Home Dla rodziców

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rusiec na rok szkolny 2016/2017

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony

przez Wójta Gminy

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

09. – 31.03.2016 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i

dokumentów potwierdzających spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.

20t ust. 7 ustawy

do 06.04.2016 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 18.04.2016 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20.04.2016 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 25.04.2016 r.