Home Informacje szkolne i przedszkolne dla rodziców

Dziękujemy!

img_20200515_185231660_hdr
img_20200515_185231660_hdr
img_20200515_185251883

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu pragnieserdecznie podziękować wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruścu, którzy wzięli czynny udział w pracach przy zrywaniu masy bitumicznej z podłogi w sali przedmiotowej w starej części budynku szkoły. Strażacy uczestniczyli w akcji przez cztery popołudnia. Niektórzy zniszczyli przy okazji swój osobisty sprzęt. W pracach wzięli udział:

1. p. Michał Wlazłowski,

2. p. Jan Włodarczyk,

3. p. Arkadiusz Skorupa,

4. p. Wiesław Moszyński,

5. p. Dariusz Ochocki,

6. p. Marek Kałuziak,

7. p. Damian Skorupa,

8. p. Sebastian Moszyński,

9. p. Kamil Podgórniak

10. p. Tomasz Pędziwatr

Pomogliście nam bezinteresownie w tworzeniu lepszych  warunków edukacyjnych dla naszych uczniów.

Z wyrazami uznania dla włożonego wkładu pracy

Dyrekcja ZS-P w Ruścu

 

Informujemy, iż w związku z zaistniałym wypadkiem, na terenie parkingu szkolnego wprowadza się bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów - w godziniach 7.00-15.30, wyłączając pojazdy pracowników ZS-P w Ruścu.

Dyżury pedagogiczne nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu od dnia 01.10.2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina dyżuru

 1. 1.

Adamczyk Aneta

czwartek

9.50-10.35

 1. 2.

Barwaśna Anna

wtorek

9.50-10.35

 1. 3.

 

 1. 4.

Dolata Grażyna

czwartek

10.45-11.30

 1. 5.

Foltyńska Dorota

piątek

9.50-10.35

 1. 6.

Foręc Wojciech

wtorek

10.45-11.30

 1. 7.

Jachacz Monika

poniedziałek

8.00-8.45

 1. 8.

Kamieniak Ilona

wtorek

10.45-11.30

 1. 9.

Kamieniak Marzena

poniedziałek

10.45-11.30

 1. 10.

Kieruzel Jolanta

środa

15.05-15.50

 1. 11.

Kowalska Urszula

wtorek

9.50-10.35

 1. 12.

Kurzawa Iwona

czwartek

9.50-10.35

 1. 13.

Łudczak Teresa

piątek

11.50-12.35

 1. 14.

Majchrzak Edyta

poniedziałek

9.50-10.35

 1. 15.

Nowak Małgorzata

piątek

12.45-13.30

 1. 16.

Ochocka Ilona

czwartek

10.45-11.30

 1. 17.

Puchała Magdalena

poniedziałek

11.00-11.45

 1. 18.

Stępień Agnieszka

poniedziałek

13.45-14.30

 1. 19.

Sulima - Flaszka Joanna

wtorek

8.55-9.40

 1. 20.

Studziński Mariusz

poniedziałek

13.50-14-35

 1. 21.

Trojanowska Anna

środa

9.50-10.35

 1. 22.

Trojanowski Robert

środa

8.55-9.40

 1. 23.

Ucińska Beata

piątek

9.50-10.35

 1. 24.

 

 1. 25.

Wlazłowski Artur

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 października 2019 r. uruchomione zostały w szkole nowe skrzynki e-mailowe:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przez pewien czas funkcjonować będą również dotychczasowe skrzynki, ale nadawcy wiadomości na stare skrzynki otrzymają automatycznie informację zwrotną o uruchomieniu nowego adresu.

Informacja dla rodziców

Dzieci powyżej 10 roku życia nie mogą poruszać się po drogach publicznych bez karty rowerowej. Z obowiązku posiadania tego dokumentu zwalnia je dopiero osiągnięcie pełnoletności.

- Artykuł 38 Prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że kierujący ma mieć przy sobie dokument uprawniający do kierowania pojazdem, a rowerzysta jest kierującym pojazdem a więc, co do zasady, taki dokument musi przy sobie mieć. Z kolei ustawa o kierujących pojazdami stanowi w art. 7,że dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania rowerem jest karta rowerowa.

Młodsze dzieci tylko z opiekunem

Dziecko do 10 roku życia, jeśli jedzie rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane jako pieszy. Tak więc korzysta z chodnika czyprzejścia dla pieszych na tych samych zasadach co pozostali piesi.

Dziecko do 10 roku życia nie powinno samo jeździć, bez opieki na rowerze. Przy kontroli policja przeprowadza z rodzicami rozmowę. Na podstawie art. 96 kodeksu wykroczeń grozi też rodzicom grzywna.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” w Ruścu, ul. Wieluńska 33, 97-438 Rusiec, zwraca się z prośbą o wsparcie naszej działalności, poprzez przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym za rok 2016.

Głównym celem naszej organizacji jest doposażenie w środki dydaktyczne szkół i przedszkola.

Dzięki środkom z 1% podatku poprawiliśmy stan wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisujemy nr

KRS: 0000314891

a w rubryce: cel szczegółowy 1 % wpisujemy: np. klasa nr ........, sala przedszkolna dla grupy ...........