Home

Dyrekcja ZS- P w Ruścu - w związku z wynikiem pozytywnym na COVID-19 pracownicy Zespołu - podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną - decyzję o przejściu na nauczanie zdalne uczniów klas IV-VIII.

Na chwilę obecną nauczanie zdalne przewidziane jest w terminie 13.10.2020 r. - 19.10.2020 r.

Z nauczania stacjonarnego zostaje wyłączona również grupa 4-latków w Publicznym Przedszkolu w Ruścu, z którą kontakt miała pracownica.

Klasy I-III pozostają w nauczaniu stacjonarnym.

Dyrekcja została zobowiązana do przesłania do PSS-E w Bełchatowie list uczniów z poszczególnych klas, którzy mieli kontakt z pracownicą od 07.10 do 09.10.2020 r. oraz imion, nazwisk i telefonów kontaktowych rodziców tych dzieci.

Dyrekcja czeka na dalsze kroki ze strony PSS-E w Bełchatowie.

Proszę jeszcze w dniu dzisiejszym sprawdzać ewentualnie skrzynki e-mailowe uczniów.

 

Z poważaniem

Dyrekcja ZS-P w Ruścu

Aneta Grabarz