
 • Plan wycieczek - przedszkole 2018-2019 (pobierz)
 • Rady dla rodziców dzieci 3-letnich (pobierz)
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania (pobierz)
 • Regulamin Dyżurów (pobierz)
 • Regulamin Pobytu Ucznia (pobierz)
 • Regulamin ZFŚS- (pobierz) (pobierz)
 • Regulamin Funduszu Zdrowotnego (pobierz)
 • Regulamin Stołówki Szkolnej (pobierz)
 • Regulamin Świetlicy (pobierz)
 • Regulamin korzystania z szatni (pobierz)
 • Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i obiektów sportowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ruścu (pobierz)
 • Wzór umowy na wynajem sali gimnastycznej (pobierz)
 • Regulamin egzaminu na kartę rowerową (pobierz)
 • Szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczy SP 2018-2019 (pobierz)
 • Plan Pracy Dyd.-Opiek.-Wych. 2018-2019 (pobierz)
 • Koncepcja Pracy - Plan Rozwoju SP (pobierz)
 • Misja i wizja ZS-P w Ruścu (pobierz)
 • STATUT 2017 (pobierz)
 • Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole (pobierz)
 • Regulamin świetlicy 18/19 (pobierz)
 • Regulamin wycieczek szkolnych (pobierz)