Home Informacje szkolne i przedszkolne dla rodziców

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

 

DATA

TEMATYKA

UWAGI

01 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

14 października 2020 r. (środa)

Dzień KEN

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie
z zapisami Karty Nauczyciela

1 listopada 2020 r.

(niedziela)

Wszystkich Świętych

Dzień ustawowo wolny od pracy

2 listopada 2020 r.

(poniedziałek)

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

11 listopada 2020 r.

(środa)

Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od pracy

12-13 listopada 2020 r.

(czwartek, piątek)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

8-10 grudnia 2020 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

 

do 11 grudnia 2020 r. (piątek)

Zawiadomienie rodziców

o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

 

do 18 grudnia 2020 r. (piątek)

Zawiadomienie rodziców

o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych orazprzewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

do 23 grudnia 2020 r.

(środa)

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny

 

23-31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 stycznia - dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 stycznia 2021 r.

(piątek)

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od pracy

6 stycznia 2021 r.

(środa)

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od pracy

do 18 stycznia 2021 r.

(poniedziałek)

Ustalenie ocen śródrocznych

 

25 stycznia 2021 r.

(poniedziałek)

Śródroczna rada klasyfikacyjna

 

01-14 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

 

marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne

 

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

3 maja 2021 r.

(poniedziałek)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Dzień ustawowo wolny od pracy

do 14 maja 2021 r. (piątek)

Zawiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

 

do 28 maja 2021 r. (piątek)

Zawiadomienie rodziców o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia

 

25, 26, 27 maja 2021

(wtorek,środa,czwartek)

Egzaminy klas ósmych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 7 czerwca 2021 r.

(piątek)

Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne

 

3 czerwca 2020 r.

(czwartek)

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od pracy

4 czerwca 2021 r.

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

do 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Sprawdziany, egzaminy klasyfikacyjne

 1. 1.wynikające z odwołań
  od przewidywanych ocen rocznych
 2. 2.wynikające
  z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,

18 czerwca 2021 r.

Termin wystawienia ocen rocznych

 

22 czerwca 2021 r.

(wtorek)

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

25 czerwca 2021 r.

(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2021 r.
- 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

 

29 czerwca 2021 r. (wtorek)

Termin składania wniosków
o egzaminy poprawkowe oraz odwołań od oceny rocznej wystawionej niezgodnie
z przepisami prawa.

 

25, 26 sierpnia 2021 r.

(środa, czwartek)

Egzaminy poprawkowe

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKONYM 2020 - 2021

 

 

 

 1. I.

pierwszy tydzień września 2020 r.

zebrania klasowe

 1. II.

17 listopada 2020 r.

zebrania klasowe,

możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów

 1. III.

27 stycznia 2021 r.

zebranie podsumowujące I semestr, zebrania klasowe

 1. IV.

24 – 28 maja 2021 r.

zebrania klasowe kl.1 – 3

 1. V.

25 maja 2021 r.

zebrania klasowe kl. 4 – 8,

możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów

 

 

 

 

 

INFORMACJA

W roku szkolnym 2020/2021 składka na radę rodziców wynosi 60 zł.

Pierwsza rata, tj. 30 zł, powinna być wpłacona do dnia 27 listopada 2020 r.

Składki prosimy wpłacać do wychowawców klas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy!

img_20200515_185231660_hdr
img_20200515_185231660_hdr
img_20200515_185251883

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu pragnieserdecznie podziękować wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu, którzy wzięli czynny udział w pracach przy zrywaniu masy bitumicznej z podłogi w sali przedmiotowej w starej części budynku szkoły. Strażacy uczestniczyli w akcji przez cztery popołudnia. Niektórzy zniszczyli przy okazji swój osobisty sprzęt. W pracach wzięli udział:

1. p. Michał Wlazłowski,

2. p. Jan Włodarczyk,

3. p. Arkadiusz Skorupa,

4. p. Wiesław Moszyński,

5. p. Dariusz Ochocki,

6. p. Marek Kałuziak,

7. p. Damian Skorupa,

8. p. Sebastian Moszyński,

9. p. Kamil Podgórniak

10. p. Tomasz Pędziwatr

Pomogliście nam bezinteresownie w tworzeniu lepszych  warunków edukacyjnych dla naszych uczniów.

Z wyrazami uznania dla włożonego wkładu pracy

Dyrekcja ZS-P w Ruścu

 

Informujemy, iż w związku z zaistniałym wypadkiem, na terenie parkingu szkolnego wprowadza się bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów - w godziniach 7.00-15.30, wyłączając pojazdy pracowników ZS-P w Ruścu.

Dyżury pedagogiczne nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu od dnia 01.10.2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina dyżuru

1.

Adamczyk Aneta

piatek

9.50-10.35

2.

Barwaśna Anna

poniedziałek

9.50-10.35

3.

Dolata Grażyna

czwartek

9.50-10.35

4.

Foltyńska Dorota

poniedziałek

9.00-9.45

5.

Foręc Wojciech

czwartek

9.50-10.35

6.

Jachacz Monika

poniedziałek

8.00-8.45

7.

Kamieniak Ilona

poniedziałek

10.45-11.30

8.

Kamieniak Marzena

środa

11.50-12.35

9.

Kieruzel Jolanta

czwartek

8.45-9.30

10.

Kowalska Urszula

wtorek

10.45-11.30

11.

Kubiak Anna

środa

8.55-9.40

12.

Kurzawa Iwona

wtorek

9.40-10.35

13.

Łudczak Teresa

poniedziałek

11.50-12.35

14.

Majchrzak Edyta

środa

9.50-10.35

15.

Nowak Małgorzata

środa

8.00-8.45

16.

Ochocka Ilona

czwartek

9.50-10.35

17.

ks. Rębecki Dariusz

wtorek

9.50-10.35

18.

Puchała Magdalena

wtorek

9.50-10.35

19.

Stępień Agnieszka

środa

10.45-11.30 

20.

Sulima - Flaszka Joanna

poniedziałek

10.45-11.30

21.

Studziński Mariusz

 

 

22.

Trojanowska Anna

środa

10.45-11.30

23.

Trojanowski Robert

środa

9.50-10.35

24.

Ucińska Beata

środa

9.50-10.35

25.

Wlazłowski Artur

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 października 2019 r. uruchomione zostały w szkole nowe skrzynki e-mailowe:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przez pewien czas funkcjonować będą również dotychczasowe skrzynki, ale nadawcy wiadomości na stare skrzynki otrzymają automatycznie informację zwrotną o uruchomieniu nowego adresu.

Informacja dla rodziców

Dzieci powyżej 10 roku życia nie mogą poruszać się po drogach publicznych bez karty rowerowej. Z obowiązku posiadania tego dokumentu zwalnia je dopiero osiągnięcie pełnoletności.

- Artykuł 38 Prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że kierujący ma mieć przy sobie dokument uprawniający do kierowania pojazdem, a rowerzysta jest kierującym pojazdem a więc, co do zasady, taki dokument musi przy sobie mieć. Z kolei ustawa o kierujących pojazdami stanowi w art. 7,że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem jest karta rowerowa.

Młodsze dzieci tylko z opiekunem

Dziecko do 10 roku życia, jeśli jedzie rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane jako pieszy. Tak więc korzysta z chodnika czyprzejścia dla pieszych na tych samych zasadach co pozostali piesi.

Dziecko do 10 roku życia nie powinno samo jeździć, bez opieki na rowerze. Przy kontroli policja przeprowadza z rodzicami rozmowę. Na podstawie art. 96 kodeksu wykroczeń grozi też rodzicom grzywna.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, zwraca się z prośbą o wsparcie naszej działalności, poprzez przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym za rok 2016.

Głównym celem naszej organizacji jest doposażenie w środki dydaktyczne szkół i przedszkola.

Dzięki środkom z 1% podatku poprawiliśmy stan wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisujemy nr

KRS: 0000314891

a w rubryce: cel szczegółowy 1 % wpisujemy: np. klasa nr ........, sala przedszkolna dla grupy ...........