Home Dla uczniów

KONKURS KALIGRAFICZNY

Pisanie piórem podnosi kulturę

Język jest największym skarbem.
Broniąc naszego języka,
bronimy samej istoty naszej kultury.

Jarosław Iwaszkiewicz

REGULAMIN  KONKURSU KALIGRAFICZNEGO

1. Postanowienia ogólne.
Konkurs kaligraficzny organizowany jest przez  ZS-P w Ruścu.
2. Cele Konkursu
a)  propagowanie wśród dzieci i młodzieży reguł poprawnej pisowni oraz
     podnoszenie
     poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego.
b)  propagowanie wśród uczniów kaligrafii.

3. Zasady udziału w Konkursie
a) Konkurs adresowany do uczniów klas 2-3 gimnazjum.
b) Uczniowie wykonują prace przedstawiające wskazany tekst - zapisany piórem
   (wiersz pt. Zaszumiało jesienią Agnieszki Osieckiej).

Wymagania dotyczące prac uczniów:
obowiązkowy format – A4 bez liniatury
technika wykonania – praca napisana piórem
wielkość liter – dowolna (dbałość o właściwe rozplanowanie tekstu)
dopuszczalne jest, by inicjał wykonany został w sposób ozdobny innym narzędziem.

Kryteria oceniania
artystyczna oprawa karty: barwny inicjał – 5 pkt.
poprawność ortograficzna -1 pkt.
staranność – 4 pkt.

4. Terminy Konkursu
- rozpoczęcie konkursu: 9.10.2017 r.
- zakończenie konkursu: 13.10.2017 r.

5. Prace oddajemy do rąk pani Edyty M. lub p. Joanny S.-F.

5. Nagrody
Nagrody zostaną wręczone 16.10.2017 r.

 

 

 

Agnieszka Osiecka Zaszumiało jesienią

Zapłonęło czerwienią,
zaszkodziło marzeniom,
zadudniło, zawisło obłokiem…
Chociaż nie chce się wierzyć –
to od ciebie zależy,
ile będzie jesieni w tym roku…
Czy nas wiatrem zawieje,
czy zabierze nadzieje
i roztopi w zbyt wczesnym półmroku?
Czy uśmiechem jarzębin
krótkie dni nam obrębi
i przyjaznym odezwie się świerszczem?
Czy się smutkiem zadławi
w czarnym kluczu żurawim
i niedobrym pożegna nas wierszem?
Czy nam jakoś przeminie
przy nagrzanym kominie –
będzie śmiać się czy raczej zapłacze?
Czy zmokniętym szarakiem
pójdzie z deszczem na bakier
między drogi pożółkłe i sosny?
Czy jabłuszkiem wesołym
będzie toczyć się kołem,
i dotrwamy, przetrwamy do wiosny.