Home Dla rodziców

 

Dla Rodziców

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, zwraca się z prośbą o wsparcie naszej działalności, poprzez przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym za rok 2016.

Głównym celem naszej organizacji jest doposażenie w środki dydaktyczne szkół i przedszkola.

Dzięki  środkom z 1% podatku poprawiliśmy stan wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisujemy nr

KRS: 0000314891

 

a w rubryce: cel szczegółowy 1 % wpisujemy: np. klasa nr ........, sala przedszkolna dla grupy ...........

 

 

 

Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 podlegają obowiązkowi szkolnemu / rocznik 2009/

Druki zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017 znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej –www.zsprusiec.pl

Informacje dla rodziców

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu
na rok szkolny 2016/2017

 

Rodzice dzieci, które zostały przyjęte i uczęszczają do przedszkola
w Ruścu w roku szkolnym 2015/2016 chcący, aby ich dziecko kontynuowało realizację wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu.

Rodzice dzieci, które nie uczęszczają do Publicznego Przedszkola
w ZS-P w Ruścu, a zgłaszają chęć realizowania przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie
ZS-P w Ruścu.

Druki deklaracji oraz wniosku o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 są do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Ruścu oraz na stronie internetowej szkoły
www.zsprusiec.pl
 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 (pobierz)

Zgłoszenie ucznia do SP (pobierz)

Dla Rodziców

 

Godziny konsultacji (pobierz)