Inne


alt

alt

 

 

 

Biblioteka nasza mieści się na I piętrze budynku szkolnego. Jednym z podstawowych założeń reformy systemu oświaty jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej. Skomputeryzowana biblioteka szkolna wydajnie wspiera realizację tego zadania, dzięki czemu:

 • dostarczamy sprawnych narzędzi wyszukiwania informacji
 • poszerzyliśmy naszą ofertę o możliwości prowadzenia w bibliotece projektów z użyciem komputerów i Internetu /takie programy są niezwykle popularne na świecie i stanowią ważny element edukacji/

Obecnie nasza biblioteka posiada już dość bogaty księgozbiór.

/ Struktura księgozbioru /stan na 12.04.2016/:

ilość woluminów: 17941 wol.
płyty Cd: 85szt.
kasety video: 34 szt.
zbiory specjalne (podręczniki, atlasy, broszury): 148 egz.

 

Aktualne czasopisma dla uczniów i nauczycieli:

 • Akwarium
 • Biblioteka
 • Biologia w Szkole
 • Chemia w Szkole
 • Geografia w Szkole
 • Fizyka w Szkole
 • Matematyka
 • Nathional geographic
 • Polonistyka
 • Wieści Szkolne
 • Wychowanie Przedszkolne
 • Chip
 • Internet


W styczniu 2006r. biblioteka została przekształcona w Centrum Multimedialne. Znajdują się w nim 3 stoliki czytelniane, księgozbiór podręczny wraz z czasopismami oraz stoliki z czterema stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu i wyposażonymi w nagrywarkę DVD. Centrum posiada także drukarkę oraz skaner.
Szkolne Centrum Multimedialne rozwija zainteresowania  uczniów, stwarza im możliwość kontaktów międzyludzkich, przygotowuje do twórczego myślenia, a także wspiera nauczycieli w procesie dydaktycznym. SCM oferuje duży wybór czasopism dla uczniów  oraz nauczycieli. Młodzież chętniej odwiedza bibliotekę. Jest to już biblioteka stwarzająca czytelnikowi nowoczesne i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup książek dla uczniów SP (Książki naszych marzeń), dzięki czemu biblioteka poszerzyła swoje zasoby o 120 nowości książkowych, po które dzieci i młodzież ustawiają się w kolejce. ;o)

  

 

ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania

 • informowanie o nowościach czytelniczych
 • pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych
 • wyszukiwanie informacji w Internecie /na prośbę nauczyciela/ i pomoc w ich poszukiwaniach
 • pomoc w korzystaniu z programów multimedialnych
 • dostarczanie materiałów dydaktycznych z czasopism i Internetu

2. Wspieranie nauczycieli w znajomości prawa oświatowego:

 • gromadzenie i udostępnianie przepisów dotyczących prawa oświatowego
 • prawo pracy /przepisy, interpretacje/

3. Stały kontakt z wychowawcami klas

 • informowanie o zadłużeniach czytelniczych - semestralny "Raport
  o zadłużeniach"

4. Organizowanie kiermaszu taniej książki - impreza organizowana przy pomocy aktywu bibliotecznego. W maju, jako uczczenie Dni Książki sprzedawane są za symboliczną złotówkę otrzymane z darów książki. Zebrane pieniądze przeznaczamy na zakup lektur.

 

5. Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną.

 

6.  Wystawy  i gazetki okazjonalne.

 

 

 

 

 

  

 

CIEKAWE CYTATY O KSIĄŻKACH:

 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie"

Umberto Eco

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"

chińskie przysłowie

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera"

Monteskiusz

"Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy"

Magdalena Samozwaniec

"Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki"

autor nieznany

"Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać"

Cycero

"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni
i fantazji"

Billie Joe

"Tłumaczenia są jak kobiety: te wierne nie są piękne, a te piękne nie są wierne."

Anonim

"Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają"

Jean de La Bruyere

"Ten, kto nie spodziewa się mieć miliona czytelników, nie powinien zabierać się do pisania"

Johan W. Goethe

"Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi
o pieskach"

Christoper Hampton

"Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem"

Heinrich Heine

"Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem,
a w połowie sztuką"

William R.Inge

"Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła"

Aleksander Kumor

"Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi"

Stanisław Jerzy Lec

"W swej skromności uważał się za grafomana, a był donosicielem"

Stanisław Jerzy Lec

"Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać"

Alojzy Żółkiewski

"Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas,
co też to inni wybierają"

Andre Maurois

"Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli"

Monteskiusz

"Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre"

Samuel Solomon

"Wystrzegaj się ludzi jednej książki"

Św. Tomasz

"Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło ich umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu brukowej literatury"

G.M. Travelyan

"Pisanie mnóstwa książek i artykułów nie jest dowodem mądrości czy energii, lecz tylko przyzwyczajeniem do siedzącego trybu życia"

H.G. Wells

"Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie"

Wolter

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."

/przysłowie chińskie/

 

 

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia
w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."


"Czytanie czegoś, na czym można polegać, przynosi pożytek. Czytanie rzeczy różnorodnych sprawia - przyjemność"


"Książki nie mają właściwości róż; dlatego nie szukajmy wciąż najświeższych."


"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała."


"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma
i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."


"Książka jest życiem naszych czasów."


"Książka... - to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie się prawdy
o sobie, znalezienie wyrazu dla własnych tęsknot, pragnień, ideałów."


"Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty
w umyśle pisarza przenika do umysłu czytelnika... .
Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana."

 

  

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK

 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 oraz z 1998 r., Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z !996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943. Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych(Dz.U. z1998 r. Nr 119, poz. 773)
 • Ustawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery(Dz. U. z 1988 r, Nr 148, poz. 973)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83)
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity w Dz.U z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i od 1 stycznia 1999 zmiany wynikające z Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Dz. U z 1998 r. Nr 106 poz. 668)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych(Dz.U. nr 93, poz. 1077)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. Nr 41, poz. 419)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r.
  w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 243) oraz jego nowelizacja.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 67, poz. 754).